Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 października 2019, Piotra, Michala, Ziemowita

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Prezydent spotka się z mieszkańcami

Na początek Szombierki, potem Łagiewniki, Miechowice oraz os. gen. Ziętka i Stroszek – mieszkańcy tych dzielnic będą mogli niebawem spotkać się z prezydentem Mariuszem Wołoszem i porozmawiać o sprawach dotyczących miasta.

#BO Bytom: Zagłosuj online

Bytomski Budżet Obywatelski - zagłosuj online

Przebudowa ulic dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych

Ulice Mochnackiego, Wojciechowskiego, Musialika, Reptowska, Świętej Elżbiety oraz Szyby Rycerskie. To drogi, które w najbliższym czasie zostaną przebudowane. Pierwsze roboty już ruszyły na ul. Mochnackiego w Szombierkach i Reptowskiej w Miechowicach.

Marszałek pozytywnie o zaktualizowanym GPR-ze

Urząd Marszałkowski województwa Śląskiego wydał pozytywną ocenę merytoryczną zaktualizowanego "Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+".

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Bobrek nie straci pieniędzy z OSI

Bobrek nie straci pieniędzy z OSI Data publikacji: 11 lipca 2019Trwają intensywne prace nad aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. Wiadomo już, że część projektów zapisanych w dokumencie nie zostanie zrealizowana. Miasto odstąpiło od umów na przedsięwzięcia w Bobrku oraz projektu rewitalizacji części terenu zakładów zabytkowej Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej. Nie oznacza to jednak, że pieniądze dla Bytomia przepadną.
 
O tym, że niektóre projekty zapisane w GPR nie mają szans na realizację w zaproponowanym kształcie,  była mowa już w maju wraz z rozpoczęciem prac nad aktualizacją tego kluczowego dokumentu. Wówczas problemy z realizacją projektów sygnalizowała Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji, Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna oraz kilka podmiotów prywatnych.
 
O tym, że projekty w Bobrku są niedoszacowane, a ich realizacja w tym kształcie – zagrożona, wiceprezydent Michał Bieda mówił już w lutym podczas spotkania z mieszkańcami ulic Stalowej, Pasteura, Konstytucji oraz Huty Julia.
 
Powodem tych problemów jest fakt, iż część projektów  zdezaktualizowała się ze względu na zmiany makrostrukturalne takie, jak: spadek bezrobocia. Niektóre nie zostały gruntownie przemyślane już na etapie przygotowywania wniosku. Jeszcze inne nie doczekały się realizacji z uwagi na znaczne niedoszacowanie projektu czy trudność z wyłonieniem wykonawcy w przetargu.
 
Nie było możliwości zmiany kształtu złożonych i wybranych do dofinansowania projektów, dlatego jedynym, co mogliśmy zrobić w tej sytuacji to rozwiązać  podpisane umowy, a następnie stworzyć nowe projekty, realne do zrealizowania. Działamy w ścisłym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim, z którym wypracowaliśmy nową ścieżkę realizacji ważnych dla Bytomia zadań – mówi prezydent Mariusz Wołosz.
 
Wśród znacząco niedoszacowanych projektów znalazły się  m.in. projekty rewitalizacyjne w Bobrku. Gmina ogłosiła łącznie 12 przetargów (w 54 częściach). Złożone oferty były w 6 przypadkach wyższe o 71,91%-119,48%, (tu kwota każdej ze złożonych ofert wynosiła  od 2,2 mln zł - do 2,9 mln zł więcej niż zaplanowano), a w 4 przypadkach 14,61%-42,29%.
 
Ogłoszone przetargi nie spotkały się z zainteresowaniem wykonawców, bo wpłynęło tylko 10 ofert. Przeszacowane koszty i drastyczny wzrost cen usług sprzed realizacji projektu (2016 rok), to elementy, których nie przewidziano przed przystąpieniem do tworzenia GPR. Poprzednie  władze obiecały mieszkańcom szklane domy, a były to tak samo wirtualne plany jak stadion za 150 mln zł.  – mówi zastępca prezydenta Michał Bieda.
 
Ważne z punku widzenia projektów realizowanych w Bobrku są także kwestie środowiskowe związane z występującymi w tej części miasta problemami ze składowaniem uciążliwych odpadów. 
 
Przeprowadziliśmy  konsultacje wśród mieszkańców obszaru w bezpośrednim sąsiedztwie wysypiska, który miał być rewitalizowany. Większość z nich stwierdziła, że nie chce dalej mieszkać w sąsiedztwie obszaru, na którym składowane są uciążliwe odpady i woli przeprowadzić się do innej części miasta. Projekt rewitalizacji Bobrka będzie więc realizowany – w innej części tej dzielnicy - tłumaczy zastępca prezydenta Michał Bieda.
 
I tak w ramach drugiego naboru projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji miasto skupi się na nowych koncepcjach na zagospodarowanie Bobrka. Będą to głównie projekty skupiające się na remontach lokali socjalnych oraz utworzeniu nowych przestrzeni miejskich. 

Warto dodać, że z monitoringu GPR jednoznacznie wynika, że aby przywrócić witalność miastu, należy więcej uwagi i środków skierować na Śródmieście. Zrewitalizowane Śródmieście ma odzyskać funkcję centrotwórczą: ma przyciągać inwestorów i stać się przestrzenią integracji mieszkańców.  Miasto Bytom realizuje aktualizację dokumentu w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

Autor: AK
Zdjęcia: archiwum UM Bytom, fot. Hubert Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.