Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 marca 2018, Aleksandra, Klaudia, Anatol

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Utrudnienia drogowe na ul. Wrocławskiej

Kierowcy korzystający na co dzień z ul. Wrocławskiej będą musieli przygotować się na utrudnienia drogowe. Od 21 marca /od godzin porannych/ na ul. Wrocławskiej /odcinek od ul. Reja do ul. Konstytucji/ będzie prowadzony, w związku z występującymi szkodami górniczymi, remont wiaduktu drogowego.

Uwaga mieszkańcy! 30 marca Urząd Miejski i USC będą nieczynne

W dniu 30 marca /Wielki Piątek/ Urząd Stanu Cywilnego i Urząd Miejski w Bytomiu będą nieczynne za wyjątkiem Powiatowej Komisji Lekarskiej realizującej kwalifikację wojskową, która mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35. Ponadto 31 marca /Wielka Sobota/ USC nie będzie pełnił dyżuru /w sprawie zgonów/.

Uwaga! Zmiana siedziby Biura Terenowego ZUS w Bytomiu

Ważna zmiana dla klientów bytomskiego Biura Terenowego ZUS. Od 1 kwietnia nowa siedziba biura będzie znajdowała się w budynku przy ul. Karola Miarki 8. Dotychczasowa placówka mieszcząca się w budynku przy ul. Sądowej 8 zakończy działalność 31 marca.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Sesja Rady Miejskiej przełożona

Sesja Rady Miejskiej przełożona Data publikacji: 12 marca 2018W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie podziału Bytomia na okręgi wyborcze do Rady Miejskiej, planowana na 19 marca sesja Rady Miejskiej w Bytomiu została przełożona na 26 marca na godz. 10.00.

Porządek posiedzenia:
 
1.    Otwarcie posiedzenia.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Wnioski do porządku obrad.
4.    Informacja o działalności Prezydenta Miasta.
5.    Informacja Prezydenta nt. zwolnień w Bytomskich Mieszkaniach, wykonanych
i planowanych.
6.    Informacja Prezydenta nt. wykonania uchwały nr LIV/664/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 19 października 2017r. w sprawie wystąpienia Bytomia z Bytomsko-Radzionkowskiej Spółdzielni Socjalnej.
7.    Informacja Prezydenta dotycząca brakujących środków w budżecie miasta na wynagrodzenia w Oświacie.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LVIII/766/17 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2018 – 2046 (R-852).
9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok
(R-849).
10.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok
(R-853).
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem św. Trójcy (R-851).
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zgody na połączenie spółek gminnych (R-821).
13.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Tysiąclecia w Bytomiu (R-845).
14.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru  Karbia
w Bytomiu (R-846).
15.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjętego uchwałą
nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r. oraz uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
27 lutego 2017 r., dla tereniu położonego w rejonie ulic: Konstytucji i Pawła Stalmacha w Bytomiu (R-847).
16.    Podjęcie uchwały w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2018 roku (R-843).
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez gminę Bytom wkładu niepieniężnego do spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o. (R-850).
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/466/17 Rady Miejskiej
w Bytomiu w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
(R-848).
19.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku (R-854).
20.    Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego skargi na działalność dyrektora Bytomskich Mieszkań (R-844).
21.    Interpelacje radnych.
22.    Oświadczenia radnych.
23.    Sprawy organizacyjne.
24.    Zakończenie obrad.

 

Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Hubert Klimek

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.