Biuletyn Informacji Publicznej

Liczba odwiedzin: 31303

Informacja o otwarciu ofert

Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje, w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:30 dokonano otwarcia złożonych ofert do przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Informacja z otwarcia ofert

2018-04-25


Ogłoszenie o udzielonych odpowiedziach

Komenda Miejska PSP w Bytomiu informuje, że udzielono odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Wyjaśnienie treści SIWZ 19.04.20182018-04-19


STOP POŻAROM TRAW

Przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!

Kampania społeczna „STOP pożarom traw!” ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych.

W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa: stoppozaromtraw.pl – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały. czytaj więcej

2018-04-12


Ogłoszenie o przetargu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu ogłasza Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Szczegóły przetargu


2018-04-09


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu zawiadamia, że unieważniono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2018-03-28