Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 października 2018, Marleny, Edwarda, Seweryna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnością w PM nr 21 w Bytomiu


logotypy PM.jpg

Projekt: Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne dla dzieci z niepełnosprawnością  w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Bytomiu


Oś priorytetowa:  XII. Infrastruktura edukacyjna

działanie:
12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego

poddziałanie:
12.1.1 . Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT

Umowa o dofinansowanie podpisana 30 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a Miastem Bytom.

Poziom dofinansowania: 85 % kosztów kwalifikowalnych.

Wartość zadania ogółem: 691 506,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków unijnych: 538 558,39 zł


Cel projektu:
upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich poprzez zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Bytomiu. 
  Opis projektu: 
W ramach projektu zaplanowano następujące prace remontowo – budowlane:
a.    dobudowa podnośnika osobowego dla przewozu osób niepełnosprawnych z szybem samonośnym do wysokości 1 piętra,
b.    remont sanitariatów przy salach dydaktycznych z uwzględnieniem dostosowania dla osób niepełnosprawnych,
c.    poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi do sanitariatów i sal dydaktycznych
z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
d.    dostosowanie dróg komunikacji ogólnej do wymogów ppoż. oraz projekt oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e.    wymiana podłóg w holach i salach dydaktycznych,
f.    wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej,
g.    montaż urządzeń rehabilitacyjnych w sali zajęć ruchowych,
h.    malowanie pomieszczeń wraz z naprawą tynków,
i.    doposażenie kuchni i sal dydaktycznych,
j.    wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego komunikację
na istniejący plac zabaw.

W projekcie zastosowano standardowe, sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne, gwarantujące wysoką jakość i bezpieczeństwo wykonania.

Zakres prac dostosowano do rzeczywistych potrzeb projektu nieinwestycyjnego zaplanowanego do realizacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, aby zapewnić realizację założonych celów, podnieść jakość warunków edukacji przedszkolnej, w tym umożliwić ją większej grupie dzieci (3-4 letnich) oraz dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 24 lipca 2017 r.

www.mapadotacji.gov.pl

 


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.