Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 marca 2015, Teodor, Emanuela, Larysa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

O historii motoryzacji i nie tylko

Gratka dla pasjonatów starych, polskich samochodów. 26 marca w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektronicznych rozpocznie się cykl wykładów poświęconych czterokołowym legendom PRL-u.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014 poz 1182 z pózn. zm.)

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Wydziały

Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 32 28 36 224
pokój 224 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pz@um.bytom.pl
p.o. Naczelnika Anna Jabłońska

Kancelaria Rady Miejskiej
tel. 32 28 36 163
pokój 9 (parter)
ul. Parkowa 2
rada.miejska@um.bytom.pl
Naczelnik Żaneta Krysiak - BrzęczekWydział Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami
Naczelnik Aleksandra Szatkowska - Mejer
promo@um.bytom.pl

Biuro Prasowe
tel. 32 28 36 231, 32 28 36 263
pokój 231 (Ipiętro)
ul. Parkowa 2
prasa@um.bytom.plUrząd Stanu Cywilnego
Kierownik Waldemar Świerczek
tel. 32 282 75 23
ul. Olejniczaka 22
usc@um.bytom.pl
więcejBiuro Audytu
p.o. Kierownika Jarosław Kowalczyk
tel. 32 28 36 222
pokój 222 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pt@um.bytom.plWydział Kadr, Płac i Szkoleń
Naczelnik Wydziału Iwona Mykietyńska
tel. 32 28 36 234
pokój 234 (Ipiętro)
ul. Parkowa 2
pp@um.bytom.plWydział Prawny i Zamówień Publicznych
Naczelnik Wydziału Mariusz Heler
tel. 32 28 36 301
pokój 301 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zamowienia@um.bytom.pl

Biuro Prawne
Radca Prawny-Koordynator Mariusz Pajonk
tel. 32 28 36 308
pokój 308 (II piętro)Wydział Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik Wydziału Andrzej Głogowski
tel. 32 77 98 540 do 545
pokój 223, 239 i 240 (II piętro)
ul. Smolenia 35
po@um.bytom.pl
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 32 28 36 138, 28 36 177
pokój 139 (parter)
ul. Parkowa 2
mrk@um.bytom.plBiuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Halina Saługa
tel. 32 28 36 103
pokój 103 (parter)
ul. Parkowa 2
pn@um.bytom.plPełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta
Tadeusz Ostrowski
tel. 32 28 36 247
pokój 246 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pb@um.bytom.plPełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Anna Mańkowska
tel. 032 28 36 238
pokój 238 (I piętro)
ul. Parkowa 2

pj@um.bytom.plPlastyk Miejski
Krzysztof Habdas
tel. 32 779 85 25
pokój 228 (II piętro)
ul. Smolenia 35
pm@um.bytom.plWydział Ekologii
Naczelnik Wydziału Anna Selwet
tel. 032 28 36 339
pokój 339 (II piętro)
ul. Parkowa 2
ze@um.bytom.pl

Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu/Pełnomocnik ds. Energetyki Marek Przepióra
tel. 32 28 36 340
pokój 340 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Gospodarki Odpadami
Kierownik Referatu Agnieszka Żychowska
tel. 032 28 36 341, 32 28 36 371
pokój 341(II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Spraw Górniczych
Kierownik Referatu/Geolog Powiatowy/Pełnomocnik ds. Szkód Górniczych Jolanta Makuła
tel. 032 28 36 237
pokój 237 (I piętro)Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału Wiesława Bucholc
tel. 32 77 98 725, 32 77 98 726, 32 77 98 727
pokój 129 (I piętro)
ul. Smolenia 35
zr@um.bytom.plWydział Spraw Komunalnych
Naczelnik Wydziału Marek Gorzkowski
tel. 32 28 36 342
pokój 342 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zi@um.bytom.pl

Referat Przyrody
Kierownik Referatu Maciej Koźmiński
tel. 32 28 36 313
pokój 313 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik Referatu Jerzy Sikorski
tel. 32 28 36 309
pokój 309 (II piętro)
ul. Parkowa 2Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
Naczelnik Wydziału Izabela Domogała
tel. 32 28 36 228
pokój 228 (I piętro)
ul. Parkowa 2
zp@um.bytom.pl

Referat Planowania Strategicznego i Funduszy Europejskich
Kierownik Referatu Lucjan Goczoł
tel. 32 28 36 225
pokój 225 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Analiz, Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Kierownik Referatu Maciej Brzezina
tel. 32 28 36 243
pokój 243 (I piętro)
ul. Parkowa 2Wydział Architektury
Naczelnik Wydziału Ewa Kowalik
tel. 32 28 36 304
pokój 304 (II piętro)
ul. Parkowa 2
aa@um.bytom.pl

Referat Pozwoleń Budowlanych
Kierownik Referatu Krystyna Sówka
tel. 32 28 36 305
pokój 305 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Zagospodarowania Przestrzennego
Kierownik Referatu Bartosz Malczyk
tel. 032 78 68 400
pokój 402 (III piętro)
ul. Parkowa 2Wydział Geodezji
Naczelnik Wydziału Wojciech Jeszka
tel. 32 28 36 329
pokój 329 (II piętro)
ul. Parkowa 2
ag@um.bytom.pl

