Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 lipca 2018, Aneta, Bogdan, Aleksy

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Szczęśliwa siódemka. Projekty z OSI dofinansowane

Szczęśliwa siódemka. Projekty z OSI dofinansowane Data publikacji: 2 stycznia 2018Już 7 projektów otrzyma dofinansowanie z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

Przypomnijmy – OSI - Obszar Strategicznej Interwencji – obszar problemowy na którym występuje największa degradacja społeczna, przestrzenna, środowiskowa i gospodarcza. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2020+ wskazuje Bytom jako ośrodek o pilnej potrzebie interwencji w zakresie rewitalizacji oraz obszar o najwyższym poziomie natężenia problemów  w województwie śląskim.

Projekty  możemy podzielić na dwie kategorie: składane w ramach EFRR-u, (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), np. na remonty, modernizacje, przebudowę -  tzw. twarde/inwestycyjne oraz w ramach EFS-u, (Europejski Fundusz Społeczny), np. na dodatkowy oddział przedszkolny, rewitalizację społeczną, aktywizację zawodową, przeciwdziałanie uzależnieniom , itp.  tzw. miękkie/nieinwestycyjne.

Miasto Bytom i jednostki miejskie złożyły 24 wnioski do EFRR i 35 do EFS, pozostali wnioskodawcy np. bytomskie parafie 11 (EFRR) i 43 (EFS). Do dofinansowania zakwalifikowało się już 7 projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość wynosi 32 mln 405 tys. 209 zł, a kwota dofinansowania to 26 mln 757 tys. 216 zł. Ubiegający się o unijne pieniądze muszą mieć 6 mln 172 tys. 330 złotych wkładu własnego.

Wnioski zostały złożone lub są w przygotowaniu do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego m.in. w ramach niżej wymienionych działań: efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, dziedzictwo kulturowe, ochrona różnorodności biologicznej, rozwój mieszkalnictwa socjalnego wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Poniżej przedstawiamy projekty, które przeszły pozytywną ocenę formalną i merytoryczną:

1. Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu.

beneficjent: parafia rzymskokatolicka Świętej Trójcy
podmiot realizujący projekt: parafia rzymskokatolicka Świętej Trójcy
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI
koszt całkowity: 459 400 zł
wnioskowane dofinansowanie: 390 490 zł

2. Konserwacja i zachowanie zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w Bytomiu.

beneficjent: Zgromadzenie Słowa Bożego-Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny
podmiot realizujący projekt: Zgromadzenie Słowa Bożego-Misjonarze Werbiści, Dom Zakonny
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe - OSI
koszt całkowity: 2 380 000 zł
wnioskowane dofinansowanie: 2 261 000,00 zł

3. Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno-wypoczynkowe.

beneficjent: Miasto Bytom
podmiot realizujący projekt: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 5.4.2 Ochrona różnorodności biologicznej – OSI
koszt całkowity: 2 747 625 zł
wnioskowane dofinansowanie: 1 990 448,05 zł

4. Program terapii dla młodzieży.

beneficjent: miasto Bytom
podmiot realizujący projekt: Centrum Interwencji Kryzysowej
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
koszt całkowity: 1 043 961 zł
wnioskowane dofinansowanie: 887 366 zł

5. Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej.

beneficjent: Miasto Bytom
podmiot realizujący projekt: Centrum Integracji Społecznej
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI
koszt całkowity: 6 000 000 zł
wnioskowane dofinansowanie: 5 054 947,87 zł

6. Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku.


beneficjent: miasto Bytom
podmiot realizujący projekt: Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI
koszt całkowity: 12 000 000 zł
wnioskowane dofinansowanie: 10 200 000 zł

7. Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury – III etap.

beneficjent: Bytomskie Centrum Kultury
podmiot realizujący projekt: Bytomskie Centrum Kultury
poddziałanie RPO WSL 2014-2020: 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI
koszt całkowity: 7 774 223,97 zł
wnioskowane dofinansowanie:  5 972 963,27 zł

Oprócz projektów inwestycyjnych miasto i inne podmioty składają projekty o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. w ramach:
programów aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwoju usług społecznych i zdrowotnych czy poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Autor: Marta Gajkowska
 
 

Autor: Biuro Prasowe UM w Bytomiu

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.