Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 października 2018, Lucyny, Malgorzaty, Wiktora

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Ponad 41 mln zł dofinansowania na rewitalizację Bobrka

Bardzo się cieszę, że kolejny projekt w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji otrzymał dofinansowanie. Dowodzi to, że proces rewitalizacji Bytomia nie jest zagrożony, a przygotowane przez nas wnioski są dobre – mówi prezydent Bytomia, Damian Bartyla.

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew Data publikacji: 16 czerwca 201717 czerwca weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Stało się to na podstawie ustawy z 2 czerwca 2017 r.

Jedną z nich jest konieczność zgłaszania przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zamiaru usunięcia drzew na cele nie związane z działalnością gospodarczą, których obmiar obwodu mierzonego na wysokości 5 cm jest większy niż:

1)    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2)    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3)    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Drzewa posiadające mniejsze obwody
aniżeli te, które podano wyżej można usuwać bez zezwolenia i bez konieczności zgłoszenia takiego zamiaru do urzędu oraz bez względu na cel – nie ma tutaj warunku ograniczającego takie prawo związanego np.: z prowadzoną działalnością gospodarczą czy też ograniczeniem grona posiadaczy nieruchomości z uwagi na rodzaj tytułu prawnego (własność, dzierżawa, służebność etc). Jeżeli jednak drzewa mają większe obwody niż wspomniane, a celem ich usunięcia jest prowadzenie działalności gospodarczej lub dokonywać tego będą osoby prawne (np.: spółki, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie), instytucje (np.: jednostki samorządowe, państwowe), wspólnoty mieszkaniowe to w takim przypadku nadal trzeba otrzymać zezwolenie, czyli w pierwszej kolejności należy do urzędu złożyć stosowny wniosek o jego wydanie. 

W przypadku konieczności zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew, urzędnicy w ciągu 21 dni od daty wpływu zgłoszenia muszą przeprowadzić oględziny w terenie. Po dokonaniu oględzin urząd może do 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin wnieść sprzeciw przeciwko planowanej wycince drzew. Sprzeciw następuje w formie decyzji administracyjnej. Mieszkaniec może przed upływem wspomnianych powyżej 14 dni wnieść do organu o wydanie zaświadczenia o braku wyrażenia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadczenia jest równoznaczne z brakiem wyrażenia sprzeciwu oraz daje możliwość usunięcia drzew przed upływem terminu na wyrażenie sprzeciwu przez organ. Czyli: w przypadku określenia terminu, kiedy to będzie można usunąć drzewo należy wziąć pod uwagę okres około 35 dni od momentu złożenia zgłoszenia do urzędu. 

Urząd może wnieść sprzeciw w przypadku jeśli:
1)    lokalizacji drzewa znajduje się na:
·    nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
·  terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
·    terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody;
2)  spełnione są kryteria, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (parametry i cechy drzew określonych dla pomników przyrody) ,
3)    zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,
4)    w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

Wniesienie sprzeciwu przez organ nie zamyka drogi do starania się o możliwość usunięcia drzewa. Wtedy należy złożyć do urzędu wniosek o wydanie zezwolenia.

Bardzo ważnym, nowo wprowadzonym przepisem w ustawie jest to, że jeśli osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości w okresie 5 lat od dokonania oględzin wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i będzie realizowania na tej części nieruchomości, z której usunięto drzewa - urząd nałoży na nią obowiązek zapłaty opłaty administracyjnej.

Przewidziano również kary administracyjne dla tych osób, które usuną drzewa nie zgłaszając tego zamiaru lub pomimo wyrażonemu sprzeciwu przez urząd.

Pozostałe wprowadzone zmiany:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ponownie opiniuje już projekty zezwoleń na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej,
-    rady gmin nie mają już możliwości określana wysokości stawek z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów, a stawki te zostaną określone przez ministerstwo środowiska,
-    rady gmin nie mają już uprawienia do powiększenia ustawowego katalogu drzew i krzewów, które można by było usuwać bez zezwolenia,
-    wprowadzono zapis, mówiący że bez zezwolenia można usuwać drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
a)  80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)  50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 

Autor: Katarzyna Nylec
Zdjęcia: arc UM Bytom/M.Galas

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.