Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 stycznia 2019, Piotr, Malgorzata

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom z natury zielony

„Bytom. Z natury zielony” – tak nazywa się  fanpage na Facebooku poświęcony zielonej stronie miasta. Tu miłośnicy ekologii mogą dzielić się uwagami na temat przyrody i dowiedzieć się, gdzie warto spędzić wolny czas.

Utrzymanie zieleni

Zadania MZZiGK w zakresie zieleni

 • koordynowanie działań związanych z rozwojem i rewitalizacją, a w szczególnych przypadkach rewaloryzacją terenów zieleni miejskiej oraz prowadzenie remontów i inwestycji miejskich na tych terenach;
 • zarządzanie zbiornikami wód stojących oraz innymi ciekami i urządzeniami wodnymi zlokalizowanymi na terenach zieleni miejskiej i miejskich przestrzeniach publicznych;
 • bieżąca konserwacja parków spacerowo-wypoczynkowych w tym o charakterze zabytkowym, zieleńców, skwerów, terenów przy wspólnotach mieszkaniowych, zieleni przydrożnej obejmującej elementy drogi (jezdnia, chodnik, pobocze, droga rowerowa, rów odwadniający), w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
  w pasie drogowym oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
 • ewidencjonowanie obiektów zieleni miejskiej;
 • rewitalizacja terenów zdegradowanych w kierunku przyrodniczym lub przyrodniczo-krajobrazowym, tworzenie różnorodnych obszarów zieleni;
 • wzbogacenie miasta w nowe tereny zieleni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji tzw. „dzikich wysypisk”;
 • konserwacja i remonty fontann
 • formułowanie założeń rzeczowych i finansowych do realizacji programów związanych z terenami zieleni i rekreacyjnymi oraz reprezentacyjnymi przestrzeniami publicznymi;
 • współpraca w zakresie pozyskiwania i wydatkowania zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań statutowych;
 • sporządzanie niezbędnych dokumentacji, badań, ekspertyz i analiz;
 • administrowanie terenami miejskimi przeznaczonymi pod budowę nowych parków i zieleńców;
 • uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni, egzekwowanie ochrony roślinności i warstwy ziemi urodzajnej w trakcie wykonawstwa robót
  i renowacji tych terenów;
 • kierowanie wniosków o ukaranie jednostek i osób dopuszczających się niszczenia zieleni i obiektów komunalnych;
 • współdziałanie z Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony przyrody;
 • nadzór, kontrola oraz współdziałanie z właściwymi jednostkami w tym
  z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej;
 • współudział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zachowania i tworzenia terenów zieleni miejskiej jako ekosystemu;
 • opracowywanie i realizacja rocznych i wieloletnich programów rozwoju zieleni niskiej i wysokiej;
 • prowadzenie produkcji roślinnej;
 • udostępnianie terenów zieleni na potrzeby organizacji imprez;
 • utrzymanie wysepek drogowych w zakresie utrzymania zieleni i oczyszczania;


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.