Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 czerwca 2019, Albert, Laura, Adolf

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

W jakim stanie jest miasto? Prezydent zaprasza do debaty

Będzie debata nad raportem o stanie miasta za 2018 rok. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz przedstawił już dokument radnym. Będzie on także przedmiotem dyskusji podczas sesji Rady Miejskiej, 24 czerwca. Do udziału w niej prezydent zaprasza również mieszkańców, a dziś omówił raport z dziennikarzami.

Trwa nabór na ławników sądowych

W związku z przypadającymi w roku bieżącym wyborami ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych na kadencję 2020-2023, Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że termin zgłaszania kandydatów uplywa 30 czerwca 2019 roku.

Nabór na przedsięwzięcia rewitalizacyjne do GPR

Do 30 czerwca potrwa nabór uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji. Swoje pomysły mogą zgłaszać wszyscy, którzy mają pomysł na poprawę wizerunku centrum miasta.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Budżet obywatelski 2016
Ponad 5,5 tysiąca głosów oddali bytomianie na inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy głosowali na inwestycję w dzielnicy, w której mieszkają. Wybrano po jednym projekcie.

Najwięcej głosów otrzymał projekt z Miechowic. Tu mieszkańcy zdecydowali się na budowę miejsc parkingowych wraz z jezdnią i chodnikiem w rejonie u. Reptowskiej 53-57. Głosowały za tym 772 osoby.

373 osoby zagłosowały za projektem w Suchej Górze. W ramach niego powstanie minisiłownia zewnętrzna i boisko do pentaque w Parku Grota.

Mieszkańcy Śródmieścia zdecydowali o przebudowie ul. Fałata od ul. Strzelców Bytomskich do ul. Woźniaka, oddając na ten projekt 343 głosy.

303 głosy dały zwycięstwo rekreacyjnemu projektowi w Parku Mickiewicza w Rozbarku. W ramach tego powstanie plac zabaw oraz altana wypoczynkowa.

W Osiedlu Ziętka będą nowe miejsca postojowe przy ul. Modrzewiowej. Ten projekt otrzymał 249 głosów.

Nieco mniej, bo 246 osób zagłosowało za budową oświetlenia oraz systemu monitoringu w Parku Amendy w Łagiewnikach.

232 mieszkańców Karbia zdecydowało, że obok Domu Działkowca powstanie plac zabaw, a na alei przy ul. Worpie z płyt ażurowych zostaną ułożone 2 pasy drogi.

113 osób opowiedziało się za odświeżeniem parkowej zieleni i przebudową chodnika przy ul. Niemcewicza w Bobrku.

Za projektem w Stolarzowicach dotyczącym bezpieczeństwa zagłosowało 29 osób. Wybudowane tam zostanie przejście dla pieszych i elementy spowolnienia ruchu w rejonie ulic: Kościuszki, Gombrowicza i Dunikowskiego.

W Szombierkach, Stroszku-Dąbrowie Miejskiej i Górnikach głosowanie nie było potrzebne. W każdej z tych dzielnic pozytywną weryfikację przeszedł tylko jeden projekt.

W Szombierkach jest to budowa chodnika i 20 miejsc parkingowych w ciągu ul. Orzegowskiej 52A.

Mieszkańcy Stroszka będą mieli w ramach budżetu obywatelskiego opracowany projekt budowlany i wybudowany chodnik w ciągu ul. Rydza Śmigłego od nr 4 do 32.

W Górnikach zrealizowany zostanie I etap budowy boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.36 projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego /inwestycja 2017/ przeszło pozytywną weryfikację Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Już we wrześniu projekty te będą rywalizować w głosowaniu o realizację. W trzech dzielnicach głosowanie nie będzie potrzebne – do drugiego etapu zakwalifikowało się po jednym projekcie.

Wśród pomysłów, które zakwalifikowały się do drugiej tury, dominują te praktyczne, które mają ułatwić mieszkańcom codziennie funkcjonowanie i poprawić bezpieczeństwo – przebudowa drogi, remont chodnika czy budowa miejsc parkingowych. Dużą grupę stanowią projekty rekreacyjne – budowa placów zabaw dla dzieci czy siłowni zewnętrznych, rewitalizacje parków i dzielnicowych terenów zielonych. Z pełną listą projektów oraz adresami punktów konsultacyjnych można zapoznać się klikając tutaj .

Od 5 do 9 września we wszystkich dzielnicach jednocześnie odbędzie się głosowanie. Głosować mogą tylko mieszkańcy danej dzielnicy na maksymalnie trzy wybrane przez siebie projekty. Głos będzie można oddawać osobiście w punktach konsultacyjnych albo elektronicznie – trzeba będzie zeskanować wypełnioną kartę i wysłać ją na adres: budzetobywatelski@um.bytom.pl .

