Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 maja 2018, Joanna, Zuzanna, Milena

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Wydziały

Kancelaria Prezydenta Miasta
Naczelnik Anna Jabłońska
tel. 032 28 36 224
pokój 224 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pz@um.bytom.pl

Kancelaria Rady Miejskiej

Naczelnik p.o. Agata Marcinowska
tel. 032 28 36 163
pokój 9 (parter)
ul. Parkowa 2
rada.miejska@um.bytom.pl

Biuro Promocji Bytomia
Kierownik Aleksandra Szatkowska
ul. Rynek 7
tel. 032 386 36 69 lub 032 386 36 74
promo@um.bytom.pl

Biuro Prasowe
Kierownik Katarzyna Nylec
tel. 032 28 36 231, 032 28 36 263
pokój 231 (I piętro)
ul. Parkowa 2
prasa@um.bytom.pl

Rzecznik Prasowy
Dawid Wowra
tel. 032 28 36 237
pokój 237 (I piętro)
ul. Parkowa 2
dwowra@um.bytom.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Waldemar Świerczek
tel. 032 282 75 23
ul. Olejniczaka 22
usc@um.bytom.pl

Samodzielne Stanowisko Audytor Wewnętrzny

Kierownik Bożena Derda
tel. 032 28 36 223
pokój 223 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pt@um.bytom.pl

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
Naczelnik Wydziału Iwona Mykietyńska
tel. 032 28 36 234
pokój 234 (Ipiętro)
ul. Parkowa 2
pp@um.bytom.pl
 
Wydział Zamówień Publicznych
Naczelnik Wydziału Anna Kobiela  - Czekała
tel. 032 28 36 301
pokój 301 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zamowienia@um.bytom.pl

Biuro Prawne
Radca Prawny-Koordynator Mariusz Pajonk
tel. 032 28 36 308
pokój 308 (II piętro)
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 032 28 36 138, 28 36 177
pokój 139 (parter)
ul. Parkowa 2
mrk@um.bytom.pl
 
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Halina Saługa
tel. 032 28 36 103
pokój 103 (parter)
ul. Parkowa 2
pn@um.bytom.pl
 
Biuro Bezpieczeństwa Miasta
Tadeusz Ostrowski
tel. 032 280 01 04
ul. Rynek 20/2
pb@um.bytom.pl
 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Anna Mańkowska
tel. 032 28 36 238
pokój 238 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pj@um.bytom.pl
 
Plastyk Miejski
Krzysztof Habdas
tel. 032 779 85 25
pokój 228 (II piętro)
ul. Smolenia 35
pm@um.bytom.pl
 
Wydział Inżynierii Środowiska
Naczelnik Wydziału Marek Gorzkowski
tel. 32 28 36 342
pokój 342 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zi@um.bytom.pl

Referat Ochrony Środowiska i Energetyki
Kierownik Referatu/Pełnomocnik ds. Energetyki/Geolog Powiatowy Marek Przepióra
tel. 032 28 36 340
pokój 340 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Gospodarki Odpadami
Kierownik Referatu Agnieszka Żychowska
tel. 032 28 36 341, 32 28 36 371
pokój 341(II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Przyrody
Kierownik Referatu Maciej Koźmiński
tel. 032 28 36 220 i 256
pokój 220 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału Michał Biedrawa
tel. 032 77 98 725, 32 77 98 726, 32 77 98 727
pokój 129 (I piętro)
ul. Smolenia 35
zr@um.bytom.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik Biura Jerzy Sikorski
tel. 032 28 36 309
pokój 309 (II piętro)
ul. Parkowa 2
 
Biuro Rewitalizacji i Funduszy Europejskich
Kierownik Izabela Domogała
tel. 032 28 36 228
pokój 228 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy

Kierownik Maciej Brzezina
tel. 032 28 36 237
pokój 237 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Biuro Organizacji Pozarządowych
Kierownik Referatu Zofia Ćwikła
tel. 032 388 33 47
ul. Rynek 26/5

Wydział Architektury
Naczelnik Wydziału Bartosz Malczyk
tel. 32 28 36 304
pokój 304 (II piętro)
ul. Parkowa 2
aa@um.bytom.pl

Referat Pozwoleń Budowlanych
Kierownik Referatu Krystyna Sówka
tel. 032 28 36 305
pokój 305 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

Kierownik Referatu Katarzyna Daniluk - Lipińska
tel. 032 78 68 400
pokój 402 (III piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Geodezji/Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Jolanta Kostoń
tel. 032 28 36 329
pokój 329 (II piętro)
ul. Parkowa 2
ag@um.bytom.pl

Referat Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Kierownik Referatu Arkadiusz Dzadz
tel. 032 28 36 330
pokój 330 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Kierownik Ewa Krzysztoń
tel. 032 786 83 31, wew. 331
mail: agk@um.bytom.pl

