Biuletyn Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 31303

Informacja o otwarciu ofert

Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje, w dniu 9 października 2017 roku o godzinie 11:30 dokonano otwarcia złożonych ofert do przetargu nieograniczonego pod nazwą: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Informacja z otwarcia ofert
Wzór oświadczenia - grupa kapitałowa - Inwestor Zastępczy

2017-10-09


Informacja o udzielonej odpowiedzi

Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje, że udzielono odpowiedzi na zadane pytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej "
Wyjaśnienie treści SIWZ - pytanie 1

2017-10-06


Ogłoszenie o przetargu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu ogłasza przetarg na:
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy
ul. Łużyckiej”. Szczegóły przetargu


2017-09-29


Nabór do służby przygotowawczej w JRG

Ogłoszenia o naborze do służby przygotowawczej w JRG :

ETAP VI
ETAP V
ETAP IV
ETAP II i III


2017-09-20


Nabór do służby przygotowawczej w JRG

Ogłoszenie o zmianie terminu przeprowadzenia testu sprawności fizycznej w zakresie biegu na 50m i 1000m w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej KM PSP Bytom pobierz


2017-09-12