Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 lutego 2018, Eleonora, Feliks, Kiejstus

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Odnowę rozpoczynamy od Rozbarku i Żabich Dołów

Trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku poświęcona została dzisiejsza /26 stycznia/ konferencja prasowa w Biurze Promocji Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Uwaga mieszkańcy! Będą zmiany nazw ulic

Uwaga mieszkańcy! Będą zmiany nazw ulic Data publikacji: 27 października 2017Radni Rady Miejskiej w Bytomiu zdecydowali o zmianie nazw ulic. Taka konieczność wiąże się z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Zmianie ulegną nazwy ulic: Konrada Piecucha i Pawła Gołąbka. Ul. K. Piecucha nadano nazwę ul. Huty Julia, a ul. P. Gołąbka będzie nosić nazwę ul. Stanisława Lema.

Co istotne, pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Ponadto zmiana nazwy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających dotychczasową nazwę.

Mieszkańcy nie muszą wymieniać dokumentów, gdyż te zachowują swoją ważność. Wymiana dokumentów przed upływem ich ważności jedynie w celu aktualizacji nazwy ulicy widniejącej w dokumencie wiąże się z uiszczeniem opłat zgodnie z ustalonymi prawnie stawkami.

Zmiana nazw ulic nie powoduje konieczności wymiany dowodów osobistych (dotyczy to zarówno dowodów osobistych wydanych przed 1 marca 2015 r., w których widnieje adres zameldowania, jak również dowodów wydanych po tej dacie w których nie zamieszcza się adresu).

Zmiana nazwy ulic nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Tym samym dokumenty wydawane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu nie podlegają wymianie do czasu upływu ich ważności. W przypadku żądania wymiany dokumentu (prawo jazdy, dowód rejestracyjny) następuje to na wniosek mieszkańca i podlega opłacie.


Wydane dotychczas licencje, zezwolenia i zaświadczenia, gdzie widnieją dotychczasowe nazwy ulic zachowują swoją ważność. W momencie kiedy zawnioskujemy o wydanie takich dokumentów przed upływem ważności dokumentu jedynie w celu wykazania nowej nazwy ulicy w tym dokumencie, trzeba będzie się liczyć się z opłatami.

Zmiana adresów właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków miasta zostanie wykonana z urzędu. Podobnie stanie się w przypadku adresów w księgach wieczystych gruntowych oraz lokalowych nieruchomości wyodrębnionych jako samodzielne i wykazanych w ewidencji gruntów i budynków. Właściciele tych nieruchomości nie ponoszą kosztów z tytułu zmian w dziale I ksiąg wieczystych.

Bytomskie Mieszkania będą sukcesywnie przygotowywać i przekazywać zainteresowanym mieszkańcom aneksy do umów najmu oraz informacji dla użytkowników lokali w budynkach zlokalizowanych przy ulicach Gołąbka i Piecucha.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym wspólnicy spółek cywilnych) są zobligowane do zgłoszenia zmiany nazwy ulicy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) poprzez złożenie formularza CEIDG-1 w dowolnie wybranym urzędzie miasta lub gminy (zmiana bezpłatna).

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych dokona z urzędu zmiany nazw ulic w programach podatkowych, co nie będzie się wiązać z koniecznością składania lub korygowania przez mieszkańców żadnych dokumentów.

W przypadku zmiany adresu mieszkaniec ma obowiązek poinformowania odpowiednich instytucji (np. sąd) o zmianie adresu. Oczywiście dotyczy to osób, które mają wytoczone powództwa bądź są stroną danego postępowania.

Biuro Organizacji Pozarządowych informuje, że wydane dotychczas zaświadczenia, gdzie widnieją dotychczasowe nazwy ulic zachowują swoją ważność.

Organizacje pozarządowe szczególnie stowarzyszenia, fundacje, uczniowskie kluby sportowe zobligowane są do zgłoszenia zmiany adresu w celu aktualizacji ewidencji stowarzyszeń, prowadzonej przez Biuro. Wydawanie zaświadczeń odbywa się na dotychczasowych warunkach.

Zmiany nazw ulic wiążą się z koniecznością zgłoszenia tych zmian we własnym zakresie przez mieszkańców w następujących miejscach:
-    banki
-    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
-    Urząd Skarbowy
-    zakłady pracy
-    dostawcy energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych
Natomiast przedsiębiorcy dodatkowo:
-    CEIDG
-    KRS

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.