Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 maja 2018, Filip, Paulina, Marianna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom


     Bytomianie uzyskają wsparcie ze środków Unii Europejskiej, gdyż gmina Bytom podpisała umowę o współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej realizacji zadań projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kwota wsparcia wynosi 170 493 zł, natomiast środki własne miasta to 30 087 zł. Przedsięwzięcie to ma charakter pilotażowy. Jeżeli idea projektu spotka się z zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, gmina Bytom wystąpi ponownie z wnioskiem o współfinansowanie z funduszy europejskich przedsięwzięcia spełniającego podobne założenia.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom to projekt mający na celu:

  • zapewnienie dostępu do internetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością
  • wzrost dostępności nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowemu wykluczeniu oraz wzrost wykorzystania tych technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych na obszarze Gminy
  • zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.
  • zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy.

     Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach, by ułatwić ich start w przyszłość, osób niepełnosprawnych oraz osób z rodzin w trudnej sytuacji materialnej spełniających określone kryteria.
     W ramach projektu utworzony zostanie portal internetowy z platformą e-learningową, dzięki której dostęp do globalnych zasobów wiedzy dla wybranych mieszkańców będzie na wyciągnięcie ręki. Natomiast 30 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatnie zestawy komputerowe w celu wyrównania szans funkcjonowania osób objętych projektem w realiach obecnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o nowoczesne technologie przekazywania informacji. W wybranej grupie gospodarstw znajdą się osoby, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej bądź systemu świadczeń rodzinnych oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
     Przeprowadzone przez profesjonalną firmę szkoleniową warsztaty,w zakresie obsługi komputera, obsługi internetu, dostępu do portali informacyjnych oraz e-aplikacji, będą zmierzać do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym mieście.

kwk roz.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.