Biuletyn Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 31303

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

czytaj więcej

2018-05-28


Obchody Dnia Strażaka w Bytomiu


23 maja 2018 r. odbyły się obchody Dnia Strażaka w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Przybyłych na uroczystość gości przywitał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu bryg. Mirosław Synowiec.

Wśród gości, którzy swoją obecnością zaszczycili uroczystość byli: Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdan Jędrocha, Prezydent Miasta Bytom Pan Damian Bartyla, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu Pan Mariusz Janas wraz z Radnymi, Komendanci Powiatowi/Miejscy sąsiednich komend Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb mundurowych, dyrektorzy, prezesi, przedstawiciele instytucji, urzędów, przedsiębiorstw współpracujących z Komendą Miejską PSP w Bytomiu. Uroczysty apel był okazją do podsumowania służby w minionym roku jak również do wręczenia strażakom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych a także osobom cywilnym medali, odznaczeń, dyplomów, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz nagród pieniężnych wyróżniającym się strażakom.

Następnie odczytany został list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego skierowany do strażaków z okazji obchodów Dnia Strażaka.

2018-05-24


Budowa strażnicy- przedłużenie terminu

Komenda Miejska PSP w Bytomiu występuje z wnioskiem o przedłużenie terminu związania ofertą dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”. W załączeniu wzór oświadczenia wykonawcy.
Wniosek w sprawie przedłużenia związania ofertą

2018-05-18


Budowa strażnicy - generalny wykonawca

Komenda Miejska PSP w Bytomiu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-05-16


XXXIX Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz Konkurs Plastyczny


W dniu 10 maja w Komendzie Miejskiej PSP w Bytomiu odbył się XXXIX Turniej Wiedzy Pożarniczej.
Celem Turnieju było popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz innych zagrożeń, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, poznawanie tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznanie się z zasadami ochrony środowiska. czytaj więcej

2018-05-10