Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 października 2018, Marleny, Edwarda, Seweryna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów

Gmina Bytom realizuje projekt pn. „Przygotowanie koncepcyjne terenu inwestycyjnego w Bytomiu – ulice Elektrownia i Racjonalizatorów” w ramach Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych, Poddziałania 6.2.2 Wsparcie działań studyjno – koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych.

Kwota wsparcia wynosi 335,7 tys. zł przy całkowitym koszcie realizacji projektu 485,8 tys. zł. Beneficjentem projektu jest Gmina Bytom, która w drodze przetargu wyłoniła wykonawcę zadania – firmę An Archi.

Głównym celem niniejszego projektu
jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenu położonego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów poprzez jego kompleksowe opisanie, a przez to możliwość lepszego zaprezentowania go potencjalnym inwestorom.

Projekt dotyczy terenu zlokalizowanego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów. To nieruchomość gruntowa, niezabudowana, składająca się z działek Gminy Bytom i Skarbu Państwa, będących we władaniu Prezydenta Miasta Bytomia o łącznej powierzchni 23,7 ha.

Teren ten położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie DK 88 oraz III etapu bytomskiego odcinka Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, a także w odległosci ok. 4 km od węzła Bytom autostrady A1. Skomunikowana jest od ul. Elektrownia oraz ul. Racjonalizatorów.

Projekt przewiduje realizację następującego zestawu działań:

1. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej oraz analizy kosztową uzbrojenia.
2. Opracowanie kompleksowych badań geologiczno- inżynierskich, w tym określenia warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych.
3. Dokumentacja techniczna i projektowo-budowlana uzbrojenia terenu.
4. Opracowanie projektu makroniwelacji oraz analizy kosztowej makroniwelacji.
5. Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym.
6. Projekty doradczo-promocyjne.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

innowacyjna.jpg

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.