Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
19 stycznia 2019, Marta, Henryk, Mariusz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom z natury zielony

„Bytom. Z natury zielony” – tak nazywa się  fanpage na Facebooku poświęcony zielonej stronie miasta. Tu miłośnicy ekologii mogą dzielić się uwagami na temat przyrody i dowiedzieć się, gdzie warto spędzić wolny czas.

Pytania do eksperta

Pytania do eksperta Data publikacji: 14 kwietnia 2014Co to jest smog?

Smog jest to zawiesina, " chmura" zanieczyszczeń gazowych i pyłów unosząca sie nad miastem. Powstaje podczas wilgotnych i bezwietrznych dni, gdy zanieczyszczenia przemysłowe, spaliny samochodów kumulują się w powietrzu.

W zależności od warunków i miejsca powstawania znane są dwa rodzaje smogu tzw. smog londyński i smog typu Los Angeles.

Smog londyński inaczej zwany kwaśnym powstaje w miesiącach zimowych głównie od listopada do stycznia w umiarkowanych strefach klimatycznych. Na skutek spalania węgla i innych paliw stałych stępuje nagromadzenie w powietrzu zanieczyszczeń: tlenku siarki IV, tlenku azotu, tlenku węgla, sadzy oraz pyłów. Smog kwaśny nazywany jest londyńskim po tragicznym w skutkach smogu trwającym 7 dni w Londynie w 1952 roku.

Smog typu Los Angeles inaczej zwany smogiem fotochemicznym powstaje w miesiącach letnich w strefach subtropikalnych. Podczas silnego nasłonecznienia procesom fotochemicznym ulegają tlenki azotu, tlenki węgla, węglowodory i powstają PAN (azotan nadtlenoacetylu), aldehydy oraz ozon. Pierwszy raz tego typu smog pojawił się w Los Angeles i dlatego tak został nazwany.

Jest to emisja komunikacyjna oraz emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z małych lokalnych kotłowni węglowych oraz domowych kotłów grzewczych, w których nieefektywnie spalany jest węgiel.

Jest to wprowadzenie do środowiska (powietrza, gleby, wody) zanieczyszczeń powstałych na skutek bytowania człowieka min. substancji stałych, ciekłych i gazowych oraz energii np. hałasu, promieniowania.

Niska emisja jest wynikiem nieświadomości człowieka i źle pojmowanej oszczędności. Zazwyczaj do ogrzewania stosuje sie niskiej a nawet złej, jakości paliwo, które bardzo często mieszane są z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych.  W ten sposób do atmosfery emitowane są zanieczyszczenia i niebezpieczne związki, które pogarszają jakość powierza.

WWA to Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne - bardzo szkodliwe związki powstające podczas spalania paliw węglowodorowych z wyjątkiem metanu. Do tej grupy zalicza się ponad 200 związków, które posiadają udokumentowane lub są podejrzewane o działanie rakotwórcze. Najwięcej związków zaliczanych do WWA jest emitowanych przez samochody a także domowe systemy grzewcze opalane węglem drewnem czy olejem opałowym.

Są to aerozole atmosferyczne czyli pyły zawieszone i cząstki o wielkości poniżej 10 mikrometrów.  Pyły są bardzo niebezpieczne dla zdrowia człowieka, gdyż na ich powierzchni przenoszone są toksyczne związki chemiczne min.: metale ciężkie (nikiel, kadm, ołów) oraz WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne).

Termin niska emisja odnosi się do wprowadzanych zanieczyszczeń ze źródeł na wysokości do 40m, min. z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców węglowych.  Natomiast wysoka emisja dotyczy zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł na wysokości powyżej 40m, min z dużych zakładów przemysłowych.

Emisja spalin z domowych kotłowni nie jest w żaden sposób kontrolowana więc w piecach jest spalany nie tylko dobrej jakości węgiel ale także węgiel złej jakości oraz śmieci. W wyniku tego do atmosfery  trafia wiele zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. Natomiast zawodowe, duże kotłownie w ostatnich latach ograniczyły emisje spalin co przełożyło się na poprawę jakości powietrza.

Dwutlenek węgla jest gazem bezbarwnym, nietoksycznym, bez zapachu, niepalnym oraz cięższym od powietrza 1,5 razy. Jego duży wzrost zawartości w atmosferze jest przyczyną efektu cieplarnianego.

źródło: www.smog.helios-edukacja.pl

Autor: AK

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.