Biuletyn Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 31303

Informacja o udzielonej odpowiedzi

Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje, że udzielono odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Wyjaśnienie treści SIWZ 14.02.2018

2018-02-14


Ogłoszenie o przetargu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu ogłasza Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Szczegóły przetargu


2018-02-07


Konkursy plastyczne organizowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

KM PSP w Bytomiu informuje o możliwości uczestnictwa przez dzieci i młodzież szkolną w konkursach plastycznych organizowanych przez Komendanta Głównego PSP Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Jest możliwość uczestniczenia w w/w konkursach na podstawie karty zgłoszeniowej i regulaminu. Tematyka konkursów jest związana z popularyzacją wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi. Dodatkowo ważne informacje jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

KONKURS KALENDARZOWY 2018: Karty zgłoszeniowe i regulaminy


2018-02-05


Bezpieczne ferie 2018

Bytomscy strażacy w dniach 1 – 2 lutego 2018 odwiedzili Miejski Dom Kultury nr 2 w Bytomiu oraz Szkołę Podstawową nr 33. Spotkania zorganizowano w ramach działań prewencyjno – edukacyjnych całorocznej kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” pod hasłem „Bezpieczne Ferie 2018”. W trakcie spotkań, w których w sumie uczestniczyło 80 dzieci oraz 9 opiekunów, strażacy przekazali informacje związane z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Omówiono zagrożenia jakie niesie ze sobą okres ferii zimowych, zwracając szczególną uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z wchodzenia na powierzchnię zamarzniętych akwenów. Zwrócono również uwagę na zagrożenia związane z tlenkiem węgla oraz zagrożenia pożarowe jakie występują w miejscach zamieszkania.

Spotkania były również doskonałą okazją do zapoznania się z pracą strażaka oraz ze sprzętem znajdującym się na samochodzie ratowniczo – gaśniczym GCBA stanowiącym wyposażenie naszej jednostki.

Opracowanie: mł.asp. Rafał Borzek, KM PSP Bytom
Zdjęcia: KM PSP Bytom

2018-02-02


"Czad i Ogień - Obudź czujność"W okresie jesienno-zimowym Państwowa Straż Pożarna, odnotowuje zwiększoną ilość wyjazdów do pożarów i zdarzeń powstałych w wyniku użytkowania niesprawnych urządzeń grzewczo-kominowych. Często, przyczyną pożaru jest brak okresowej konserwacji i kontroli urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Apelujemy aby przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i budowlanych.

PAMIĘTAJ - LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ RATOWAĆ

Zdrowie i życie Twoich bliskich zależy od właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych i odpowiedniej wentylacji.

KW PSP Katowice: Czad i Ogień - Obudź czujność


2018-01-19