Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 października 2018, Halki, Filipa, Przybyslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Projekt: Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark - Etap I budynek cechowni i administracyjny

Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark

We wrześniu 2011 r. Miasto Bytom podpisało z Zarządem Województwa Śląskiego umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „ Rewitalizacja terenów po byłej KWK Rozbark – Etap I budynek cechowni i administracyjny ”.

Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja - „duże miasta”.

Dofinansowanie projektu zrealizowane zostało z dwóch źródeł pomocy publicznej, tj. Regionalna pomoc inwestycyjna i Pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego. W ramach pierwszej pomocy poziom dofinansowania wynosi 40 % wydatków kwalifikowalnych związanych z przebudową budynku administracyjnego, jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem i budową parkingu.

Druga pomoc obejmuje wydatki zawiązane z przebudową zabytkowego budynku cechowni, gdzie wysokość dofinansowania wynosi 75 % wydatków kwalifikowalnych w zakres których wchodzą roboty budowlano-montażowe oraz wyposażenie obiektu.

Wartość realizacji wszystkich prac wyniosła: 17 412 066,62 zł., w tym koszty kwalifikowalne : 15 399 145,01 zł. , dofinansowanie ze środków UE : 9 088 298 zł.

Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2012 r. a ich wykonawcą było Konsorcjum czterech firm, których liderem było Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe Budowlani Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu. Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pełnił Inżynier Kontraktu, którym było konsorcjum dwóch firm, a liderem Rejonowe Przedsiębiorstwo Inwestycji Sp. z o.o., z siedzibą w Bytomiu. Koordynację i nadzór nad całością realizacji, w tym rozliczanie dofinansowania projektu, w imieniu Miasta Bytom prowadził Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów.

W ramach projektu zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane prace mające na celu adaptację i zmianę sposobu użytkowania dwóch obiektów po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Rozbark w Bytomiu obejmujących zabytkowy budynek cechowni i budynek administracyjny oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

Budynek administracyjny przeszedł gruntowny remont i został zmodernizowany z przeznaczeniem jako obiekt wielofunkcyjny na cele edukacyjne, kulturalne i społeczne. Powstały pokoje noclegowe, sala ćwiczeń, miejsca pracy twórczej, a także pomieszczenia socjalne wraz z zapleczem gospodarczym i sanitarnym. Elewacja zewnętrzna poddana została renowacji i odnowiona została w nowej kolorystyce. Obiekt został kompletnie wyposażony w sprzęt, meble, urządzenia.

Budynek dawnej cechowni zaprojektowany został i wyremontowany z przeznaczeniem na cele kulturalne w tym dla potrzeb organizowania spektakli, przedstawień publicznych i teatralnych. W obiekcie powstały 3 sale ćwiczeń z profesjonalną wykładzina taneczną, sala widowiskowa wraz ze sceną, pomieszczenia przeznaczone na kawiarnię, zaplecze administracyjno – socjalne, magazynowe oraz pomieszczenia służące do obsługi przedstawień. Budynek dostosowany został dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt wyposażony został w profesjonalny sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy dla potrzeb obsługi spektakli. Sala widowiskowa (dawna sala zborna cechowni) pomieści ok. 200 widzów, gdzie m.in. zamontowana została mobilna widownia z siedziskami na 100 osób.

Pomieszczenia administracyjne, kawiarnia, zaplecze socjalno-magazynowe oraz garderoby wyposażone zostały w meble, szafy, fotele, biurka i szereg urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Z uwagi na fakt, że budynek cechowni wpisany jest do rejestru zabytków, wszelkie prace w nim realizowane odbywały się w uzgodnieniu i pod ścisłym nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Sala zborna zachowała swój pierwotny charakter z pozostawionym układem wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, która poddana została renowacji. Zachowana została glazura ścienna, która po oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków odzyskała nową jakość. Stolarka zewnętrzna, z uwagi na bardzo zły stan nie pozwalający na jej dalsze użytkowanie, została wymieniona na nową z zachowaniem kształtu oraz podziału profili pionowych i poziomych. Renowacji i czyszczeniu poddana została cała zewnętrzna elewacja cechowni.

Nie udało się zachować konstrukcji dachu nad salą zborną, którego katastrofalny stan techniczny ujawniony podczas prowadzonych prac remontowych i przeprowadzonych ekspertyzach uzasadniał konieczność rozbiórki. W miejsce starej, zamontowana została nowa konstrukcja z drewna klejonego z zachowaniem pierwotnego kształtu charakterystycznego dla dachu cechowni. Nowy dach zapewni długotrwałe bezpieczne użytkowanie całego obiektu. Na wniosek Konserwatora Zabytków jeden z rozebranych wiązarów stalowych został poddany drobnej konserwacji i jego ekspozycja znajduje się na ogrodzonym terenie cechowni. Zarówno w budynku administracyjnym jak i cechowni zamontowana została instalacja solarna będąca dodatkowym źródłem zasilającym obiekty w ciepłą wodę.

Tereny przyległe do obiektów zostały zagospodarowane małą architekturą: niska zieleń, ławki, latarnie, wybudowano parking na 163 miejsca postojowe Cała realizacja projektu zakończyła się w styczniu 2014 r. Zrewitalizowany w ramach projektu obszar zyskał nową jakość.

Gospodarzem obiektów została gminna jednostka kultury Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark , który z energią i różnorodnymi projektami artystycznymi rozpoczyna działalność na nowej scenie w dzielnicy Rozbark.

kwk roz.jpg

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

1.Budynek administr-widok.jpg2.Budynek administ-widok2.jpg 3.Budynek administr.-widok3.jpg 4. Plac rekreacyjny.jpg 5. Budynek administr-klatka schodowa.jpg 6. Budynek administr-korytarz.jpg 7.Budynek administr-łazienka.jpg 8.Budynek administr-łazienka2.jpg 9.Budynek administr-pokój.jpg 10.Budynek administr-pokój 2 os..jpg 11.Budynek administr.-pokój widok.jpg 12.Budynek administr-widok pokoju.jpg 13. Budynek administr-kuchnia.jpg 14.Budynek administr-pomieszczenie jadalne.jpg 15.jpg 16.jpg 17.Budynek administr-sala ćwiczeń.jpg 18.Budynek administr-sala ćwiczeń 2.jpg Parking pomiędzy cechownią a bud administacyjnym.jpg Cechownia-elewacja po renowacji.jpg Cechownia-elewacja półn..JPG Cechownia-elewacja zachodnia.JPG Cechownia-hol wejsciowy.JPG Cechownia-kawiarnia.JPG Cechownia-panele solarne.JPG Cechownia-pomieszczenie biurowe.JPG Cechownia-sala audio.JPG Cechownia-sala ćwiczeń.JPG Cechownia-sala glowna-widownia.JPG Cechownia-siłownia.JPG Cechownia-toaleta dla niepełnosprawnych.JPG Cechownia-Toalety.jpg cechownia-wejscie główne.JPG Cechownia-widok na scene.JPG Cechownia-widok od ul.W.Kilara.JPG DSC02641.JPG DSC02655.JPG DSC02866.JPG


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.