Referat Katastru Nieruchomości i Postępowań Administracyjnych

Kierownik Barbara Wieczorek
tel. 032 786 83 54, wew. 354
mail: aga@um.bytom.pl
 
Wydział Obrotu Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
tel. 032 28 36 323
pokój 323 (II piętro)
ul. Parkowa 2
an@um.bytom.pl

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Kierownik Referatu Sławomir Walke
tel. 032 28 36 326
pokój 326 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Spraw Lokalowych
Kierownik Referatu Paulina Grobelny
tel. 032 39 76 563, 564
pokój 235 (I piętro)
ul. Smolenia 35
 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Biura/Miejski Konserwator Zabytków Dominika Kściuczyk
tel. 032 28 36 230
pokój 229 (I piętro)
ul. Parkowa 2
az@um.bytom.pl
 
Wydział Transportu Lokalnego
Naczelnik Andrzej Prochotta
tel. 032 77 98 731
pokój 224b (II piętro)
ul. Smolenia 35
ai@um.bytom.pl
 
Wydział Edukacji
Naczelnik Wydziału Aldona Kopczyńska
tel. 032 39 76 596
pokój 116 (I piętro)
ul. Smolenia 35
ke@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Bożena Gawronowska-Froń
tel. 032 39 76 573
pokój 121 (I piętro)
ul. Smolenia 35

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu Mariusz Fischer
tel. 032 39 76 571
pokój 120 (I piętro)
ul. Smolenia 35
 
Wydział Kultury i Sportu
Naczelnik Wydziału Anna Panas
tel. 032 77 98 701
pokój 123 (I piętro)
ul. Smolenia 35
kk@um.bytom.pl
 
Wydział Polityki Społecznej
Naczelnik Wydziału Jarosław Więcław
tel. 032 39 76 593
pokój 112 (I piętro)
ul. Smolenia 35
zz@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Elżbieta Skóra
tel. 032 39 76 590
pokój 112b
ul. Smolenia 35

Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Hilary Zawada
tel. 032 283 62 10
tel. 603 499 334
pokój 210 (I piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Administracyjny
Naczelnik Wydziału Mirosław Luks
tel. 032 78 68 403
sa@um.bytom.pl
 
Wydział Informatyki
Naczelnik Wydziału Krzysztof Gut
tel. 032 28 36 172
si@um.bytom.pl
 
Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału Alina Staciwa
tel. 032 28 36 135 i 195
sk@um.bytom.pl

Referat Praw Jazdy

Kierownik Referatu Edyta Furman - Marek
tel. 032 28 36 133, 134, 135

Referat Rejestracji Pojazdów
Kierownik Referatu Jarosław Maciaś
tel. 032 28 36 130, 131, 132, 150, 151, 152
 
Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału Anna Mańkowska
tel. 032 28 36 238
so@um.bytom.pl

Kancelaria Urzędu
Kierownik Referatu Joanna Szczawińska
tel. 032 28 36 181

Referat Informacji i Skarg
Kierownik Referatu Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 032 28 36 138

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Anna Tomiło
tel. 032 28 36 104
sm@um.bytom.pl

Referat Działalności Gospodarczej
Kierownik: Violetta Stankiewicz
tel. 032 28 36 314,315

Referat Dowodów Osobistych
Kierownik Bartłomiej Zięba
tel. 032 28 36 116
 
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Beata Bentkowska
tel. 032 28 36 236
bbentkowska@um.bytom.pl
 
Wydział Egzekucji Administracyjnej
Naczelnik Mirosław Urbaniak
tel. 032 77 98 532-533
pokój 24 (parter)
ul. Smolenia 35
fe@um.bytom.pl
 
Wydział Finansowy
Naczelnik Wydziału Genowefa Dworowy
tel. 32 28 36 211
ff@um.bytom.pl

Referat Budżetowy
Kierownik Referatu Anna Tkaczyk
tel. 032 28 36 264

Referat Operacji Finansowych
Kierownik Referatu Małgorzata Grabowska
tel. 032 28 36 2251
 
Wydział Poboru i Windykacji Dochodów
Naczelnik Wydziału Joanna Pohl
tel. 032 77 98 543
fu@um.bytom.pl

Referat Poboru i Windykacji Dochodów Niepodatkowych
Kierownik Referatu Grzegorz Mazgaj
tel. 032 77 98 713 do 717
ul. Smolenia 35

Referat Poboru i Windykacji Dochodów Podatkowych

p.o. Kierownika - Katarzyna Janoszczyk
ul. Smolenia 35, pokój od nr 8 do 14.
tel. 032 77 98 706 do 712

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Naczelnik Wydziału Maria Bałamut
ul. Smolenia 35
tel.032 77 98 503 do 519
fp@um.bytom.pl
 
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu
Naczelnik Wydziału i Główny Księgowy - Ewa Orłowska
tel. 032 28 36 216
fk@um.bytom.pl
 
Biuro Kontroli
Kierownik Małgorzata Giełzak
tel. 032 779 85 28
ul. Smolenia 35
pokój 226 (II piętro)
ft@um.bytom.pl


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.