Biuletyn Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 31303

Ogłoszenie o udzielonych odpowiedziach oraz o zmianie ogłoszenia

Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje, że udzielono odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Wyjaśnienie treści SIWZ 21.02.2018

Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje że dokonano zmian w ogłoszeniu dotyczącym Przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2018-02-21


Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej

16 lutego 2018 roku w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej, w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników komendy, odbyła się uroczystość zdania obowiązków komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej przez st. bryg. Tomasza Kościowa i przyjęcia pełnienia obowiązków komendanta miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej przez kpt. Zbigniewa Gnacika, dotychczasowego zastępcy komendanta miejskiego. czytaj więcej

2018-02-21


Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach Śląskich

16 lutego 2018 roku, w siedzibie komendy miejskiej PSP w Piekarach Śląskich odbyła się uroczystość przekazania obowiązków komendanta miejskiego. Z tym dniem, po 32 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne komendant miejski PSP w Piekarach Śląskich bryg. Przemysław Pieniężny. Z dniem 17 lutego, śląski komendant wojewódzki PSP powierzył obowiązki komendanta miejskiego PSP w Piekarach Śląskich mł. bryg. Tomaszowi Dziechciarzowi, dotychczasowemu dowódcy jednostki ratowniczo - gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach. czytaj więcej

2018-02-21


Informacja o udzielonej odpowiedzi

Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje, że udzielono odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Wyjaśnienie treści SIWZ 14.02.2018

2018-02-14


Ogłoszenie o przetargu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu ogłasza Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Szczegóły przetargu


2018-02-07