Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 października 2018, Ireny, Kleopatry, Jana

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów

Referat ZgonówKrystyna Czarnomska (główny specjalista)
parter, pokój kierownika
tel. (32)7798 606
e - mail: kczarnomska@um.bytom.pl

Referat ZgonówIwona Poloczek (inspektor)
parter, pokój kierownika
tel. (32)7798 606
e - mail: ipoloczek@um.bytom.pl

Wymagane dokumenty:

  • karta zgonu.
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • dowód osobisty współmałżonka w przypadku zgonu osoby pozostającej w związku małżeńskim (do wglądu),
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon (do wglądu).


Termin załatwiania sprawy:
bez zbędnej zwłoki, w tym samym dniu w przypadku złożenia kompletu dokumentów.
Jeżeli zgon osoby nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia w związku z niedostępnością rejestruStanu Cywilnego, niezwłocznie po dokonaniu jego rejestracji osobie zgłaszającej zgon są wydawane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Tryb odwoławczy:
od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem kierownika usc w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 28.11.2014 roku ( tekst jedn. Dz.U. 2014, poz. 1741).

Uwaga: Przy zgłaszaniu zgonu należy podać datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego przez osobę zmarłą oraz nazwisko rodowe matki osoby zmarłej.

Zgodnie z właściwością miejscową rejestruje się zgony, które nastąpiły na terenie miasta Bytomia.

W celu dokonania rejestracji nagłego zgonu (bez podania przyczyny zgonu w karcie zgonu) lub zgonu zaistniałego w następstwie wypadku wymagane jest zezwolenie Prokuratury Rejonowej w Bytomiu (ul. Sądowa 2).Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.