Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 maja 2018, Juliusz, Magdalena, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Wybór nazwiska dziecka. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka

Wybór nazwiska dziecka. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka

Rejestracja urodzeń - Bożena Synecka (główny specjalista), Iwona Luks (inspektor)
I piętro, pokój 4
tel. 32 77 98 608, 32 77 98 612
e - mail: bsynecka@um.bytom.pl
               
iluks@um.bytom.pl

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek ( do pobrania w Urzędzie Stanu Cywilnego w pokoju 3 lub na stronie Urzędu Miejskiego w Bytomiu pod adresem http://www.um.bytom.pl w zakładce Karty usług, druki urzędowe),
 • dowody osobiste rodziców.
 1. Uznać ojcostwo można względem dziecka, które nie pochodzi z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo oraz co do którego nie zostało ustalone ojcostwo.
 2. Do ważności uznania wymagane jest oświadczenie matki dziecka potwierdzające ojcostwo. Jeżeli rodzice dziecka nie mają pełnej zdolności do czyności prawnych, oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa składają wyłącznie przed sądem opiekuńczym.
 3. Można uznać ojcostwo wobec dziecka poczętego, nienarodzonego.
 4. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu przed kierownikiem usc jest bezpłatne.
 5. Jeżeli w chwili uznania dziecko ukończyło trzynasty rok życia, wymagana jest jego zgoda na zmianę nazwiska wynikająca z tego uznania, wyrażona przez dziecko osobiście.
 6. Zgodnie z art.62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawa z 25.02.1964r, Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.


 7. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
 8. § 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
 9. § 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

  •  


  Termin załatwiania sprawy: od dokonania zgłoszenia urodzenia dziecka w tym samym dniu lub w dniu złożenia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa.

  Tryb odwoławczy:
  od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem kierownika usc w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  Podstawa prawna:
  - Ustawa o aktach stanu cywilnego, z dnia 28.11.2014 roku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz 1741). art. 63,44. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z dnia 25.02.1964 roku (Dz.U. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.), art. 72-77, art. 88-89.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.