Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
25 września 2020, Aurelia, Wladyslaw, Kamil

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Uczą, bawią, reprezentują nas w Polsce i za granicą

Część z bytomian już dobrze ich zna, ponieważ z dumą prezentują nasz herb miejski na arenach, piknikach i spotkaniach z mieszkańcami. Bytomskim rycerzom ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Leo Corde nie brak waleczności, która przekłada się na wyniki.

Podziemny schron w Bytomiu - Miechowicach

 

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Artykuły Historyczne - Tomasz Sanecki


Stowarzyszenie Pro Fortalicium

Główną działalnością organizacji "Pro Fortalicium" jest ratowanie obiektów fortecznych, wydawanie publikacji, organizacja imprez masowych, lekcji historii i grup rekonstrukcji historycznej.

Cyfrowa Biblioteka Architektury

Cyfrowa Biblioteka Bytomskiej Architektury to największa internetowa baza wiedzy o bytomskiej architekturze powstałej przed 1945 rokiem.

10 grudnia 2013

Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Budynek, który stoi na rogu obecnych ulic Pułaskiego, Curie-Skłodowskiej, a dawniej Holteistraße i Koernerstraße, powstał w całości w ciągu zaledwie roku od lipca 1924 do lipca 1925. Początkowo miał on spełniać funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek przy Dworcowej 9a, dawny Hotel Reichshof

Okazała kamienica na rogu ulic Dworcowej i Moniuszki początkowo należała do Karola Nowaka, który wywodził się ze znanej bytomskiej rodziny kupieckiej. Pochodzący z Bytomia mistrz budowlany, Franz Sotzik, w 1905 roku przebudował ten budynek według własnego projektu w stylu secesji.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Hotel Skrocha przy ulicy Józefczaka

Znajdował się przy Langestrasse 38, obecnie Józefczaka. Znajdował się w książce adresowej już w 1876 roku. Należał do Skrocha i nazwa Hotel Skrocha przylgnęła do niego już na stałe. Na przełomie wieku budynek hotelowy został przebudowany.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Gmach Bractwa Strzeleckiego (Schultzenhaus - obecnie siedziba Bytomskiego Centrum Kultury)

W XIX wieku w Bytomiu, jak i w wielu okolicznych miastach instytucja różnego rodzaju bractw cieszyła się niezwykłym powodzeniem. Poza Bractwem Kurkowym w granicach wielkomiejskiego ośrodka mieściła się także siedziba Bractwa Strzeleckiego.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Konserwatorium Muzyczne Thomasa Cieplika

Najsławniejszą z bytomskich niepublicznych szkół muzycznych było Konserwatorium Thomasa Cieplika. Rozpoczęło ono swoją działalność w 1910 roku i mieściło się w połączonych kamienicach 10 i 11 przy Bahnhofstraße (obecnie Dworcowa 21 i 23).

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego powstał w latach 1935 - 1937 z inicjatywy proboszcza kościoła Świętej Trójcy, księdza Augusta Schwierka.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Piekarskiej 18-20

Otwarcie w 1867 roku w Bytomiu męskiego Gimnazjum Humanistycznego nie rozwiązało problemu braku średniej szkoły dla dziewcząt w mieście. Z inicjatywy ks. J. Szafranka powstała więc w 1869 roku Średnia Katolicka Szkoła Żeńska (Höhere Katholische Töchterschule).

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Webera 6

Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku Bytom, który pozostał w Niemczech, otoczony był z trzech stron polską granicą państwową. Przygraniczny Bytom dla Republiki Weimarskiej, a potem Trzeciej Rzeszy był swoistym oknem wystawowym, które miało wywierać propagandowy wpływ na ludność terenów przyłączonych do Polski.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej przy ul. Moniuszki 25

Köenigeches Hygienishes Institut - taką nazwę pierwotnie nosił budynek SANEPIDU u zbiegu ulic Moniuszki i K. Miarki. Wschodnia część budynku została wzniesiona w latach 1902-1906 w stylu modernistycznym.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek Szpitala Specjalistycznego przy ul. Batorego

