Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 września 2019, Renata, Filipina, Eustachy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Nabór do Bytomskiego Komitetu Rewitalizacji

Do 1 października potrwa nabór członków drugiej, trzyletniej kadencji Bytomskiego Komitetu Rewitalizacji. Pierwsza kadencja kończy się 19 listopada (po 2 latach od powołania).

Prawie 7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulic

Jeszcze w tym roku rozpoczną się modernizacje dróg w kilku dzielnicach Bytomia, na które gmina pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowane zostaną ulice: Mochnackiego, Reptowska, Wojciechowskiego, Musialika, Świętej Elżbiety oraz Szyby Rycerskie.

ZBM i TBS łączą siły. Co to oznacza dla mieszkańców?

Zwiększenie potencjału inwestycyjnego, usprawnienie administracji, a co za tym idzie zmniejszenie jej kosztów, a także oszczędności związane z racjonalizacją kosztów obsługi prawnej, finansowej i zarządzania nieruchomościami. To tylko niektóre korzyści wynikające z połączenia ZBM-u i TBS-u w jedną spółkę.

Bytom uśmiecha się do Ciebie

Bytomskie koszulki  i torby zdobił już m.in. zabytkowy tramwaj, bytomski lew i smok. Teraz czas na odrobinę ekstrawagancji i zupełnie nowy look. W Biurze Promocji Bytomia są już do kupienia nowe wzory gadżetów promocyjnych.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

1.    ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, art. 187 i 189 (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.),
2.    ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397),
3.    ustawę z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537).
4.    zarządzenie nr 108 Prezydenta Bytomia z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu funkcjonowania Biura

Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Wydział Administracyjny
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Zadania Biura realizuje:
Wydział Administracyjny
Adres: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
z siedzibą w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pk. 403, III piętro
tel. 32 78 68 421

Biuro pracuje w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30-17.30
wtorek-piątek: 7.30-15.00

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmuje się na podstawie Protokołu odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy/przyjęcia rzeczy oraz na podstawie Poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy/przyjęcia rzeczy

1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, przedmioty o szacunkowej wartości przekraczającej 100 zł;

2.  rzeczy znalezione w budynkach i obiektach użyteczności publicznej stanowiących własność gminy;

3. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, po upływie 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy;

4.    dowody tożsamości i inne dokumenty, które są przekazywane przez biuro do organu wydającego.

Biuro Rzeczy Znalezionych odmawia przyjęcia do depozytu:
1)    rzeczy, w przypadku gdy rzecz:
a)    nie posiada szacunkowej wartości, która nie przekracza wartości 100 zł;
b)    została znaleziona w budynku, miejscu publicznym lub środku transportu innym, niż stanowiący własność gminy Bytom do upływu terminu 3 dni przechowywania przez właściwego zarządcę, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy, 
c)    należy do grupy produktów niebezpiecznych, łatwopalnych lub wybuchowych;
d)    ma takie właściwości, że przechowywanie nie jest możliwe, a w szczególności artykuły spożywcze;

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych w celu jej odebrania muszą określić:

1.    jaką rzecz zgubiono, opisać przedmiot, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;

2.    przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).
Pouczenie:
1. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę  o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Dz. U. z 2015 r., poz. 397).      

2. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana  staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w
wyznaczonym przez starostę terminie (art. 187 k.c. - Dz. U. z 2014 r., poz.121 z późn. zm.). 
      
Protokół odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy

Poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy

 

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.