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Kierownik Referatu
Jolanta Kostoń
tel. 32 28 36 330
pokój 330 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Mapy Numerycznej
Kierownik Referatu Agata Olchawa
tel. 32 283 63 51
pokój 337a (II piętro)
ul. Parkowa 2

Geodeta Miasta
Zenon Ptaszkowski
tel. 32 28 36 331
pokój 331 (II piętro)
ul. Parkowa 2Wydział Obrotu Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
tel. 32 28 36 323
pokój 323 (II piętro)
ul. Parkowa 2
an@um.bytom.pl

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Kierownik Referatu Dorota Kulińska
tel. 032 28 36 326
pokój 326 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Spraw Lokalowych
Kierownik Referatu Paulina Grobelny
tel. 32 39 76 563, 564
pokój 235 (I piętro)
ul. Smolenia 35Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Referatu Dominika Kściuczyk
tel. 32 28 36 230
pokój 229 (I piętro)
ul. Parkowa 2
az@um.bytom.plWydział Transportu Lokalnego
Naczelnik Andrzej Prochotta

tel. 32 77 98 731
pokój 224b (II piętro)
ul. Smolenia 35
ai@um.bytom.plWydział Edukacji
Naczelnik Wydziału Aldona Kopczyńska
tel. 32 39 76 596
pokój 116 (I piętro)
ul. Smolenia 35
ke@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Bożena Gawronowska-Froń
tel. 32 39 76 573
pokój 121 (I piętro)
ul. Smolenia 35

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu Karina Pawłowska
tel. 32 39 76 571
pokój 120 (I piętro)
ul. Smolenia 35Wydział Kultury i Sportu
Naczelnik Wydziału Anna Panas
tel. 32 77 98 701
pokój 123 (I piętro)
ul. Smolenia 35
kk@um.bytom.plWydział Polityki Społecznej
Naczelnik Wydziału Jarosław Więcław
tel. 32 39 76 593
pokój 112 (I piętro)
ul. Smolenia 35
kz@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Elżbieta Skóra
tel. 32 39 76 590
pokój 112b
ul. Smolenia 35

Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Hilary Zawada
tel. 32 388 33 47
pokój 1 (IV piętro)
Rynek 26/5Biuro Organizacji Pozarządowych
Kierownik Referatu Ewa Petrymusz
tel. 32 388 33 47
Rynek 26/5
(IV piętro)
pozarzadowe@um.bytom.plWydział Administracyjny
Naczelnik Wydziału Mirosław Luks
tel. 32 28 36 403
sa@um.bytom.plWydział Informatyki
Naczelnik Wydziału Bożena Bałaga-Kucharczyk
tel. 032 28 36 110
si@um.bytom.plWydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału Lidia Maj
tel. 32 28 36 134
sk@um.bytom.pl

Referat Praw Jazdy

Kierownik Referatu Alina Staciwa
tel. 32 28 36 132, 32 28 36 152

Referat Rejestracji Pojazdów
Kierownik Referatu Anna Janus-Mallert
tel. 32 283 61 50, 32 28 36 129, 130, 131, 151, 133Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału Anna Mańkowska
tel. 032 28 36 238
so@um.bytom.pl

Kancelaria Urzędu
Kierownik Referatu Joanna Szczawińska
tel. 032 28 36 181

Referat Informacji i Skarg
Kierownik Referatu Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 032 28 36 138Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Anna Tomiło
tel. 032 28 36 104
sm@um.bytom.pl

Referat Działalności Gospodarczej
Kierownik: Violetta Stankiewicz
tel. 032 28 36 313,314,315

Referat Dowodów Osobistych
Kierownik Bartłomiej Zięba
tel. 32 28 36 116Samodzielne stanowisko ds. BHP
Jan Judas
tel. 032 28 36 236
jjudas@um.bytom.plWydział Egzekucji Administracyjnej

Naczelnik Wydziału Mirosław Urbaniak
tel. 32 77 98 532-533
pokój 24 (parter)
ul. Smolenia 35
fe@um.bytom.plWydział Finansowy
Naczelnik Wydziału Genowefa Dworowy
tel. 32 28 36 211
ff@um.bytom.pl

Referat Budżetowy
Kierownik Referatu Anna Tkaczyk
tel. 032 28 36 264

Referat Księgowości Budżetu Miasta
Kierownik Referatu Agnieszka Szołtysik
tel. 32 28 36 218

Referat Operacji Finansowych
Kierownik Referatu Małgorzata Grabowska
tel. 032 28 36 2251Wydział Księgowości Urzędu
Naczelnik Wydziału Joanna Pohl
tel. 32 28 36 269
fu@um.bytom.pl

Referat Księgowości i Windykacji Dochodów Niepodatkowych
Kierownik Referatu Grzegorz Mazgaj
tel. 32 28 36 219, 173, 256, 260, 220

Referat Księgowości i Windykacji Dochodów Podatkowych
Kierownik Referatu
tel. 32 28 36 121, 122, 154, 206, 268, 367Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Smolenia 35
Naczelnik Wydziału Maria Bałamut
tel.32 77 98 503 do 519
fp@um.bytom.plBiuro Głównego Księgowego Urzędu
Ewa Orłowska
tel. 32 28 36 216
fb@um.bytom.plBiuro Kontroli
Kierownik Ewa Tomczak
tel. 32 779 85 26
ul. Smolenia 35
pokój 227 (II piętro)
ft@um.bytom.pl

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.