Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
15 grudnia 2018, Nina, Celina, Walerian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wigilia ze świątecznym barszczem

Pieką się już pierniki, powstają świąteczne ozdoby, które będzie można zakupić na bożonarodzeniowym stoisku, a młodzi wykonawcy biorą udział w próbach do jasełek. To przygotowania Bytomskiej Wigilii, która odbędzie się w czwartek, 20 grudnia przy ul. Dworcowej 7.

Prezydent Mariusz Wołosz upublicznia wystąpienia pokontrolne NIK

W trosce o przejrzystość administracji, upubliczniamy wystąpienia pokontrolne, jakie sporządziła NIK po kontroli „Wybranych aspektów funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”.  – powiedział podczas dzisiejszej /6 grudnia/ konferencji prasowej, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Uwaga mieszkańcy! W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu będzie nieczynny

W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu /ul. Parkowa 2 i ul. Smolenia 35/ oraz Urząd Stanu Cywilnego /ul. Olejniczaka 22/ będą nieczynne.

Bytomskie projekty rekomendowane do ZIT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – które ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków – zostały wybrane do rekomendacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Sesja Rady Miejskiej przełożona

Sesja Rady Miejskiej przełożona Data publikacji: 12 marca 2018W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Bytomia na okręgi wyborcze do Rady Miejskiej, planowana na 19 marca sesja Rady Miejskiej w Bytomiu została przełożona na 26 marca na godz. 10.00.

Porządek posiedzenia:
 
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Wnioski do porządku obrad.
4.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta.
5.    Informacja Prezydenta nt. zwolnień w Bytomskich Mieszkaniach, wykonanych
i planowanych.
6.    Informacja Prezydenta nt. wykonania uchwały nr LIV/664/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 października 2017r. w sprawie wystąpienia Bytomia z Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej.
7.    Informacja Prezydenta dotycząca brakujących środków w budżecie miasta na wynagrodzenia w Oświacie.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LVIII/766/17 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2018 – 2046 (R-852).
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok
(R-849).
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok
(R-853).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Trójcy (R-851).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zgody na połączenie spółek gminnych (R-821).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu (R-845).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru  Karbia
w Bytomiu (R-846).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą
nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
27 lutego 2017 r., dla tereniu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu (R-847).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2018 roku (R-843).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Bytom wkładu niepieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. (R-850).
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/466/17 Rady Miejskiej
w Bytomiu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
(R-848).
19.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku (R-854).
20.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego skargi na działalność dyrektora Bytomskich Mieszkań (R-844).
21.    Interpelacje radnych.
22.    Oświadczenia radnych.
23.    Sprawy organizacyjne.
24.    Zakończenie obrad.

 

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.