Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lutego 2019, Zbigniew, Julian, Lukasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

BSAG

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej (BSAG) została powołana 27 maja 2013r. uchwałą nr XV/201/13 Rady Miejskiej w Bytomiu (obszar I i II) oraz uchwałą nr XXIII/309/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z 25 listopada 2013 (obszar III i IV).

Obejmuje 4 obszary o łącznej powierzchni 82.668 m2, co szczegółowo zostało przedstawione poniżej w ofercie inwestycyjnej BSAG.
 

Stworzenie Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej ma na celu ożywienie gospodarcze niezagospodarowanych obecnie terenów, przyczyni się także do:

- zwiększenia możliwości zagospodarowania terenów objetych BSAG poprzez stworzenie sprzyjających warunków do lokowania nowych inwestycji,
- powstanie nowych miejsc pracy oraz nowych form działalności gospodarczych w BSAG,
- wyprowadzenie poza Śródmieście funkcji produkcyjnej i usługowej, będących dużym generatorem ruchu i co z tym związane poprawę jakości życia mieszkańców.

Główną zachętą dla potencjalnych inwestorów w strefie są:

1. przygotowane pod względem geodezyjnym i prawnym działki inwestycyjne w atrakcyjnej lokalizacji,
2. zgodność przeznaczenia terenów inwestycyjnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
3. wsparcie prawno-administracyjne ze strony władz samorządowych,
4. ulgi podatkowe związane z podjęciem inwestycji na terenie Bytomia na zasadach określonych w odrębnych uchwałach,
5. atrakcyjne stawki dzierżawy w strefie.

I i II obszar Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanym planem „Dąbrowa Miejska”: Uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011r. i opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 266 poz. 4415 z dnia 9 listopada 2011r. W miejscowym planie ww. obszary przeznaczone są generalnie pod działalność w zakresie produkcji, usług, składowania i magazynowania, z wyłączeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Tereny w obszarze III, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnej KWK Rozbark przeznaczone są pod zabudowę usługową (handel wielkopowierzchniowy, sport, produkcja nowoczesnych technologii, kultura, usługi  publiczne) - działki nr 7871/605, 8287/605, 8288/605 i część wschodnia działki 8019/633.

W części północno–zachodniej działki nr 8019/633 można lokować obiekty przeznaczone pod usługi publiczne (administracja, biura, banki, szkolnictwo). Dopuszczone są też inne usługi zintegrowane z funkcją podstawową terenu.

Teren w obszarze IV, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dworska - Wschód,  przeznaczony jest pod budowę obiektów usługowych, produkcyjnych oraz składów i magazynów.

Koordynacją prac związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej zajmuje się Koordynator, który przewodniczy zespołowi ds. utworzenia i funkcjonowania BSAG. Koordynatorem jest Łukasz Wiejacha – Sekretarz Miasta.
 

Osoby do kontaktu:

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy
Urząd Miejski w Bytomiu
tel. 32 283 62 21
e-mail: sg@um.bytom.pl

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.