Biuletyn Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 15655

16 Dni Przeciwko Przemocy


Dzień 25 listopada jest oficjalnie obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Właśnie tego dnia rozpoczyna się również, trwająca do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), ogólnoświatowa Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy”.


Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy ze względu na płeć oraz wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałającym przemocy wobec kobiet.Przemoc wobec kobiet i dziewcząt stanowi jedną z najbardziej drastycznych form dyskryminacji. Zgodnie z zaprezentowanym w marcu bieżącego roku badaniami Europejskiej Agencji Praw Podstawowych (http://fra.europa.eu) w Polsce około 19% kobiet między 18 a 72 rokiem życia doświadczyło przemocy ze strony męża lub partnera. Statystycznie oznacza to, że około trzy i pół miliona kobiet w Polsce, przynajmniej raz w życiu, padło ofiarą przemocy fizycznej. Jednocześnie, jak wynika z danych za rok 2013 zbieranych przez Policję w ramach działań podjętych w procedurze „Niebieskiej karty”, liczba kobiet – ofiar przemocy, wynosiła ponad 58 tys. Natomiast statystyki sądowe za ten rok identyfikują jedynie 13.782 kobiety jako pokrzywdzone przestępstwami kwalifikowanymi w ramach przemocy w rodzinie. Zestawienie tych danych pokazuje jak duża liczba kobiet pozostaje sama, bez przemocy i wsparcia w świetle doznanej krzywdy. W tym roku po raz kolejny kampania „16 Dni” realizowana będzie przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe w całej Polsce. Jednym z głównych założeń Kampanii jest zachęcanie uczestników do skupienia się na problemach z zakresu szeroko pojętej przemocy we względu na płeć.

2014-11-27


Wizyta Komendanta GłównegoW dniu 21 listopada 2014 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz wraz ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Markiem Rączką oraz Z-cą Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego st.bryg. Erwinem Jaworudzkim zapoznał się z warunkami służby pełnionej przez strażaków w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Prezydent miasta Bytomia Pan Damian Bartyla i Komendant Miejski PSP w Bytomiu st. bryg. Zenon Królik zapoznali Komendanta Głównego z planem budowy nowej strażnicy przy ul. Łużyckiej w Bytomiu. Komendant Główny przedstawił możliwość finansowania inwestycji, interesował się również postępem prac związanych z rozpoczęciem budowy.

2014-11-25


"NIE DLA CZADU !"W okresie jesienno-zimowym Państwowa Straż Pożarna, odnotowuje zwiększoną ilość wyjazdów do pożarów i zdarzeń powstałych w wyniku użytkowania niesprawnych urządzeń grzewczo-kominowych. Często, przyczyną pożaru jest brak okresowej konserwacji i kontroli urządzeń grzewczych i przewodów kominowych. Apelujemy aby przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i budowlanych.
czytaj więcej

2014-11-25


Mistrzostwa Polski w biegu po schodach26 października w budynku Hotelu Qubus w Katowicach odbyły się Mistrzostwa Polski w biegu po schodach. Do biegu zgłosiło się 167 zawodników w tym strażacy reprezentujący: Komendy Wojewódzkie, Miejskie i Powiatowe oraz Szkoły Pożarnicze. Zawodnicy mieli do pokonania 593 schody co stanowiło 110 metrów przewyższenia. Najlepszy wynik wśród strażaków uzyskał Piotr Dembicki z KM PSP Gdynia, który jednocześnie zajął pierwsze miejsce w kategorii „Strażak M2” oraz drugie w klasyfikacji generalnej zawodów. Ze stratą nieco ponad 2 sekund na mecie zameldował się Paweł Mrózek z KM PSP BYTOM, który zajął pierwsze miejsce w kategorii "Strażak M1" oraz trzecie w klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji drużynowej ALTUS CUP jednostek Państwowej Straży Pożarnej zwyciężyła drużyna KM PSP Gdynia. Nasza drużyna w składzie: Paweł Mrózek-03:04,77, Łukasz Gawlik-04:29,51, Tomasz Kos-03:20,22, Józef Urbanik-03:34,23 oraz Damian Małas-03:44,27 zajęła drugie miejsce.

2014-11-03


I Półmaraton Bytomskich Służb Mundurowych
W niedzielę 21.09.2014r. już po raz szósty biegacze z całej Polski wzięli udział w Bytomskim Półmaratonie. Tym razem było ich ponad 1200. Pierwszy raz w ramach imprezy zorganizowano Półmaraton Bytomskich Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu. czytaj więcej

2014-09-24