Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 września 2018, Dora, Gerard, Teodor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

800 nowych mieszkań powstanie w Bytomiu

Budowę ponad 800 nowych mieszkań w Bytomiu zapowiedział podczas konferencji prasowej prezydent Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Sesja Rady Miejskiej przełożona

Sesja Rady Miejskiej przełożona Data publikacji: 12 marca 2018W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Bytomia na okręgi wyborcze do Rady Miejskiej, planowana na 19 marca sesja Rady Miejskiej w Bytomiu została przełożona na 26 marca na godz. 10.00.

Porządek posiedzenia:
 
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Wnioski do porządku obrad.
4.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta.
5.    Informacja Prezydenta nt. zwolnień w Bytomskich Mieszkaniach, wykonanych
i planowanych.
6.    Informacja Prezydenta nt. wykonania uchwały nr LIV/664/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 października 2017r. w sprawie wystąpienia Bytomia z Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej.
7.    Informacja Prezydenta dotycząca brakujących środków w budżecie miasta na wynagrodzenia w Oświacie.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LVIII/766/17 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2018 – 2046 (R-852).
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok
(R-849).
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok
(R-853).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Trójcy (R-851).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zgody na połączenie spółek gminnych (R-821).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu (R-845).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru  Karbia
w Bytomiu (R-846).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą
nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
27 lutego 2017 r., dla tereniu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu (R-847).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2018 roku (R-843).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Bytom wkładu niepieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. (R-850).
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/466/17 Rady Miejskiej
w Bytomiu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
(R-848).
19.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku (R-854).
20.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego skargi na działalność dyrektora Bytomskich Mieszkań (R-844).
21.    Interpelacje radnych.
22.    Oświadczenia radnych.
23.    Sprawy organizacyjne.
24.    Zakończenie obrad.

 

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.