Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Przewodniki turystyczne online

Wszystkim, którzy wybierają się na wycieczkę po Bytomiu, polecamy popularne przewodniki turystyczne. Znajdziesz w nich nie tylko informacje o atrakcjach, ale także gotowe propozycje spacerów, ścieżki dydaktyczne, ścieżki spacerowe, trasy turystyczne piesze i rowerowe. 

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2018 roku

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2018 roku Data publikacji: 8 grudnia 2017W Ministerstwie Sportu i Turystyki ruszył właśnie nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2018 roku. Łącznie na ten cel przeznaczono z budżetu państwa 2 mln zł.

Celem dofinansowania zadań z zakresu turystyki w 2018 r. jest:
·    zwiększenie świadomości turystów o polskiej turystyce w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
·    tworzenie warunków do aktywnej turystyki;
·    wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju turystyki;
·    pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
·    promowanie polskiej turystyki;
·    promowanie historycznych, społecznych i edukacyjnych wartości turystyki;
·    zachęcenie turystów do podróżowania po Polsce;
·    promowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań na rzecz rozwoju turystyki.

Dofinansowywane będą następujące zadania:
·    Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski;
·    Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP;
·    Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki;
·    Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych.

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu turystyki w 2018 roku kwotę 2 mln zł.

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki (działające dłużej niż 2 lata) w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 583,1817 i 1948 i z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909), których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

Wnioski należy składać osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej w terminie do 3 stycznia 2018 roku, a rozpatrzenie wniosków nastąpi nie później niż do 28 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki

Autor: Tomasz Sanecki

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.