Pierwsze informacje o szpitalu można odnaleźć w monografii Bytomia z 1925 roku. Mowa w niej o tym, iż znajdował się on w małym domku, posiadał zaledwie kilka łóżek, a pacjentami zajmował się jeden lekarz.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek przy ul. H. Siemiradzkiego 9

W 1936 roku, po dwóch latach prac, przy skrzyżowaniu Holteinstraße i Wermundstraße (dzisiaj ulice Pułaskiego i Siemiradzkiego) oddano do użytku kolejny budynek szkolny z 24 klasami.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek dawnej Katolickiej Szkoły Powszechnej nr 5

Budynek Katolickiej Szkoły Powszechnej nr 5 ( Katholische Volksschule V) stanął w 1904 roku przy Kürfurstenstrasse ( obecnie al. Legionów). Powstał, aby zaspokoić potrzeby edukacyjne dzieci z sąsiednich, rozbudowujących się wtedy ulic północno-zachodniej części Bytomia.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek dawnej redakcji

Gmach u zbiegu Tarnowitzer Chausse (obecnie ul. Strzelców Bytomskich) i Kürfurstenstrasse (al. Legionów) został oddany do użytku w 1911 roku na potrzeby znanego koncernu wydawniczego "Katolik" Tutaj znajdowały się drukarnia i ekspedycja, a także administracja oraz redakcje szeregu tytułów prasowych twego wydawnictwa.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Willa burmistrza Brüninga

Wybudowaną w 1901 roku kamienicę przy niegdysiejszej Kürfurstenstrasse 4 (dziś al. Legionów) ofiarowano na własność za zasługi dla Bytomia burmistrzowi Georgowi Brüningowi.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek Polsko - Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych

Aby ułatwić katolickiej młodzieży spoza miasta naukę w bytomskim gimnazjum, w1900 roku wybudowano nowy konwikt, czyli internat dla chłopców (Knaben - Konvict). Powstał on według projektu Paula Jackischa.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Plac Akademicki

Wzniesiony w 1925 roku w stylu ekspresjonizmu okazały budynek na Placu Akademickim był pierwotnie siedzibą przedwojennej policji niemieckiej.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek dawnego Urzędu Miejskiego (Stadthaus)

Kierujemy się w ul. Rostka i nią dochodzimy do ul. Katowickiej. Po lewej stronie widzimy odznaczający się dużą kubaturą gmach, wzniesiony w latach 1923 - 1924 dla rozrastających się struktur miasta (Stadthaus).

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek dawnego Niemieckiego Związku Pracowników Handlowych

Kierujemy się ku ul. Miarki. Za wiaduktem, poniżej nasypu torowiska kolejowego ciągną się zabudowania poczty i hali ekspedycji. Początkowo nowa poczta kolejowa miała się znaleźć w planowanym do rozbudowy gmachu dworca.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek dawnego Banku Rzeszy

Posuwamy się nadal ul. Strzelców Bytomskich. Mijamy budynek ING Banku Śląskiego z 1924 roku, pierwotnie siedziby Banku Rzeszy (Reichsbank). Obok banku skręcamy w prawo i przechodzimy przez torowisko tramwajowe.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

I Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu

Podążamy ul. Woźniaka. W jej początkowym odcinku mijamy jednopiętrowe domki, stojące wzdłuż ulicy lub otaczające kameralne podwórza - ogrody. Powstały one w pierwszej połowie lat dwudziestych.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Bytomska architektura z czasów Republiki Weimarskiej

Idziemy ul. Prusa, przechodzimy przez Pl. Słowiański, ukształtowany na początku XX wieku i zabudowany w większości kamienicami secesyjno- modernistycznymi. Przed nami otwiera się perspektywa na kościół św. Barbary.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

II Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu

Propozycja wycieczki ukazującej architektoniczne zabytki bytomskiego funkcjonalizmu i ekspresjonizmu. Idąc dalej ulicami: Jainty, Webera i Piłsudskiego zatrzymaliśmy się na placu Sobieskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Muzeum Górnośląskie