Pobierz karty do głosowania w dzielnicach:

Bobrek
Karb
Łagiewniki
Miechowice
Osiedle Ziętka
Rozbark
Śródmieście
Stolarzowice
Sucha Góra

Nie będzie głosowania w Szombierkach, Stroszku-Dąbrowie Miejskiej i Górnikach. W każdej z tych dzielnic pozytywną weryfikację przeszedł tylko jeden projekt. W Szombierkach jest to budowa chodnika i 20 miejsc parkingowych w ciągu ul. Orzegowskiej 52A. Mieszkańcy Stroszka będą mieli w ramach budżetu obywatelskiego opracowany projekt budowlany i wybudowany chodnik w ciągu ul. Rydza Śmigłego od nr 4 do 32. W Górnikach zrealizowany zostanie I etap budowy boiska do koszykówki, siatkówki i piłki nożnej.

Przypomnijmy, w tym roku do Budżetu Obywatelskiego bytomianie nadesłali 55 propozycji inwestycji. Mieli do dyspozycji określone kwoty przeznaczone na daną dzielnicę (im większa dzielnica, tym większa kwota). Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego nie dopuścił do głosowania 19 z nich. Z różnych przyczyn – np. inwestycje były proponowane na działkach nie należących do gminy, innym razem, kwota danego projektu przewyższała tę przyznaną konkretnej dzielnicy. Bywały też projekty, które negatywnie opiniowała Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
54 projekty nadesłali Bytomianie w ramach budżetu obywatelskiego. Największą inwencją wykazali się mieszkańcy Śródmieścia. Zaproponowali 13 inwestycji. Do 1 lipca projekty będą weryfikowane pod względem formalnym, prawnym, merytorycznym i finansowym.

Aktywni okazali się też mieszkańcy Miechowic, skąd spłynęło 7 projektów do budżetu obywatelskiego. Ze Stroszka i Rozbarku  nadesłano po 6 projektów, a z Karbia – 5. 4 projekty zaproponowali mieszkańcy Łagiewnik, po 3 – Szombierek i Stolarzowic, a po 2 – Bobrka, Osiedla Ziętka i Suchej Góry. Mieszkańcy Górnik zaproponowali 1 projekt w ramach budżetu obywatelskiego.

Bytomianie najczęściej myślą o rewitalizacji terenów zielonych, a także o budowie bądź rozbudowie obiektów sportowo-rekreacyjnych. Sporo projektów dotyczyło też inwestycji drogowych – proponowano modernizację nawierzchni jezdni, chodników, budowę parkingów i bezpiecznych przejść dla pieszych.

Swoje propozycje w ramach budżetu obywatelskiego bytomianie mogli nadsyłać do piątku, 29 kwietnia.

Jeśli zgłoszone przez mieszkańców propozycje okażą się możliwe do realizacji, wówczas trafią pod obrady Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego, który oceni wartość społeczną projektu i ostatecznie zdecyduje, które propozycje projektów trafią pod głosowanie mieszkańców. Odbędzie się ono od 5 do 9 września we wszystkich dzielnicach jednocześnie, a jego wyniki poznamy najpóźniej 30 września.

 Ile pieniędzy?

Najwięcej pieniędzy przypadnie Śródmieściu – prawie 475 tys. zł (tu mieszka najwięcej bytomian). Drugą dzielnicą pod względem liczby mieszkańców są Miechowice, tam trafi ponad 253 tys. zł. Szombierkom przypadnie prawie 247 tys.

Dalej podział pieniędzy kształtuj się następująco: Rozbark – 200 tys., Stroszek – Dąbrowa Miejska – 161 tys., Łagiewniki – 122 tys., Os. Ziętka – 121 tys., Karb – 104 tys., Bobrek – 91 tys., Sucha Góra – 83 tys., Stolarzowice – 79 tys. i Górniki – 59 tys.

Ważne! Jeśli jakaś dzielnica nie wykorzysta całej kwoty, pieniądze będą mogły być przeznaczone na projekt realizowany w innej dzielnicy, który tam uzyskał największą liczbę głosów.


Kto może zgłaszać?

Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy zamieszkujący daną dzielnicę. Projekt składa się na specjalnym formularzu, który zawiera imię i nazwisko zgłaszającego, jego adres i PESEL. W formularzu trzeba podać tytuł projektu, jego szacunkowy koszt, opis i krótkie uzasadnienie. Każdy projekt musi być poparty co najmniej 15 podpisami mieszkańców danej dzielnicy. Można dołączyć do niego również dodatkową dokumentację, na przykład mapki, plany, szkice sytuacyjne.

