Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
17 sierpinia 2018, Anita, Julianna, Jacek

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Reklamacja usług telekomunikacyjnych

Świadczenie usług telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne powinno odbywać się z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie.
 
W przypadku stwierdzenia przez nas niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, zawyżenia rachunku, mamy prawo do wniesienia reklamacji oraz określenia roszczenia o odszkodowanie.

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ?

Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania reklamującego, przydzielony numer telefonu, określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu, ewentualnie wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności.
 
Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę obsługującą użytkowników danego dostawcy usług a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość (np. fax, droga elektroniczna). Dostawca usług jest zobowiązany potwierdzić pisemnie złożenie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia. Reklamację możemy złożyć w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym usługa telekomunikacyjna została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
 
Pisemnej odpowiedzi na reklamację możemy oczekiwać w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne i zostać doręczona reklamującemu przesyłką poleconą. Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni uważa się, że została uwzględniona.

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego roszczeń można dochodzić w postępowaniu polubownym lub sądowym powszechnym.

Więcej informacji na stronie: https://cik.uke.gov.pl/

Delegatura UKE w województwie śląskim:
41-106 Siemianowice Śląskie
ul. Walerego Wróblewskiego 75
tel. 32 220 75 75.

Poradnictwo w sprawach telekomunikacyjnych:
Centrum Informacji Konsumenckiej UKE
infolinia: 22 330 40 00

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.