Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 lutego 2019, Arnold, Konrad, Marceli

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

E- rekrutacja do przedszkola

Ważna informacja dla rodziców. 11 marca rusza elektroniczna rekrutacja do przedszkoli. W tym roku w 41 miejskich przedszkolach na dzieci czeka ponad 4,5 tysiąca miejsc.

Dofinansowanie do wypoczynku letniego w roku szkolnym 2014/2015

 Wydział Edukacji przypomina o możliwości dofinansowania do wypoczynku letniego dla uczniów, którzy wezmą udział w zorganizowanych formach wypoczynku. 

       Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 463 Prezydenta Bytomia z dnia  30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania do wyjazdowego i stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i letnich” przekazuję informacje dotyczące zakresu  podejmowanych przez szkołę działań w ramach organizacji lub koordynacji wypoczynku, a także  wielkości finansowych
w ramach udzielanego dofinansowania do ferii letnich w roku szkolnym 2014/2015

1/ wypoczynek wyjazdowy:

-         dochód brutto na 1-ego członka w rodzinie nie może przekraczać kwoty 875,00 zł brutto,

-         stawkę dofinansowania określono w wysokości 21 zł/dzień przy minimum  10 dniach wypoczynku i maksymalnie 21 dniach wypoczynku,

-         dofinansowanie do wypoczynku wyjazdowego może być przyznane uczniowi w formie jednorazowej tj. : w okresie ferii zimowych lub ferii letnich,

-         dofinansowanie do wypoczynku wyjazdowego nie wyklucza możliwości otrzymania dofinansowania do wypoczynku stacjonarnego.

2/ wypoczynek stacjonarny:

-          przy obliczaniu tej formy wypoczynku nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego,

-          stawkę dofinansowania określono w wysokości 9 zł/dzień przy minimum 5 dniach wypoczynku,

-          dofinansowanie do wypoczynku stacjonarnego może być przyznane zarówno na ferie zimowe jak i letnie.
 

W kwestiach organizacyjnych przypominam szkołom, że:

1.  Wnioski należy wprowadzić elektronicznie w platformie OSON w module LZWD.

2.  Każdy wniosek z osobna wygenerowany wraz z wykazem dzieci objętych dofinansowaniem należy wprowadzić do Mdok-a i przesłać na KE (proszę pod jednym numerem Mdoka nie rejestrować kilku wniosków).

Ponadto zwracam uwagę, że zgodnie z ww. regulaminem organizatorzy wypoczynku są zobowiązani nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku do złożenia w Wydziale Edukacji kompletnej dokumentacji w zakresie organizowanego wypoczynku, w tym:

-         programu profilaktyki uzależnień realizowanego podczas trwania wypoczynku;

-         zaświadczenia o zarejestrowaniu placówki wypoczynku wydane przez właściwego kuratora oświaty, na terenie którego znajduje się placówka wypoczynku.

W przypadku, gdy organizator wypoczynku w określonym terminie nie złoży stosownej dokumentacji do Wydziału Edukacji, przyznane dofinansowanie będzie wstrzymane.

Ponadto nadmieniam, że po zakończeniu ferii, organizatorzy w terminie 14 dni są zobowiązani złożyć w Wydziale Edukacji sprawozdanie z organizacji wypoczynku, w tym potwierdzenie zrealizowania programu profilaktycznego.

 

Ostateczny termin składania do Wydziału Edukacji wniosków wraz z wykazem uczniów upływa w dniu 3 czerwca 2015 r.

 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.