Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom z natury zielony

„Bytom. Z natury zielony” – tak nazywa się  fanpage na Facebooku poświęcony zielonej stronie miasta. Tu miłośnicy ekologii mogą dzielić się uwagami na temat przyrody i dowiedzieć się, gdzie warto spędzić wolny czas.

Źródła ciepła

Data publikacji: 14 kwietnia 2014Źródła ciepła

Ekologiczne źródła ciepła podbijają światowy rynek energetyki. Mnożą się nowoczesne rozwiązania wykorzystujące  odnawialne źródła energii.  Śmiało można stwierdzić, że „ekoenergetyka” jest coraz bardziej popularna. Jeszcze niedawno odnawialne źródła energii nie były zbyt często spotykane. Obecnie na dużą skalę wykorzystuje się już biomasę, energię słoneczną, czy geotermalną.

 

Ogrzewanie pompą ciepła

pompa ciepła Pompy ciepła wykorzystują energię zgromadzoną w dolnym źródle, czyli w powietrzu, wodzie lub gruncie, którą za pomocą energii elektrycznej przenoszą do budynku. Choć do pracy pompy ciepła potrzebna jest energia elektryczna to jednak większość energii pochodzi z dolnego źródła. Efektywna pompa ciepła zużywając jedną kWh energii elektrycznej potrafi do budynku dostarczyć 4 kWh energii cieplnej. Miarą efektywności pompy ciepła jest współczynnik COP, im jest on wyższy tym przy mniejszym udziale energii elektrycznej pompa ciepła dostarczy do budynku więcej energii cieplnej. Pompy ciepła najwydajniej pracują w układach grzewczych niskotemperaturowych do ok. 60 stopni Celsjusza takich jak: ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie centralnego ogrzewania, podgrzewania ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji.   Pompy ciepła są ekologicznym źródłem ciepła nie emitują zanieczyszczeń w miejscu użytkowania i jednocześnie zużywają niewiele energii elektrycznej w stosunku do ogrzewania elektrycznego grzejnikowego.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Sprawność  99,9 [%]

CO2 - 0,0 [kg/kWh]   

SO2 - 0,0 [g/kWh]

CO -  0,0 [g/kWh]

NOx - 0,0 [g/kWh]

Pyły - 0,0 [g/kWh]

*wskaźniki odnoszą się do emisji w miejscu ogrzewania

etykietyA

 

Ogrzewanie na prąd

grzejniki-elektryczne Prąd produkowany jest z różnych paliw pierwotnych. Różnym sposobom wytwarzania energii elektrycznej towarzyszy różna emisja zanieczyszczeń, w tym dwutlenku węgla do atmosfery. Najwięcej emitowanych zanieczyszczeń jest z elektrowni na paliwa kopalne np. węgiel kamienny zaś najmniej z elektrowni jądrowych i wiatrowych. Mimo, iż nie można uznać produkcji energii elektrycznej w Polsce za ekologiczną to jednak ogrzewanie budynków grzejnikami elektrycznymi czy promiennikami ciepła całkowicie eliminuje emisję zanieczyszczeń w miejscu ogrzewania. Z tego powodu, mimo że ogrzewanie elektryczne nie jest efektywne energetycznie z pewnością jest ekologiczne i przyczynia się do ograniczenia niskiej emisji w miastach.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Sprawność  99,9 [%]

CO2 - 0,0 [kg/kWh]   

SO2 - 0,0 [g/kWh]

CO -  0,0 [g/kWh]

NOx - 0,0 [g/kWh]

Pyły - 0,0 [g/kWh]

*wskaźniki odnoszą się do emisji w miejscu ogrzewania

etykietyA

 

Kocioł na gaz ziemny

kociol-gazowy Gaz ziemny jest paliwem pochodzenia organicznego. Występuje w pokładach samodzielnie lub w towarzystwie węgla kamiennego lub ropy naftowej. Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, stanowiący ponad 90% gazu. Pozostałymi składnikami są etan, propan, butan oraz inne związki organiczne i mineralne.   Gaz ziemny ma szerokie zastosowanie, jako paliwo wykorzystywany jest do przygotowywania posiłków, ogrzewania wody i pomieszczeń w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach. Jest stosowane również, jako ekologiczne paliwo do napędzania pojazdów samochodowych. Gaz ziemny jest ekologicznym nośnikiem energii, gdyż podczas jego spalania nie wydzielają się: sadza, pyły, żużle oraz popioły zaś ilość powstającego dwutlenku węgla i związków azotu jest znacznie mniejsza niż podczas spalania innych paliw.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Sprawność  95 [%]

CO2 - 0,29 [kg/kWh]   

SO2 - 0,02 [g/kWh]

CO -  0,09 [g/kWh]

NOx - 0,06 [g/kWh]

Pyły - 0,0 [g/kWh]

etykietyB

 

Kocioł na olej opałowy

kocioł-olejowy Oleje opałowe są produktami destylacji ropy naftowej. Wykorzystywane są jako paliwo grzewcze w instalacjach centralnego ogrzewania i piecach przemysłowych. W zależności od składu, gęstości i właściwości oleje opałowe dzielimy na lekkie, średnie i ciężkie. Najczęściej do ogrzewania wykorzystywany jest olej lekki, miedzy innymi ze względu na niską zawartość siarki. Wartość opałowa olejów opałowych wynosi około 42 MJ/kg. Wykorzystywanie oleju opałowego do ogrzewania jest bezpieczniejsze niż gazu płynnego, gdyż charakteryzuje się on wysoką temperaturą zapłonu min. 55 stopni Celsjusza. Wykorzystywanie oleju opałowego jest bezpieczne dla środowiska ze względu na niską zawartość siarki oraz niewielką ilość powstających zanieczyszczeń.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Sprawność  90 [%]

