Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 czerwca 2017, Paulina, Jan, Pawel

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Głosuj na Górę Miłości

Po raz kolejny jedna z inwestycji wykonanych przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu bierze udział w Plebiscycie „Modernizacja Roku”. Do konkursu zakwalifikowana została przebudowa zieleni w Parku Miejskim im. F. Kachla w Bytomiu na Górze Miłości.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

17 czerwca weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów. Stało się to na podstawie ustawy z 2 czerwca 2017 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Wydziały

Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 32 28 36 224
pokój 224 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pz@um.bytom.pl
p.o. Naczelnika Anna Jabłońska
Zastępca Agata Marcinowska

Kancelaria Rady Miejskiej

tel. 32 28 36 163
pokój 9 (parter)
ul. Parkowa 2
rada.miejska@um.bytom.pl
Naczelnik Żaneta Krysiak - Brzęczek
 

Wydział Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami
Naczelnik Aleksandra Szatkowska - Mejer

Biuro Promocji Bytomia
ul. Rynek 7
tel. 32 386 36 69 lub 32 386 36 74
promo@um.bytom.pl

Biuro Prasowe
tel. 32 28 36 231, 32 28 36 263
pokój 231 (Ipiętro)
ul. Parkowa 2
prasa@um.bytom.pl
 
Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik Waldemar Świerczek
tel. 32 282 75 23
ul. Olejniczaka 22
usc@um.bytom.pl
więcej

Samodzielne Stanowisko Audytor Wewnętrzny

Kierownik Bożena Derda
tel. 32 28 36 223
pokój 223 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pt@um.bytom.pl

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
Naczelnik Wydziału Iwona Mykietyńska
tel. 32 28 36 234
pokój 234 (Ipiętro)
ul. Parkowa 2
pp@um.bytom.pl
 
Wydział Prawny i Zamówień Publicznych
Naczelnik Wydziału Mariusz Heler
tel. 32 28 36 301
pokój 301 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zamowienia@um.bytom.pl

Biuro Prawne
Radca Prawny-Koordynator Mariusz Pajonk
tel. 32 28 36 308
pokój 308 (II piętro)
 
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 32 28 36 138, 28 36 177
pokój 139 (parter)
ul. Parkowa 2
mrk@um.bytom.pl
 
Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Halina Saługa
tel. 32 28 36 103
pokój 103 (parter)
ul. Parkowa 2
pn@um.bytom.pl
 
Biuro Bezpieczeństwa Miasta
Tadeusz Ostrowski
tel. 32 280 01 04
ul. Rynek 20/2
pb@um.bytom.pl
 
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
Anna Mańkowska
tel. 032 28 36 238
pokój 238 (I piętro)
ul. Parkowa 2
pj@um.bytom.pl
 
Plastyk Miejski
Krzysztof Habdas
tel. 32 779 85 25
pokój 228 (II piętro)
ul. Smolenia 35
pm@um.bytom.pl
 
Wydział Ekologii
Naczelnik Wydziału Anna Selwet
tel. 032 28 36 339
pokój 339 (II piętro)
ul. Parkowa 2
ze@um.bytom.pl

Referat Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu/Pełnomocnik ds. Energetyki Marek Przepióra
tel. 32 28 36 340
pokój 340 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Gospodarki Odpadami
Kierownik Referatu Agnieszka Żychowska
tel. 032 28 36 341, 32 28 36 371
pokój 341(II piętro)
ul. Parkowa 2

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
Naczelnik Wydziału Michał Biedrawa
tel. 32 77 98 725, 32 77 98 726, 32 77 98 727
pokój 129 (I piętro)
ul. Smolenia 35
zr@um.bytom.pl

Wydział Spraw Komunalnych

Naczelnik Wydziału Marek Gorzkowski
tel. 32 28 36 342
pokój 342 (II piętro)
ul. Parkowa 2
zi@um.bytom.pl

Referat Przyrody
Kierownik Referatu Maciej Koźmiński
tel. 32 28 36 220 i 256
pokój 220 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Nadzoru Właścicielskiego
Kierownik Referatu Jerzy Sikorski
tel. 32 28 36 309
pokój 309 (II piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
Naczelnik Wydziału Izabela Domogała
tel. 32 28 36 228
pokój 228 (I piętro)
ul. Parkowa 2
zp@um.bytom.pl

Referat Planowania Strategicznego i Funduszy Europejskich
tel. 32 28 36 225
pokój 225 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Analiz, Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

Kierownik Referatu Maciej Brzezina
tel. 32 28 36 226
pokój 226 (I piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Kierownik Referatu Zofia Ćwikła
tel. 32 388 33 47
ul. Rynek 26/5

Wydział Architektury
p.o. Naczelnika Wydziału Bartosz Malczyk
tel. 32 28 36 304
pokój 304 (II piętro)
ul. Parkowa 2
aa@um.bytom.pl

Referat Pozwoleń Budowlanych
Kierownik Referatu Krystyna Sówka
tel. 32 28 36 305
pokój 305 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Zagospodarowania Przestrzennego

p.o. Kierownika Referatu Katarzyna Daniluk - Lipińska
tel. 032 78 68 400
pokój 402 (III piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Geodezji
Naczelnik Wydziału Wojciech Jeszka
tel. 32 28 36 329
pokój 329 (II piętro)
ul. Parkowa 2
ag@um.bytom.pl

