Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 września 2018, Justyna, Łucja, Cyprian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

UWAGA!!! Zmiana czasu pracy Biura

Zmiana czasu pracy Biura Organizacji Pozarządowych

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Seniorzy w porozumieniu

Seniorzy w porozumieniu Data publikacji: 26 kwietnia 2017Cieszę się, że działalność organizacji seniorskich może owocować dynamicznie rozwijającą się współpracą, często wykraczającą poza granice miast czy regionów – mówił Damian Bartyla, prezydent Bytomia, podczas spotkania Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Bytomiu.

Przypomnijmy, że utworzone w ubiegłym roku Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, miało na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń z pracy rad seniorów, z różnych rejonów Polski. Do porozumienia przystąpiły początkowo rady seniorów z Warszawy, Poznania, Łodzi, Opola czy Krakowa. Obecnie w jego skład wchodzi 48 miast, w tym również Bytom.

Jestem pełen uznania dla inicjatywy powołania do życia Ogólnopolskiego Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów, jako nowej płaszczyzny wymiany doświadczeń funkcjonujących rad seniorów. Wierzę, że wspólny głos w sprawach istotnych dla polskich seniorów i seniorek będzie skutecznie służył poprawie sytuacji osób starszych w Polsce – mówił prezydent Damian Bartyla. - Było to bardzo owocne spotkanie, które bez wątpienia przyczyni się do integracji wszystkich Rad Seniorów, jak i podniesienia standardów pracy - dodała Ewa Tyburczyk, przewodnicząca bytomskiej Rady Seniorów.

Gośćmi wczorajszego /25 kwietnia/ spotkania w Teatrze Rozbark, był Zarząd Ogólnopolskiego  Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, delegaci śląskich Rad Seniorów, Wojewódzkiej Rady ds. Seniorów oraz członkowie Bytomskiej Rady Seniorów, a także Ewa Niewiara dyr. Wydziału PS Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach, Michał Pienta z-ca dyr. Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UW, Rafał Ryplewicz, który reprezentował gabinet Marszałka woj. śląskiego, Anna Szelest z Wojewódzkiej Rady ds. Seniorów, a także  Krystyna Jurczewska z Federacji UTW oraz pełnomocnik RPO w Katowicach Aleksandra Wentkowska.

Podczas spotkania debatowano m.in.  o funkcjonowaniu rad seniorów  w środowiskach lokalnych, rozmawiano też o założeniach do programu polityki senioralnej, którą rady seniorów kreują w oparciu o swoje potrzeby i doświadczenia. Swoje wystąpienie miała również Anna Chabiera, sekretarz Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Wczorajsze spotkanie uświetnił występ grupy teatralnej z Teatru Tańca - w spektaklu pt. "Podziemne słońce".
 

Galeria zdjęć:Autor: Biuro Prasowe UM w Bytomiu
Zdjęcia: Joachim Klimza

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.