Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 czerwca 2018, Paulina, Jan, Tomasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Platforma konsultacji

Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dot. działalności statutowej ngo. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział. Ich wynik jest zawsze brany pod uwagę, nie jest jednak wiążący dla organów miasta.

Małe Granty

Małe granty – oferty złożone przez ngo na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, których wartość nie przekracza 10.000 zł, a okres realizacji wynosi do 90 dni. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Zapraszamy.

Portal organizacji pozarządowych.

Portal dla organizacji oraz osób zainteresowanych życiem społecznym: wiadomości, ogłoszenia, praca, wolontariat, fundusze.

Seniorzy w porozumieniu

Seniorzy w porozumieniu Data publikacji: 26 kwietnia 2017Cieszę się, że działalność organizacji seniorskich może owocować dynamicznie rozwijającą się współpracą, często wykraczającą poza granice miast czy regionów – mówił Damian Bartyla, prezydent Bytomia, podczas spotkania Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów w Bytomiu.

Przypomnijmy, że utworzone w ubiegłym roku Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów, miało na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń z pracy rad seniorów, z różnych rejonów Polski. Do porozumienia przystąpiły początkowo rady seniorów z Warszawy, Poznania, Łodzi, Opola czy Krakowa. Obecnie w jego skład wchodzi 48 miast, w tym również Bytom.

Jestem pełen uznania dla inicjatywy powołania do życia Ogólnopolskiego Porozumienia  o Współpracy Rad Seniorów, jako nowej płaszczyzny wymiany doświadczeń funkcjonujących rad seniorów. Wierzę, że wspólny głos w sprawach istotnych dla polskich seniorów i seniorek będzie skutecznie służył poprawie sytuacji osób starszych w Polsce – mówił prezydent Damian Bartyla. - Było to bardzo owocne spotkanie, które bez wątpienia przyczyni się do integracji wszystkich Rad Seniorów, jak i podniesienia standardów pracy - dodała Ewa Tyburczyk, przewodnicząca bytomskiej Rady Seniorów.

Gośćmi wczorajszego /25 kwietnia/ spotkania w Teatrze Rozbark, był Zarząd Ogólnopolskiego  Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, delegaci śląskich Rad Seniorów, Wojewódzkiej Rady ds. Seniorów oraz członkowie Bytomskiej Rady Seniorów, a także Ewa Niewiara dyr. Wydziału PS Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach, Michał Pienta z-ca dyr. Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej UW, Rafał Ryplewicz, który reprezentował gabinet Marszałka woj. śląskiego, Anna Szelest z Wojewódzkiej Rady ds. Seniorów, a także  Krystyna Jurczewska z Federacji UTW oraz pełnomocnik RPO w Katowicach Aleksandra Wentkowska.

Podczas spotkania debatowano m.in.  o funkcjonowaniu rad seniorów  w środowiskach lokalnych, rozmawiano też o założeniach do programu polityki senioralnej, którą rady seniorów kreują w oparciu o swoje potrzeby i doświadczenia. Swoje wystąpienie miała również Anna Chabiera, sekretarz Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Wczorajsze spotkanie uświetnił występ grupy teatralnej z Teatru Tańca - w spektaklu pt. "Podziemne słońce".
 

Galeria zdjęć:Autor: Biuro Prasowe UM w Bytomiu
Zdjęcia: Joachim Klimza

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.