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Kierownik Referatu Arkadiusz Dzadz
tel. 32 28 36 330
pokój 330 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Geodeta Miasta

Jolanta Kostoń
tel. 32 28 36 331
pokój 331 (II piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Obrotu Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
tel. 32 28 36 323
pokój 323 (II piętro)
ul. Parkowa 2
an@um.bytom.pl

Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
Kierownik Referatu Sławomir Walke
tel. 032 28 36 326
pokój 326 (II piętro)
ul. Parkowa 2

Referat Spraw Lokalowych
Kierownik Referatu Paulina Grobelny
tel. 32 39 76 563, 564
pokój 235 (I piętro)
ul. Smolenia 35
 
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Kierownik Referatu Dominika Kściuczyk
tel. 32 28 36 230
pokój 229 (I piętro)
ul. Parkowa 2
az@um.bytom.pl
 
Wydział Transportu Lokalnego
Naczelnik Andrzej Prochotta
tel. 32 77 98 731
pokój 224b (II piętro)
ul. Smolenia 35
ai@um.bytom.pl
 
Wydział Edukacji
Naczelnik Wydziału Aldona Kopczyńska
tel. 32 39 76 596
pokój 116 (I piętro)
ul. Smolenia 35
ke@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Bożena Gawronowska-Froń
tel. 32 39 76 573
pokój 121 (I piętro)
ul. Smolenia 35

Referat Organizacyjny
Kierownik Referatu Mariusz Fischer
tel. 32 39 76 571
pokój 120 (I piętro)
ul. Smolenia 35
 
Wydział Kultury i Sportu
Naczelnik Wydziału Anna Panas
tel. 32 77 98 701
pokój 123 (I piętro)
ul. Smolenia 35
kk@um.bytom.pl
 
Wydział Polityki Społecznej
Naczelnik Wydziału Jarosław Więcław
tel. 32 39 76 593
pokój 112 (I piętro)
ul. Smolenia 35
kz@um.bytom.pl

Referat Ekonomiczny
Kierownik Referatu Elżbieta Skóra
tel. 32 39 76 590
pokój 112b
ul. Smolenia 35

Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Hilary Zawada
tel. 32 283 62 10
pokój 210 (I piętro)
ul. Parkowa 2
 
Wydział Administracyjny
Naczelnik Wydziału Mirosław Luks
tel. 32 78 68 403
sa@um.bytom.pl
 
Wydział Informatyki
Naczelnik Wydziału Krzysztof Gut
tel. 032 28 36 172
si@um.bytom.pl
 
Wydział Komunikacji
Naczelnik Wydziału Alina Staciwa
tel. 32 28 36 135 i 195
sk@um.bytom.pl

Referat Praw Jazdy

Kierownik Referatu Edyta Furman - Marek
tel. 32 28 36 133, 134, 135

Referat Rejestracji Pojazdów
Kierownik Referatu Jarosław Maciaś
tel. 32 28 36 130, 131, 132, 150, 151, 152
 
Wydział Organizacyjny
Naczelnik Wydziału Anna Mańkowska
tel. 032 28 36 238
so@um.bytom.pl

Kancelaria Urzędu
Kierownik Referatu Joanna Szczawińska
tel. 032 28 36 181

Referat Informacji i Skarg
Kierownik Referatu Ewa Stachowicz-Radosz
tel. 032 28 36 138

Wydział Spraw Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Anna Tomiło
tel. 032 28 36 104
sm@um.bytom.pl

Referat Działalności Gospodarczej
Kierownik: Violetta Stankiewicz
tel. 32 28 36 314,315

Referat Dowodów Osobistych
Kierownik Bartłomiej Zięba
tel. 32 28 36 116
 
Samodzielne stanowisko ds. BHP
Beata Bentkowska
tel. 32 28 36 236
bbentkowska@um.bytom.pl
 
Wydział Egzekucji Administracyjnej
Naczelnik Wydziału Mirosław Urbaniak
tel. 32 77 98 532-533
pokój 24 (parter)
ul. Smolenia 35
fe@um.bytom.pl
 
Wydział Finansowy
Naczelnik Wydziału Genowefa Dworowy
tel. 32 28 36 211
ff@um.bytom.pl

Referat Budżetowy
Kierownik Referatu Anna Tkaczyk
tel. 032 28 36 264

Referat Operacji Finansowych
Kierownik Referatu Małgorzata Grabowska
tel. 032 28 36 2251
 
Wydział Poboru i Windykacji Dochodów
Naczelnik Wydziału Joanna Pohl
tel. 32 77 98 543
fu@um.bytom.pl

Referat Poboru i Windykacji Dochodów Niepodatkowych
Kierownik Referatu Grzegorz Mazgaj
tel. 32 77 98 713 do 717
ul. Smolenia 35

Referat Poboru i Windykacji Dochodów Podatkowych

p.o. Kierownika - Katarzyna Janoszczyk
ul. Smolenia 35, pokój od nr 8 do 14.
tel. 32 77 98 706 do 712

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Smolenia 35
Naczelnik Wydziału Maria Bałamut
tel.32 77 98 503 do 519
fp@um.bytom.pl
 
Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu
Naczelnik Wydziału i Główny Księgowy - Ewa Orłowska
tel. 32 28 36 216
fk@um.bytom.pl
 
Biuro Kontroli
Kierownik Małgorzata Giełzak
tel. 32 779 85 28
ul. Smolenia 35
pokój 226 (II piętro)
ft@um.bytom.pl


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.