CO2 - 0,30 [kg/kWh]   

SO2 - 0,98 [g/kWh]

CO -  0,09 [g/kWh]

NOx - 0,06 [g/kWh]

Pyły - 0,012  [g/kWh]

etykietyC

 

Kocioł  na pelet

kocioł-pelety Pelety powstają w wyniku sprasowania surowca drzewnego np. trocin, wiórów pod wysokim ciśnieniem bez dodatków środków klejących. Jest to granulat o średnicy 6-8mm i długości ok. 2-3cm. Dzięki sprasowaniu pelety charakteryzują się dużą gęstością i zwiększoną wartością opałową w stosunku do zrębków czy innych odpadów drzewnych. Wartość opałowa pelet wynosi ok. 18 MJ/kg. Wykorzystywane są w indywidualnych instalacjach grzewczych oraz ciepłowniach przemysłowych. Pelety są ekologicznym paliwem. Podczas spalania powstaje dwutlenek węgla, niewielkie ilości tlenków siarki oraz znikoma ilość popiołu, który może być wykorzystywany jako nawóz mineralny. Z uwagi na automatyzację procesu spalania kotły na pelety charakteryzują się znacznie niższą emisją niż kotły na drewno kawałkowe, mimo iż zasadniczo chemicznie oba paliwa są prawie identyczne.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Sprawność  85 [%]

CO2 - 0,36 [kg/kWh]   

SO2 - 0,39 [g/kWh]

CO -  4,11[g/kWh]

NOx - 0,48 [g/kWh]

Pyły - 0,18 [g/kWh]

etykietyD

 

Kocioł na brykiet

kocioł-na-brykit Brykiety podobnie jak pelety produkowane są ze zrębków lub trocin pod wysokim ciśnieniem bez dodatków środków klejących. Posiadają znacznie większe rozmiary niż pelety. Występują w postaci walców lub kostki. Walce maja średnicę ok. 50 mm i długości kilkunastu cm, zaś kostki maja długość 4-10cm. Wartość opałowa brykietu wynosi 17-19 MJ/kg a wilgotność 8-10%. Duża gęstość sprawia, że brykiety palą się powoli, do momentu całkowitego spalenia. W wyniku spalania powstaje dwutlenek węgla, tlenki siarki oraz niewielkie ilości popiołu. Dwutlenek węgla jest absorbowany przez rośliny zaś popiół stanowi cenny nawóz mineralny. Brykiet można zaliczyć do paliw umiarkowanie ekologicznych. Poziom emisji w dużej mierze zależy od stosowanego kotła i automatyzacji procesu spalania.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Sprawność  75 [%]

CO2 - 0,36 [kg/kWh]   

SO2 - 0,40 [g/kWh]

CO -  5,23 [g/kWh]

NOx - 0,49 [g/kWh]

Pyły - 0,24 [g/kWh]

etykietyE

 

Kocioł na drewno

kocioł-na-drewno Wykorzystanie drewna, jako paliwa sięga początków lat XIX. Później jego popularność znacznie spadła, aby teraz znowu stać się popularnym paliwem. Wartość energetyczna drewna zależy głównie od jego wilgotności i gęstości. Mokre odpady drzewne, o wilgotności ok. 50-60% mają wartość opałową na poziomie 6-8 GJ/t, po podsuszeniu do wilgotności 10-20% 14-16 GJ/t, zaś przy całkowitym wysuszeniu na poziomie 23-25 GJ/t. W przybliżeniu 1,5 tony podsuszonego drewna odpowiada energetycznie 1 tonie węgla kamiennego. Drewno nie jest ekologicznym źródłem energii. Co prawda podczas jego spalania, emitowane są minimalne ilości tlenków azotu oraz siarki jednak emitowane są bardzo duże ilości tlenków węgla oraz pyłów. Powszechność kotłów i pieców na drewno stanowi poważny problem w ograniczeniu niskiej emisji.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Sprawność  70 [%]

CO2 - 0,42 [kg/kWh]   

SO2 - 0,49 [g/kWh]

CO -  7,6 [g/kWh]

NOx - 0,60 [g/kWh]

Pyły - 0,39 [g/kWh]

etykietyF

 

Kocioł na węgiel

kocioł-węglowy Węgiel kamienny jest najczęściej wykorzystywanym paliwem energetycznym. Węgiel jest skałą osadową pochodzenia organicznego o zawartości pierwiastka węgla od 75% do 97%. Charakteryzuje się czarną barwą, jest zwarty, kruchy a podczas spalania daje długi, błyszczący płomień. Jego wartość opałowa waha się od 16,7 do 29,3 MJ/kg. Spalanie węgla jest jedną z najbardziej nie ekologicznych metod produkcji energii. Podczas spalania do powietrza emitowane są: SO2, NOx, CO, CO2, pyły, metale ciężkie min. kadm, ołów, rtęć.

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń

Sprawność  70 [%]

CO2 - 0,34 [kg/kWh]   

SO2 - 1,74 [g/kWh]

CO -  5,51 [g/kWh]

NOx - 0,43[g/kWh]

Pyły - 0,51 [g/kWh]

etykietyG


Autor: AK
Zdjęcia: www.smog.helios-eduklacja.pl

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.