Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Żałoba narodowa po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza

Pogrzeb prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się w sobotę, 19 stycznia. Zgodnie z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od piątku, 18 stycznia od godziny 17.00, do soboty, 19 stycznia do godziny 19.00 w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Bytomianie uczcili pamięć Pawła Adamowicza

Minutą ciszy bytomianie uczcili dzisiaj, 15 stycznia pamięć zmarłego wczoraj Pawła Adamowicza. Wielu mieszkańców w milczeniu zapaliło znicze i modliło się za prezydenta Gdańska. Przypomnijmy, że w niedzielę, 13 stycznia doszło do brutalnego ataku na Pawła Adamowicza, w wyniku którego kilkanaście godzin później zmarł.

Rekordowy finał w Bytomiu

W minioną niedzielę, już po raz 27. Bytom i cała Polska, pokazali, że warto pomagać. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku w naszym mieście obfitował w wiele atrakcji.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym)

Referat Małżeństw - Izabela Haberla (główny specjalista), Dominika Chryst (starszy specjalista)
I piętro, pokój 5
Przyjmowanie klientów w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek.
tel. 32 77 98 609, 32 77 98 614
e - mail: ihaberla@um.bytom.pl
                dchryst@um.bytom.pl


Osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym (tzw. małżeństwo konkordatowe) wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w pokoju 5 lub na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem www.um.bytom.pl w zakładce Karty usług, druki urzędowe),
 • dowód osobisty,
 • W przypadku gdy związek małżeński zostanie zawarty poza Bytomiem:
  1. potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 84,00 zł na konto gminy sporządzającej akt małżeństwa,
  2. dowód osobisty.


 • W przypadku obcokrajowców:
  1. Odpis aktu urodzenia wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  2. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wraz z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub prawomocne postanowienie sądu rejonowego zwalniające z obowiązku przedłożenia tego zaświadczenia kierownikowi usc.
  3. Poświadczenie zameldowania.
  4. Dokument tożsamości.
 • Opłata skarbowa:
  za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
 • Termin załatwiania sprawy:
  bez zbędnej zwłoki, do 14 dni.
 • Tryb odwoławczy:
  Jeżeli kierownik odmawia wydania przedmiotowego zaświadczenia, powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynach odmowy wydania zaświadczenia. W terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma kierownika usc osoby zainteresowane mogą wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Bytomiu (za pośrednictwem kierownika usc) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności.
  Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika usc.
 • Podstawa prawna:
  - Ustawa o aktach stanu cywilnego, z dnia 28.11.2014 roku (Dz.U. 2014, poz. 1741).
  - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z dnia 25.02.1964 roku (Dz.U. 2012, poz 788).

Możliwość zawierania małżeństw ze skutkami w prawie polskim mają:
- Kościół Katolicki;
- Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
- Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP;
- Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP;
- Kościół Chrześcijan Baptystów w RP;
- Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP;
- Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP;
- Kościół Polskokatolicki w RP;
- Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP;
- Kościół Zielonoświątkowy w RP;
- Gminy wyznaniowe żydowskie w RP.

Ograniczenia wiekowe:
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat.
Uwaga: Zaświadczenie traci moc prawną po upływie 6 miesięcy i bez tego dokumentu duchowny nie może przyjąć oświadczeń o zawarciu małżeństwa przewidzianych w art. 1 § 2 i 3 k. r. i o.
Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa duchowny przekazuje do właściwego usc przed upływem 5 dni od udzielenia sakramentu małżeństwa.
Na podstawie przedłożonego zaświadczenia kierownik usc sporządza akt małżeństwa i wydaje 1 bezpłatny, skrócony odpis aktu małżeństwa.

UWAGA
Po zmianie nazwiska, w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, osoba której zmiana dotyczy, jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa do wystąpienia z wnioskiem o zmianę dowodu osobistego (art. 46 ust. 1 pkt 2 z dnia 07.12.2012 o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistychoraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2012. 1407 z dnia 31 grudnia 2012).

W przypadku, nie dopełnienia tego obowiązku, dotychczasowy dowód osobisty zostanie unieważniony po upływie 3 miesięcy, a dla osób zamieszkałych za granicą po upływie 4 miesięcy.Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.