Biuletyn Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 13471

Bytomski strażak Mistrzem Śląska w Tenisie Ziemnym
W dniu 29 maja 2015 roku w miejscowości Skrzyszów Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu – Zdroju oraz Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach zorganizowały „III Mistrzostwa Strażaków woj. śląskiego w Tenisie Ziemnym”. Rozgrywki przeprowadzono na kortach tenisowych LA MIRAGE. czytaj więcej

2015-07-27


II Bytomski Zlot Magirusów
W dniu 18 lipca jednostka OSP Górniki zorganizowała II Bytomski Zlot Magirusów, na który przyjechały 23 samochody pożarnicze w tym SCD – 37, SLRt oraz SLRw z naszej jednostki. W zlocie uczestniczyła również drabina SCD – 50 IVECO MAGIRUS z OSP Marciszów, która przez wiele lat znajdowała się na wyposażeniu JRG Bytom, biorąc udział w tysiącach akcji.czytaj więcej

2015-07-22


MISTRZOSTWA ŚLĄSKA STRAŻAKÓW PSP i OSP W PŁYWANIU

W dniu 2 lipca 2015 r. na obiekcie Kąpieliska Krytego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu odbyły się XIII Mistrzostwa Śląska Strażaków PSP i VII Mistrzostwa Śląska Strażaków OSP w Pływaniu. czytaj więcej

2015-07-03


Delegacja strażaków z Ukrainy

W dniach od 29.06.2015 do 3.06.2015 w KM PSP Bytom przebywała delegacja strażaków z Tarnopola na Ukrainie. Nurkowie ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego w Bytomiu zapoznali nurków z Ukrainy z posiadanym sprzętem oraz technikami i zasadami ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Zajęcia odbywały się na basenie OSiR w Bytomiu oraz na akwenach otwartych Nakło-Chechło i Pogorii w Dąbrowie Górniczej. Nurkowie z SGRWN Bytom prezentowali stosowane techniki i metody wykorzystywane podczas działań ratowniczych na powierzchni i pod wodą. Zaprezentowali również metody poszukiwawcze z wykorzystaniem różnego rodzaju sprzętu specjalistycznego, stosowane podczas działań podwodnych związanych z poszukiwaniem zaginionych osób oraz przedmiotów. Strażacy z Ukrainy mieli również możliwość uczestnictwa w XIII Mistrzostwach Strażaków w pływaniu. Pobyt strażaków z Ukrainy umożliwił wymianę informacji dotyczących funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, w tym organizację ratownictwa wodnego w Polsce i na Ukrainie.

2015-07-03


Wizyta Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresy Piotrowskiej
W dniu 30 czerwca 2015 r. Minister Spraw Wewnętrznych Pani Teresa Piotrowska spotkała się ze strażakami z KM PSP w Bytomiu. W trakcie wizyty Pani minister zapoznała się z warunkami pełnienia służby, specyfiką rejonu działania, wyposażeniem oraz planami budowy nowej strażnicy przy ul. Łużyckiej.
W spotkaniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Marek Wójcik, Poseł na Sejm RP Jacek Brzezinka, Senator RP gen. brygadier Zbigniew Meres, Komendant Główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Śląski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Marek Rączka, Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Erwin Jaworudzki, Prezydent Bytomia Damian Bartyla.

W budynkach strażnicy KM PSP w Bytomiu wybudowanych w 1904 r. pracuje i pełni służbę 110 osób, a JRG Bytom jest jednostką, która najczęściej w Polsce wyjeżdża do akcji ratowniczo-gaśniczych. W komendzie funkcjonuje również SGRW-N, która liczy 23 nurków MSW i 23 płetwonurków.

Z uwagi na zły stan techniczny budynku spowodowany długim okresem eksploatacji oraz szkodami górniczymi zasadnym stało się podjęcie działań mających na celu wybudowanie nowoczesnej strażnicy przy ul. Łużyckiej. W 2014 r. otrzymano teren oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Zaplanowana inwestycja obejmuje budowę budynku głównego siedziby Komendy Miejskiej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, zagospodarowanie przyległego terenu polegającego na wykonaniu wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu ćwiczeń, wieży ćwiczeń, ogrodzenia terenu oraz powiązania wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejskim układem komunikacyjnym.

Uzgodniony plan nakładów finansowych przedsięwzięcia "Budowa strażnicy
KM PSP w Bytomiu przy ul. Łużyckiej" przewiduje zakończenie budowy strażnicy
w 2017 roku.

Nowoczesny budynek strażnicy zapewni właściwe warunki pracy i pełnienia służby, co przyczyni się również do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców miasta
i regionu.

2015-07-01