Biuletyn Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 31303

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Bytomiu

ul. Strażacka 3, 41-902 Bytom

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego:
telefon: 32 388 76 00 fax: 32 388 76 18
Sekretariat:
telefon: 32 388 76 20
fax: 32 388 76 31

adres email: kmpspbytom@bytom.kmpsp.gov.pl

adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy
Miejskiej PSP w Bytomiu na platformie ePUAP:
/KMPSPBytom/SkrytkaESP

telefon alarmowy:
998