Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 października 2018, Ireny, Kleopatry, Jana

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom


     Bytomianie uzyskają wsparcie ze środków Unii Europejskiej, gdyż gmina Bytom podpisała umowę o współfinansowaniu z funduszy Unii Europejskiej realizacji zadań projektu Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Kwota wsparcia wynosi 170 493 zł, natomiast środki własne miasta to 30 087 zł. Przedsięwzięcie to ma charakter pilotażowy. Jeżeli idea projektu spotka się z zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta, gmina Bytom wystąpi ponownie z wnioskiem o współfinansowanie z funduszy europejskich przedsięwzięcia spełniającego podobne założenia.

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w gminie Bytom to projekt mający na celu:

  • zapewnienie dostępu do internetu osobom, które zagrożone są wykluczeniem cyfrowym, spowodowanym trudną sytuacją materialną lub niepełnosprawnością
  • wzrost dostępności nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych dla osób zagrożonych cyfrowemu wykluczeniu oraz wzrost wykorzystania tych technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych na obszarze Gminy
  • zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.
  • zwiększenie dostępności do rynku pracy i edukacji wśród mieszkańców gminy.

     Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży dorastającej w trudnych społecznie środowiskach, by ułatwić ich start w przyszłość, osób niepełnosprawnych oraz osób z rodzin w trudnej sytuacji materialnej spełniających określone kryteria.
     W ramach projektu utworzony zostanie portal internetowy z platformą e-learningową, dzięki której dostęp do globalnych zasobów wiedzy dla wybranych mieszkańców będzie na wyciągnięcie ręki. Natomiast 30 gospodarstw domowych otrzyma bezpłatnie zestawy komputerowe w celu wyrównania szans funkcjonowania osób objętych projektem w realiach obecnej gospodarki rozwijającej się w oparciu o nowoczesne technologie przekazywania informacji. W wybranej grupie gospodarstw znajdą się osoby, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej bądź systemu świadczeń rodzinnych oraz osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
     Przeprowadzone przez profesjonalną firmę szkoleniową warsztaty,w zakresie obsługi komputera, obsługi internetu, dostępu do portali informacyjnych oraz e-aplikacji, będą zmierzać do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w naszym mieście.

kwk roz.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.