Naszą wycieczkę rozpoczynamy na Rynku pod kamienicą nr 7 - siedzibą Biura Promocji Bytomia. Ruszamy w kierunku ul. Jainty, następnie skręcamy w pierwszą przecznicę w prawo - ul. Webera. Dochodzimy do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Kościół p.w. św. Barbary

Bytomska parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny obejmowała na początku XX wieku tak wielki obszar i tak dużą liczbę ludności, że średniowieczny kościół przestał wystarczać na potrzeby wiernych.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Dawny Ratusz

Ze źródeł pisanych wnosić można, że zbudowany został nie później niż w pierwszej połowie XIV wieku, gdy ukształtował się pełny samorząd miejski, a więc radny - pod przewodnictwem burmistrza - i ławy miejskiej.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Kościółek św. Wawrzyńca

Starsi mieszkańcy naszego miasta pamiętają jeszcze czasy, kiedy na skraju Parku Miejskiego stał drewniany kościół.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Dawne koszary wojskowe

Budowę koszar zaczęto planować w latach 80. XIX stulecia, wcześniej żołnierze garnizonu kwaterowali w wynajętej, starej szkole na Goystrasse (obecnie ul. Rostka). Nowy gmach jednostki wojskowej przewidziany był na pomieszczenie batalionu piechoty.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Noc Kryształowa - nieistniejąca synagoga przy Pl. Grunwaldzkim

Od momentu dojścia do władzy w Niemczech hitlerowców w 1933 roku sytuacja Żydów w tym kraju pogarszała się stopniowo. Rasistowskie prześladowania nasiliły się po wydaniu w połowie września 1935 roku tzw. ustaw norymberskich.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Szyb Krystyna

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów panoramy Bytomia jest wieża wyciągowa szybu "Krystyna" nieistniejącej już kopalni "Szombierki". Przyjrzyjmy się historii tego zasłużonego dla dziejów miasta zakładu przemysłowego.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek Zespołu Szkół Mechaniczno - Samochodowych

Po podziale Górnego Śląska w 1922 roku Bytom, który pozostał w Niemczech, otoczony był z trzech stron polską granicą państwową. Przygraniczny Bytom dla Republiki Weimarskiej, a potem Trzeciej Rzeszy był swoistym "oknem wystawowym", które miało wywierać propagandowy wpływ na ludność terenów przyłączonych do Polski.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Powrót lwa!

Dlaczego to właśnie lew wzbudza aż tyle emocji? Kto naprawdę jest autorem rzeźb popularnych lwów? Czy tylko Kalide? Od dwóch lat docieraja do nas informacje, że autorem lwa jest Theodor Erdmann Kalide (1801-1863), tymczasem, emocje i spory towarzyszyły rzeźbie śpiącego lwa już w czasach, kiedy żył Theodor Kalide.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek przy al. Legionów 10

W październiku 1912 roku, po trzech latach prac budowlanych, oddano w Bytomiu do użytku niezwykle nowoczesny jak na tamte czasy zakład rehabilitacji inwalidów, zwany Krüppelheim zum Heiligen Geist (Dom Kalek pod wezwaniem Ducha Świętego).

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Gmach filii Muzeum Górnośląskiego przy ul. Korfantego 34

Budowę tego eklektycznego obiektu rozpoczęto w 1897 roku według planów architekta M. Scheringa. Budowę prowadził mistrz murarski Konrad Segnitz.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Państwowe Szkoły Budownictwa przy ul. Powstańców Śląskich 10

Rozszerzająca się pod koniec XIX wieku sieć szkół powszechnych na Górnym Śląsku, już wkrótce zaczęła borykać się z brakiem wykwalifikowanej kadry.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Kościół p.w. Świętej Trójcy

Koniec XIX wieku był dla Bytomia czasem nieustannego rozwoju nie tylko przemysłowego, ale również terytorialnego i demograficznego.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Budynek Poczty Głównej przy ul. Piekarskiej

