Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
27 maja 2018, Juliusz, Magdalena, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Prawie 7,8 mln zł będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Było biuro, będzie mieszkanie! Propozycja dla młodych

Dwa czterdziestometrowe lokale czekają na młodych bytomian! Kiedyś były biurami, ale TBS przekształci je w mieszkania. Bytom testuje pierwszy model dostępnego mieszkalnictwa w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji. Chętni mogą zgłaszać się do 28 maja.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Bytom apeluje do premiera Morawieckiego w sprawie odpadów

Prawie 300 podpisów w trzy godziny. Bytomianie poparli dziś (10 maja) apel Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie zmiany przepisów Ustawy o odpadach i licznie podpisywali się pod petycją.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia – prace przygotowawcze.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Celem przedsięwzięcia „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo cennych na terenie miasta Bytomia – prace przygotowawcze” jest opracowanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie o środki zewnętrzne pozwalające na:

1. Przywrócenie terenu mieszkańcom miasta poprzez odtworzenie naturalnego charakteru oraz przyrodniczą rekultywację terenów poprzemysłowych.

2. Utworzenie lokalnego korytarza ekologicznego o walorach krajobrazowych, dostępnego dla mieszkańców.

3. Identyfikacja i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo – wodne oraz sąsiadujące obszary przyrodniczo cenne poprzez zastosowanie kombinacji rozwiązań technicznych i naturalnych.

4.  Zainicjowanie modelowych procesów renaturalizacji na terenach zdegradowanych.

Teren objęty projektem położony jest w granicach administracyjnych miasta Bytomia, które  położone jest w południowej Polsce, w województwie śląskim.

Zakres projektu obejmuje trzy lokalizacje:

1). w dzielnicy Miechowice przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,

2). w dzielnicy Bobrek w rejonie ul. Pod Brzozami wzdłuż Rowu Miechowickiego,

3). w dzielnicy Szombierki wzdłuż rzeki Bytomki.

 

Cel główny Programu Operacyjnego w sektorze środowiska jest realizowany m.in. poprzez ukierunkowane wsparcie działań w zakresie rekultywacji gruntów poprzemysłowych. Działania związane z rekultywacją dotyczyć będą przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami.

 

Podejmowane działania powinny zapewnić wzmocnienie pełnienia funkcji społecznych, m.in. udostępniania zrekultywowanych terenów w sposób nieograniczony i utrzymanie (lub poprawę) ekologicznych funkcji terenu lub utrzymanie (lub przywrócenie) bioróżnorodności lub tradycyjnego krajobrazu.

kwk roz.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

DSC09915.JPG

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.