Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 maja 2018, Juliusz, Magdalena, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia


W ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych w dniu 1 lipca 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-057/10-00 Projektu "Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia".

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wyznaczonych do projektu terenów będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego dzięki opracowaniu szczegółowej dokumentacji, która stanowić będzie podstawę przygotowania terenów pod inwestycje. Umożliwi to przeprowadzenie kolejnych przedsięwzięć, prowadzących do rewitalizacji i zagospodarowania terenów zarówno typu brownfiled jak i greenfield oraz przywrócenie ich wartości gospodarczych, co znacząco zwiększy atrakcyjność miasta w oczach inwestorów.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów  szczegółowych:
- przygotowanie jednego kompleksowego opracowania studyjno-koncepcyjnego dla wybranych obszarów jako terenów inwestycyjnych obejmującego ocenę stanu infrastruktury technicznej i analizę kosztową uzbrojenia, dokumentację techniczną projektowo-budowlaną, ocenę  klimatu inwestycyjnego oraz analizę kosztową makroniwelacji
- przeprowadzenie czterech kompleksowych badań geotechnicznych dla każdego z wybranych obszarów
- przygotowanie dla potencjalnych 150 inwestorów materiałów informacyjno-promocyjnych  uwzględniających opracowany projekt doradczo -promocyjny.

Realizacja projektu przyczyni się do  wstępnego przygotowania dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje, co niewątpliwie wpisuje się w aktualnie prowadzone działania gminy zmierzające do przyciągnięcia inwestorów, którzy w sposób znaczący mieliby wpływ zarówno na rynek pracy i rynek nieruchomości na terenie gminy, jak i na zewnętrzny wizerunek Bytomia.

Planowany czas realizacji: 2011 - 2012


spojnosc.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.