Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Gospodarka Komunalna

Data publikacji: 2 stycznia 201416.08.2016

Prezydent Bytomia informuje, iż zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm) zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce / Oddział w Bytomiu z siedzibą przy ulicy Rudzkiego 6/8 na realizację zadania publicznego pn.: "Zmniejszenie populacji bezdomnych kotów wolnożyjących. Opieka medyczna nad kotami / psami chorymi oraz pomoc medyczna i opiekuńcza dla miotów bezdomnych kociąt i szczeniąt”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Data opublikowania oferty: 16.08.2016 r.
Data zakończenia publikacji: 23.08.2016 r.
Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ulicy Parkowej 2 oraz elektronicznie na adres e-mailowy zi@um.bytom.pl.

Oferta mały grant - Zmniejszenie populacji bezdomnych kotów wolnożyjących

24.08.2016
Prezydent Bytomia uznając celowość i zasadność realizacji zadania publicznego, określonego w ofercie złożonej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce / Oddział w Bytomiu z siedzibą przy ulicy Rudzkiego 6/8 na realizację zadania publicznego pn.: "Zmniejszenie populacji bezdomnych kotów wolnożyjących. Opieka medyczna nad kotami / psami chorymi oraz pomoc medyczna i opiekuńcza dla miotów bezdomnych kociąt i szczeniąt”,, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania, podpisać umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego i przekazać kwotę dotacji w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Oferta zgodnie z przepisami była wywieszona przez 7 dni w miejskich publikatorach. Pod jej adresem nie wniesiono uwag.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.