Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 listopada 2017, Adela, Felicyta, Klemens

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Projekty ze środkówUE

logotypy PM.jpg


Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla Przedszkola Miejskiego nr 24 w BytomiuPM 24-3.JPG

Oś priorytetowa:  XII. Infrastruktura edukacyjna

działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

poddziałanie: 12.1.1 . Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

Umowa o dofinansowanie podpisana 30 listopada 2016 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Miastem Bytom.

Poziom dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Szacowana wartość projektu: 533 468,63 zł.

Cel projektu: upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 24 w Bytomiu.

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano następujące prace remontowo-budowlane:

a)      adaptacja pomieszczeń parteru i 1p. na 2 sale dydaktyczne i salę do zajęć ruchowych,

b)      adaptacja pomieszczeń (na parterze i 1p.) na sanitariaty dla dzieci i szatnię dla dzieci,

c)      montaż dźwigu towarowego,

d)      wymiana zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej,

e)      remont klatki schodowej,

f)        wymiana ogrzewania oraz grzejników w adaptowanych pomieszczeniach, wymian pieca c.o.,

g)      remont i adaptacja instalacji elektrycznej,

h)      dostosowanie pomieszczeń przedszkola do wymogów ppoż,

i)        doposażenie kuchni i sal dydaktycznych,

j)        wykonanie nawierzchni EPDM na istniejącym placu zabaw.

Inwestycja będzie realizowana przy wykorzystaniu przyłączy doprowadzonych do istniejącego obiektu i w ramach istniejących umów z gestorami sieci.

Część prac zaplanowanych w projekcie - pomieszczenia towarzyszące (dla pracowników, dyrektora, pomieszczenie gospodarcze) - realizowana będzie jako koszty niekwalifikowane pokryte ze środków wnioskodawcy.

W projekcie zastosowano standardowe, sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne, gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo wykonania.

Zakres prac dostosowano do rzeczywistych potrzeb projektu nieinwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, aby zapewnić realizację założonych celów, podnieść jakość warunków edukacji przedszkolnej, w tym umożliwić ją większej grupie dzieci (3-4 letnich).

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 24 lipca 2017 r.


 


 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.