Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 lipca 2018, Czeslaw, Hieronim, Fryderyk

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Walcząc z bezrobociem, nie działamy w ciemno

Walcząc z bezrobociem, nie działamy w ciemno Data publikacji: 26 września 2016Do końca 2016 r. jesteśmy w stanie  zapewnić wsparcie wszystkim chętnym bezrobotnym oraz przedsiębiorcom występującym z wnioskami o zatrudnienie subsydiowane – mówiła Iwona Szczudło, dyrektor PUP, podczas dzisiejszej /26 września/ sesji Rady Miejskiej w Bytomiu. 

Kiedy w pod koniec ubiegłego tygodnia, podano w mediach informację, że Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu wystąpił o zmniejszenie kwot przyznanych na realizację projektów związanych z walką z bezrobociem, zawrzało w całym mieście. Podniosły się głosy sprzeciwu, bo czyż nie jest sytuacją kuriozalną dobrowolnie rezygnować z pieniędzy na aktywację zawodową bezrobotnych w mieście, które od lat boryka się z najwyższą stopą bezrobocia na Śląsku? 

Jak to możliwe, że dysponując dużymi kwotami, mając kolejkę zarejestrowanych w urzędzie pracy klientów, marnotrawi się fundusze? I wreszcie, jak takie posunięcia rzutują na Bytom w kontekście jego rychłej rewitalizacji? Warto przyjrzeć się tym działaniom w szerszym kontekście, by zrozumieć mechanizmy wykorzystywania środków przyznanych w ramach projektów unijnych. Sytuacja ta może być także przyczynkiem do dyskusji o potrzebie zmiany funkcjonujących przepisów prawa, w oparciu o które działa sektor publicznej służby zatrudnienia.

Dlaczego PUP w Bytomiu zwraca otrzymane dotacje?

Na decyzję w sprawie zmniejszenia alokacji środków w ramach funduszy unijnych czekają dwa projekty: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Bytomiu” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu”. Łącznie na działania te bytomski urząd pracy pozyskał ponad 10 mln zł. Kwota, którą PUP zwraca to ponad 1 mln 800 tys. zł.
 
Warto zaznaczyć, że środki w ramach tych projektów, mogą być kierowane do osób, które w dniu rozpoczęcia projektu  nie ukończyły 30 lat. Jak wynika ze statystyk bytomskiego urzędu pracy, na koniec sierpnia b.r. spełniających ten warunek było 1745 i stanowili 22,5% wszystkich zarejestrowanych.
 
Trzeba też wyraźnie podkreślić, że program ten realizowany jest od 2015 r., a w pierwszym roku jego istnienia wydaliśmy ponad 4 mln 600 tys. zł obejmując wsparciem grupę 1160 bezrobotnych do 30. roku życia – mówi Iwona Szczudło, po. dyrektora PUP w Bytomiu. W tym roku, w ramach tego projektu przyznano Bytomiowi kwotę ponad 5, 5 mln. Paradoks polegał więc na tym, iż otrzymaliśmy kwotę o 20% większą przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia. Aby wydać wszystkie te pieniądze, musielibyśmy objąć działaniem około70 % uprawnionych do otrzymania wsparcia. Trzeba jednak powiedzieć otwarcie: nie możemy pomóc komuś, kto tej pomocy nie chce – tłumaczy Iwona Szczudło.
 
Środki w ramach tych dwóch programów można wykorzystać jedynie na ściśle określone instrumenty rynku pracy zapisane w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zapisów w dokumentach wojewódzkich i ministerialnych dotyczących potencjalnej grupy beneficjentów, do której kierowana jest oferta.


Wskaźniki a rzeczywistość

Osiągnięcie wskaźników projektów realizowanych w ramach dwóch projektów systemowych, o których mowa, jest bardzo trudne do wypracowania. Jednym z powodów, jest postawa bezrobotnych, którzy nie są zainteresowani udziałem w aktywnych formach powrotu na rynek pracy. Wielu z nich, to ludzie wykluczeni społecznie, zupełni niegotowi do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Co więcej sam proces aktywizacji takich osób, jest długofalowy,  wymaga ogromnej pracy, którą na co dzień wykonują  m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie czy Centrum Integracji Społecznej. 
 
Bardzo duży wpływ na tę sytuację ma również struktura gospodarcza Bytomia, w której przeważają małe i mikroprzedsiębiorstwa. Nie ma tu dużych zakładów pracy, z którymi moglibyśmy nawiązać współpracę i „sprzedać” im naszych bezrobotnych – mówi Iwona Szczudło. Dlatego też realizacja takich form, jak doposażenie nowo utworzonych miejsc pracy jest o wiele trudniejsza niż w miastach o korzystniejszej strukturze gospodarczej.  Co nie oznacza jednak, że nie przeznaczamy na nie środków, nie szukamy pracodawców poza granicami miasta. Nawiązujemy kontakt zarówno z dużymi, jak i średnimi firmami,  które lokują swój interes w Bytomiu i nie tylko. Nie czekamy aż sami do nas przyjdą, a oferty prezentujemy bezpośrednio w firmie lub podczas takich imprez, jak targi i giełdy pracy czy podczas konferencji skierowanych na aktualne problemy rynku pracy. Nie ulega jednak wątpliwości, że usprawnienie działania pośrednictwa pracy poprawić może się  tylko wraz z ożywieniem gospodarczym – mówi Szczudło.
 
