Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 listopada 2018, Waleria, Salomea, Grzegorz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

Żurawie na Łużyckiej. Trwa budowa nowej strażnicy

Symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej strażnicy oraz ceremonia podpisania aktu erekcyjnego przypieczętowały dziś /13 listopada/ realizację ogromnej i wyczekiwanej nie tylko przez bytomskich strażaków inwestycji przy ul. Łużyckiej.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia

Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia


W ramach Programu Operacyjnego: Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa: 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie: 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałanie: 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych w dniu 1 lipca 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Nr POIG.06.02.02-00-057/10-00 Projektu "Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia".

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wyznaczonych do projektu terenów będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego dzięki opracowaniu szczegółowej dokumentacji, która stanowić będzie podstawę przygotowania terenów pod inwestycje. Umożliwi to przeprowadzenie kolejnych przedsięwzięć, prowadzących do rewitalizacji i zagospodarowania terenów zarówno typu brownfiled jak i greenfield oraz przywrócenie ich wartości gospodarczych, co znacząco zwiększy atrakcyjność miasta w oczach inwestorów.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów  szczegółowych:
- przygotowanie jednego kompleksowego opracowania studyjno-koncepcyjnego dla wybranych obszarów jako terenów inwestycyjnych obejmującego ocenę stanu infrastruktury technicznej i analizę kosztową uzbrojenia, dokumentację techniczną projektowo-budowlaną, ocenę  klimatu inwestycyjnego oraz analizę kosztową makroniwelacji
- przeprowadzenie czterech kompleksowych badań geotechnicznych dla każdego z wybranych obszarów
- przygotowanie dla potencjalnych 150 inwestorów materiałów informacyjno-promocyjnych  uwzględniających opracowany projekt doradczo -promocyjny.

Realizacja projektu przyczyni się do  wstępnego przygotowania dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje, co niewątpliwie wpisuje się w aktualnie prowadzone działania gminy zmierzające do przyciągnięcia inwestorów, którzy w sposób znaczący mieliby wpływ zarówno na rynek pracy i rynek nieruchomości na terenie gminy, jak i na zewnętrzny wizerunek Bytomia.

Planowany czas realizacji: 2011 - 2012


spojnosc.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.