Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III

Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III Data publikacji: 24 stycznia 2014Budowa bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej - Etap III

Lokalizacja inwestycji
Od skrzyżowania z ul. Celną (koniec II etapu obwodnicy) do włączenia w al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Wartość inwestycji z wyszczególnieniem źródeł finansowania
Łączne nakłady 135,222 mln zł, z czego:
budżet miasta 69,5 mln zł,
środki UE 65,7 mln zł.

Cel inwestycji
Stworzenie spójnego systemu komunikacyjnego dla wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum Bytomia. Skrócenie czasu przejazdu przez Bytom. Ograniczenie emisji spalin i hałasu w centrum.


Zakres rzeczowy inwestycji
Budowa drogi o dł. ok. 2,2 km, budowa dróg zbiorczych dla rolnictwa, tunelu pod skrzyżowaniem ul. Miechowickiej i Frenzla z obwodnicą. Przebudowa istniejącego wiaduktu drogowego w ciągu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej. Budowa oświetlenia ulicznego.

Przebieg realizacji inwestycji
2007r.
Rozpoczęto wykup nieruchomości gruntowych i wypłaty środków ich właścicielom.

2008r. Dokończono proces wypłat odszkodowań za wywłaszczenie i wykup terenu pod obwodnicę. Podpisano w dniu 16.06.2008r. umowę o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WSL. Opracowano raport oddziaływania na środowisko i sporządzono dokumentację powykonawczą dla zastępczych ogródków działkowych zlikwidowanych na potrzeby inwestycji. W dniu 12.12.2008r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

2009r.
Wykonano dokumentację techniczną dla potrzeb przetargu. Uruchomiono procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i promocji projektu. 3 czerwca 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą projektu, a następnie 30 lipca 2009 r. z firmą promującą projekt. Opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto procedurę oceny oddziaływania na środowisko.

2010r. 
Wypłacono odszkodowania dla użytkowników ogródków działkowych. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zabezpieczono pozostałe ogródki działkowe, wykonano wycinkę drzew i przystąpiono do robót ziemnych w części drogowej i mostowej wraz z przebudową istniejącego uzbrojenia.

2011r.
Kontynuowano roboty ziemne związane z budową nasypów i obiektów mostowych oraz prace przy wodociągu i gazociągu, a także prace teletechniczne i przezbrojeniowe na skrzyżowaniu ul. Frenzla-Miechowicka. Zakończono prace przy budowie przepustów drogowych P1.1 i P1.2 oraz kolektora deszczowego.

Zakres rzeczowy: budowa drogi o długości 2.2 km na odcinku od końca etapu II obwodnicy do skrzyżowania ulic Miechowicka-Frenzla-Jeziorańskiego wraz z budową obiektów inżynierskich i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową alei Jana Nowaka Jeziorańskiego do granicy miasta Zabrza.Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.