Bytom należy do czołówki miast w naszym regionie, które pozyskuje najwięcej ofert pracy. W 2014 było ich 4359, w 2015 – 5125, a w I półroczu 2016 – 2 645. Tylko w 2015 r. odwiedziliśmy pracodawców z Bytomia i ościennych miast ponad 1600 razy,  a do sierpnia br. naszą ofertę współpracy zaprezentowaliśmy ponad  pół tysiącu przedsiębiorców – mówi Iwona Szczudło.  Jak wynika z protokołu Najwyższej Izby Kontroli, Bytom należy do powiatów realizujących największą liczbę projektów mających na celu rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Pracując z człowiekiem, nie traktujemy go jak produktu

Kiedyś, zarejestrowanie się w urzędzie pracy było dla klientów krępujące, wstydliwe. Obecnie korzystanie z zasiłku, albo tylko ubezpieczenia społecznego dla bezrobotnych i jednoczesna praca na czarno, to często oznaka zaradności.
 
Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy kto się zarejestrował, potrzebuje, oprócz ubezpieczenia, proponowanych przez nas form wsparcia. Przepisy dają nam możliwość wykreślenia bezrobotnego z rejestru  w momencie, gdy permanentnie odmawia proponowanej przez urząd pomocy. Korzystamy z tego przepisu, niemniej staramy się każdy przypadek traktować indywidualnie, nie jak produkt, który będzie niezbędny do wykazania w projektowych wskaźnikach – mówi  Iwona Szczudło.
 
Na 23 września w PUP zarejestrowanych jest 7648 bezrobotnych. W ostatnim półroczu szczególnie zauważany jest spadek stopy bezrobocia, bowiem w styczniu 2016 r. stopa wyniosła 17,8%, a w sierpniu wyniosła 15,3.

Mamy pieniądze na walkę z bezrobociem

Bytom, zaraz po Częstochowie, otrzymał najwięcej środków na realizację działań w ramach projektów: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w PUP w Bytomiu” oraz „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Bytomiu”.
 
Nawet po odliczeniu zwróconej kwoty, która wywołała takie oburzenie, suma, którą dysponuje bytomski PUP na wsparcie osób bezrobotnych, jest nadal najwyższa w regionie i wynosi około 8 mln. 200 zł. Powiatowy Urząd Pracy dysponuje środkami na aktywne formy wsparcia dla bezrobotnych i przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy pochodzącymi nie tylko ze środków systemowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale także Funduszu Pracy.

 
Podkreślam, że do końca 2016 r. jesteśmy w stanie  zapewnić wsparcie  wszystkim chętnym bezrobotnym oraz przedsiębiorców występującym z wnioskami o zatrudnienie subsydiowane. Środki posiadane przez PUP zapewnią wsparcie dla wszystkich chętnych do końca 2016 roku – mówi Iwona Szczudło.

Łącznie na walkę z bezrobociem  Powiatowy Urząd Pracy pozyskał ponad 27 mln. zł.

Bezrobocie  a rewitalizacja

Postawione zarzuty, jakoby Bytom nie był gotowy na realizację projektów w ramach rewitalizacji, odbieramy jako niesprawiedliwie biorąc pod uwagę skalę problemów społecznych naszego miasta, sytuację kadrową urzędów (wzrost zadań, przy niezmieniającej się liczbie pracowników) oraz ilość dotychczasowych przedsięwzięć miasta na rzecz poprawy sytuacji bytomian.

Podobnie jak inne instytucje, Powiatowy Urząd Pracy  przygotowuje się do realizacji zadań w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Jeszcze w tym miesiącu będzie informować i zapraszać do współpracy pracodawców w związku z realizacją zadań w ramach OSI. Dysponuje też specjalnym systemem komputerowym, który ułatwi pracownikom dobór beneficjentów do realizowanych zadań.
 
Jako podmiot wspierający rozwój gospodarczy,  liczymy, że dzięki zaangażowaniu w proces rewitalizacji, Bytom wyjdzie z kryzysu i będzie się rozwijał. Wierzymy, że rewitalizacja nie tylko ożywi przestrzeń, ale przede wszystkim uderzy w problemy społeczne. Mimo iż od lat działamy w trudniejszym niż inne urzędy pracy otoczeniu, wiemy, jak wykorzystywać instrumenty do walki z bezrobociem, nie działamy po omacku -  mówi Iwona Szczudło.


Autor: AK
Zdjęcia: arch.UM w Bytomiu

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.