Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 lutego 2018, Romana, Izabela, Damian

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln

Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu.

Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu

Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu Data publikacji: 24 stycznia 2014Przebudowa ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej w Bytomiu

Lokalizacja inwestycji
ul. Świętochłowicka i ul. Łagiewnicka od skrzyżowania ul. Łagiewnickiej z ul. Zabrzańską do granicy ze Świętochłowicami w pobliżu skrzyżowania ulic: Świętochłowicka - Św. Piotra - Ostatnia.

Kost realizacji inwestycji: 34,075, 208 mln zł.
Źródła finansowania: budżet miasta; dofinansowanie w wysokości 20,778,475 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Rzeczowa realizacja zadania: 2009-2010r.

Cel inwestycji
Poprawa układu komunikacyjnego miasta, zapewnienie sprawnego sposobu komunikacji z DTŚ, odciążenie układu komunikacyjnego centrum miasta.

Zakres rzeczowy inwestycji
Modernizacja i przebudowa pasów drogowych ulic: Świętochłowickiej i Łagiewnickiej (do jezdni 3-pasmowej), chodników, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, miejsc postojowych, przebudowy uzbrojenia terenu, budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Świętochłowicka - Ostatnia, przebudowy przepustu w rowie granicznym, wykonanie oznakowania poziomego z masy chemoutwardzalnej, wykonanie oznakowania pionowego.

Przebieg realizacji inwestycji
2008r.
Wykonano dokumentację geodezyjną dla celów projektowych i dokumentację projektową. Uzyskano pozwolenie na budowę. Uruchomiono procedurę przetargową.

2009r.
Opracowano dokumentację dla potrzeb przetargu. Sporządzono studium wykonalności oraz złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działań 7.1.1 RPO Województwa Śląskiego. Opracowano dokumentację przebudowy układu torowego i trakcji tramwajowej (linia nr 7).
Rozpoczęto prace związane z przebudową ulic. Wykonano: wycinkę drzew, przebudowę skrzyżowania ulic Świętochłowicka - św. Piotra - Ostatnia wraz z układem torowo-trakcyjnym, przebudowę uzbrojenia i przepustu, budowę murów oporowych, nową kanalizację deszczową w obydwu ulicach, nowy wodociąg, nowe zatoki autobusowe i nowe konstrukcje nawierzchni na obydwu ulicach.

2010 r.
Wykonano: separatory na kanalizacji deszczowej, krawężniki i wyspy rozdzielające jezdnię, roboty bitumiczne, chodniki i ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz roboty związane z montażem nowego oznakowania docelowego.

Zakres rzeczowy robót: przebudowa układu drogowego na długości 2,75 km i torowotrakcyjnego na długości 0,4 km wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych i zatok autobusowych oraz budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Świętochłowicka-św. Piotra-Ostatania i elementów bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy robot zakończył się i został odebrany 30 lipca 2010r.

 

kwk roz.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.