Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
14 grudnia 2018, Alfred, Izydor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Zostaw 1 % w Bytomiu

Jak przekazać 1 % na rzecz organizacji (źródło ngo.pl):

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody
  z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę: aby przekazać 1 % podatku dochodowego wybranej organizacji OPP, muszą rozliczać się samodzielnie.


2. Wybierz organizację pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1%

Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2017 r. prowadzony jest - od 28 października 2017 r. - przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Jest zamieszczony na stronie https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html.


3. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof).

 
Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof). Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

 
Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.


4. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Urzędy skarbowe mają obowiązek przekazania organizacji środków z 1% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie.


Rozlicz się sercem... 
Wykaz bytomskich organizacji pożytku publicznego
uprawnionych do otrzymania 1%

  • BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - KRS: 0000019510
  • BYTOMSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH "ODRODZENIE"- KRS: 0000111854
  • CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY NOWE POKOLENIE – KRS: 0000320274
  • FUNDACJA "DOM NADZIEI" – KRS: 0000038254
  • FUNDACJA KLUB KONTRA – KRS: 0000402990
  • FUNDACJA MISJONARZY KLERATYNÓW ZOSTAW ŚLAD – KRS: 0000458125
  • „FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM CHATUL" – KRS: 0000312325
  • FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM MIAUKOT – KRS: 0000353933
  • KATOLICKA MISJA DLA NIESŁYSZĄCYCH – KRS: 0000258374
  • POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W BYTOMIU – KRS: 0000015314
  • POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W BYTOMIU IM. STEFANA LACHOWICZA KRS:0000058277
  • SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 13 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO – KRS: 0000247740
  • STOWARZYSZENIE BYŁYCH ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO –  KRS: 0000351583
  • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE, INTELEKTUALNIE, OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE ORAZ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU "POMOCNA DŁOŃ" – KRS: 0000234338
  • STOWARZYSZENIE OPIEKUŃCZE IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W BYTOMIU – KRS: 0000040695
  • STOWARZYSZENIE POMOCY PORZUCONYM I DRĘCZONYM ZWIERZĘTOM – KRS: 0000189925
  • STOWARZYSZENIE "PRO-ARTE" – KRS: 0000246636
  • STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA ÓSEMKA KRS: 0000434504
  • „STOWARZYSZENIE WYKONAWCÓW, ANIMATORÓW A TWÓRCÓW GÓRNEGO ŚLĄSKA” KRS: 0000448550
  • STOWARZYSZENIE ŻEGLARZY NIEPEŁNOSPRAWNYCH – KRS: 0000260631
  • TOWARZYSTWO MIŁOSNIKÓW HOKEJA „POLONIA” – KRS: 0000113167
  • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI W BYTOMIU – KRS: 0000324716

 Dodatkowo można wskazać stowarzyszenia, które nie mają siedziby
w Bytomiu, ale działają na terenie naszego miasta, mają koła
terenowe lub przedstawicielstwa:

 1. Caritas Diecezji Gliwickiej - KRS: 0000247809
 2. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej (Ze wskazaniem: Grupa Pedagogów Ulicy "UNO" w Bytomiu) – KRS: 0000225011
 3. Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego – KRS: 0000128687
 4. Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski (Ze wskazaniem: Koło w Bytomiu) – KRS: 0000012847
 5. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (Ze wskazaniem: Odział w Bytomiu) – KRS: 0000154454
 6. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym (Ze wskazaniem: Śląska Jednostka Wojewódzka TPG) – KRS: 0000109895
 7. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta (Ze wskazaniem: Koło Bytomskie) – KRS: 0000069581
 8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (Ze wskazaniem: Hufiec Bytom) – KRS: 0000273051
 9. Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej (Ze wskazaniem np.: Bytomski Związek Drużyn Harcerzy GSL-051) – KRS: 0000057720

(stan na 13.02.2018 r.)
PEŁNA LISTA WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH OPP DOSTĘPNA JEST NA STRONIE
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.