Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 maja 2018, Joanna, Zuzanna, Milena

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem usc.

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem usc.
Przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński

Referat Małżeństw - Izabela Haberla (główny specjalista), Dominika Chryst (starszy specjalista)
I piętro, pokój 5
Przyjmowanie klientów w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek.
tel. 32 77 98 609, 32 77 98 614
e - mail: ihaberla@um.bytom.pl
                dchryst@um.bytom.pl


Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty (do wglądu),

  • w przypadku obcokrajowców:
    1. Odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
    2. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez uprawnione w danym kraju organy lub konsulów wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub postanowienie sądu rejonowego zwalniające z obowiązku przedłożenia tego zaświadczenia kierownikowi usc.
    3. Poświadczenie zameldowania.
    4. Dokument tożsamości.

Opłata skarbowa:
za sporządzenie aktu - 84 zł.

Termin załatwiania sprawy:
Czas oczekiwania na zawarcie małżeństwa wynosi co najmniej jeden miesiąc (w myśl art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U 2012, poz. 788).
Z ważnych powodów, na wniosek zainteresowanych kierownik usc może zezwolić na skrócenie ustawowego terminu do zawarcia małżeństwa (w myśl art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz.U. 2012, poz. 788).

Opłata skarbowa:
za wydanie zezwolenia - 39 zł.

Uwaga: za dni zwyczajowo przyjęte jako najdogodniejsze do zawierania związków małżeńskich uznajemy środy i soboty - jednak ze względu na istotne powody związek małżeński może być zawarty również w innym dniu za wyjątkiem niedziel i świąt.

Podstawa prawna:
- Ustawa o aktach stanu cywilnego, z dnia 28.11.2014 roku (Dz.U. 2014, poz. 1741).
- Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z dnia 25.02.1964 roku (Dz.U. 2012, poz. 788).

Formularz wniosku:
Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (jako forma wniosku) składane jest i podpisywane przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński przed kierownikiem lub zastępcą kierownika usc.

UWAGA
Po zmianie nazwiska, w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, osoba której zmiana dotyczy, jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa do wystąpienia z wnioskiem o zmianę dowodu osobistego (na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2, z dnia 07.12.2012 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. 2012 pozycja 1407 z dnia 31.12.2012).

W przypadku, nie dopełnienia tego obowiązku, dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony po upływie 3 miesięcy, a dla osób zamieszkałych za granicą po upływie 4 miesięcy.

1225204022.jpg  1225204027.jpg  1225204036.jpg 1225205239.jpgNasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.