Formularze, na których należy zgłaszać projekty będą dostępne:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (Internet)
  • w Biuletynie Informacji Publicznej (Internet)
  • w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Bytomiu, przy ul. Parkowej 2, 
  • w punktach konsultacyjnych

 

Jak, gdzie i do kiedy?

Wszystkie propozycje projektów przyjmowane będą do 29 kwietnia. Decyduje data wpływu do UM. Można zgłaszać je:

  • listownie – na adres: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41 – 902 Bytom. Koniecznie trzeba dopisać na kopercie „Budżet Obywatelski”.
  • osobiście – w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. Parkowa 2, pokój 127.
  • drogą elektroniczną – na adres: budzetobywatelski@um.bytom.pl . Muszą to być zeskanowane dokumenty.

 

Projekty zgłoszone. Co dalej?

Projekty, które do 29 kwietnia wpłyną do Urzędu Miejskiego będą poddane weryfikacji. Te, które nie spełniają wymogów formalnych, będą odrzucane, dlatego warto zwracać uwagę, czy mają one na przykład wystarczającą liczbę popierających je podpisów, uzasadnienie i – co bardzo ważne -  dotarły do UM w terminie. Jeszcze jedna uwaga – ważne będą tylko projekty zgłoszone na formularzu udostępnionym przez Urząd Miejski.

Te, które przejdą wstępną weryfikację pozytywnie, zostaną przekazane odpowiednim wydziałom lub miejskim jednostkom organizacyjnym. Trzeba się spodziewać, że skoro budżet obywatelski ma dotyczyć przede wszystkim inwestycji, będą one opiniowane przez: Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Miejski Zarząd Dróg i Mostów czy Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Kiedy propozycje projektów trafią do wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego bądź podległych mu jednostek, pracownicy UM oszacują realny koszt inwestycji i sprawdzą, czy jej realizacja jest możliwa. To znaczy – czy pozwala na nią plan zagospodarowania przestrzennego albo czy pozwalają na nią na przykład zapisy programu ochrony zabytków. Opinie te będą jeszcze konsultowane z autorami projektów.

 

Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego

Jeśli zgłoszone przez mieszkańców propozycje okażą się możliwe do realizacji, wówczas trafią pod obrady powołanego przez prezydenta Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego, który oceni wartość społeczną projektu i ostatecznie zdecyduje, które propozycje projektów trafią pod głosowanie mieszkańców.

Trzeba liczyć się z tym, że dana inwestycja będzie generować koszty związane z jej utrzymaniem przyszłości. Zatem zadaniem zespołu będzie także ocena, czy w kolejnych latach będzie można zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel. Jeśli tak – projekt trafi na specjalną listę. W jakiej kolejności – o tym zadecyduje losowanie przeprowadzone przez Zespół do Spraw Budżetu Obywatelskiego.


Kto, kiedy, gdzie i jak może głosować?
 

Listy projektów, nad którymi mieszkańcy będą głosować w swoich dzielnicach, zostaną podane do publicznej wiadomości w lipcu, a od 5 do 9 września odbędzie się głosowanie.

Na projekty w danej dzielnicy mogą glosować jej mieszkańcy, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Warto podkreślić, że mogą zdecydować się na poparcie jednego, dwóch, albo trzech projektów. Nie więcej. Karta do głosowania z oddanymi czterema głosami będzie już nieważna.


Ogłoszenie wyników

Wszystkie oddane na projekty głosy zostaną policzone. Wybrane zostaną te projekty, które otrzymają ich najwięcej. Liczba wybranych projektów w danej dzielnicy będzie zależała również od kosztów danej inwestycji. Może się okazać, że w jednej dzielnicy zostaną zrealizowane na przykład 3 projekty, a w innej – jeden. Jeśli w jakiejś dzielnicy zostanie niewykorzystana kwota na inwestycję, wówczas może ona trafić na projekt do innej dzielnicy, który tam uzyskał największą liczbę głosów.

 

Kiedy inwestycje?

Po podliczeniu głosów powstanie lista projektów, które zaproponowali i wybrali bytomianie. Lista ta trafi do prezydenta, a on przekaże projekty odpowiednim wydziałom do realizacji.

 

Harmonogram:

 

29 kwietnia 2016 r. – upływa termin zgłaszania projektów

1 lipca 2016 r.– upływa termin weryfikacji zgłoszonych projektów pod względem formalnym, prawnym, merytorycznym i finansowym

5 – 9 września 2016 r.  – głosowanie

do 30 września 2016 r. – ogłoszenie wyników konsultacji

 

Punkty konsultacyjne - pobierz

Treść ogłoszenia dot. naboru projektów przewidzianych do realizacji w formie Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.

Zarządzenie Prezydenta w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego

Pobierz listę poparcia dla projektu

Pobierz kartę projektu


Zobacz, gdzie możesz lokować inwestycjeAutor: Iwona Wronka

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.