Zaprojektowany przez architekta Karola Fischera, wzniesiony w 1908 roku, gmach pocztowy przy ul. Piekarskiej, zastąpił pierwszą pocztę w Bytomiu, która znajdowała się przy placu Kościuszki w miejscu obecnego budynku handlowo-biurowego PSS Społem.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Kościół p.w. Świętego Jacka

Kult św. Jacka w Rozbarku sięga I połowy XX wieku. W 1740 r. ku czci świętego wzniesiony został na tzw. Sroczym Wzgórzu, drewniany kościółek. Początkiem historii tej świątyni był obraz powstały za sprawą zakonnicy jednego z klasztorów krakowskich.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Kościół p.w. Świętego Wojciecha

Kilka lat po nadaniu Bytomiowi praw miejskich, w okresie pomiędzy 1258 a 1268 rokiem, książę opolski Władysław I ufundował kościół i klasztor Św. Mikołaja i sprowadził zakon franciszkanów. Pierwszy kościół i klasztor, znajdujący się przy obecnym placu Klasztornym, był drewniany.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina

Pierwsze Gimnazjum Katolickie, Gimnazjum Klasyczne Męskie, rozpoczęło działalność w 1866 roku w pomieszczeniach wynajętych od prywatnych właścicieli. Zaraz też wykupiono grunty miejskie i rozpoczęto realizację własnego budynku szkolnego. Projekt wykonał architekt Paweł Jackisch w latach 1866-67.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Dworzec PKP przy pl. Wolskiego

Do czasu powstania linii kolejowych podstawowym i najwygodniejszym środkiem komunikacji dalekobieżnej w Bytomiu były... dyliżanse. Od lat trzydziestych XIX wieku, dzięki szybkiemu postępowi technicznemu, głównym środkiem przewozu pasażerów w Europie stopniowo stały się koleje.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Opera Śląska

Rosnące na przełomie XIX i XX wieku potrzeby i ambicje kulturalne mieszczaństwa stały się inspiracją do powołania stałego teatru wraz z domem koncertowym. Pomysłodawcą był ówczesny dyrektor bytomskiego Banku Gospodarczego, a jednocześnie wielki miłośnik muzyki ? Franz Landsberger.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Secesyjny gmach IV Liceum Ogólnokształcącego

Na jednej z tylnych elewacji secesyjnego gmachu przy niegdysiejszym Kaiserplatz (dzisiaj pl. Władysława Sikorskiego) widnieje napis: "HIER STREB'T DIE JUGEND ZU FLEISS UND TUGEND" (z niem.: "Młodzież tu dąży do pilności i cnoty").

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

PSS "Społem" przy pl. Kościuszki 9

Mieszkańcy Bytomia z pewnością nie raz odwiedzili "Delikatesy" przy placu Kościuszki, jednak nie wszyscy pamiętają odbywające w tym samym budynku, w kawiarni "Hawana" dancingi.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Sąd Rejonowy przy ul. Piekarskiej 1

Początki sądownictwa w Bytomiu datowane są na okres przed 1315 r. kiedy to obok Rady Miejskiej powołana została również ława miejska stanowiąca organ ustawodawczy.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Ekspresjonizm w śródmieściu - budynek BPK

Prawdziwe awangardowe poczucie formy w bytomskiej architekturze pojawia się stosunkowo rzadko, dlatego warto zwrócić uwagę na te budowle, które swoją oryginalnością przyciągają nasz wzrok.

ZOBACZ WIĘCEJ
10 grudnia 2013

Rynek

Dziś dawny kształt Rynku możemy rozpoznać po pasie bruku z łamanego kamienia, którym zaznaczono na płycie jego niegdysiejszy obszar. Gdyby nie fotografie z tamtego okresu, trudno byłoby nam wyobrazić sobie jego wygląd, przeszedł bowiem diametralną zmianę.

ZOBACZ WIĘCEJ

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.