Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 października 2018, Marleny, Edwarda, Seweryna

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom Data publikacji: 24 stycznia 2014Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom

Lokalizacja inwestycji:

Gmina Bytom

Wartość inwestycji:

całkowity koszt projektu:      62 213 761 euro

koszty kwalifikowane:           61 998 707 euro

środki Funduszu Spójności:   49 598 966 euro

Zakres rzeczowy inwestycji:

Inwestycja ma doprowadzić do osiągnięcia dwóch zasadniczych celów. Pierwszy to poprawa niezawodności zaopatrzenia w wodę. W tym zakresie wymieniono wyeksploatowane fragmenty sieci wodociągowej oraz wdrożono system monitoringu pracy pompowni i hydroforni, a także sterowania przesyłem wody i telemetrią zasuw.

Drugi cel stanowiło uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:

  • rozbudowę kanalizacji sanitarnej;
  • zapewnienie zgodnego z normami oczyszczania ścieków;
  • zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty wód deszczowych bezpośrednio do odbiorników.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o zakończyło projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom". Inwestycja objęła wszystkie dzielnice miasta.

Roboty budowlano-montażowe dobiegły końca 26 listopada.

W ramach inwestycji wybudowano 81 km kanalizacji sanitarnej i przebudowano 37,66 km. Wybudowano także 35 pompowni ścieków. Ponadto zmodernizowano 62,81 km wodociągu. Projekt objął także modernizację dwóch bytomskich oczyszczalni ścieków: oczyszczalni „Miechowice" oraz „Bobrek", montaż urządzeń telemetrycznych, dzięki którym w Bytomiu spadły straty wody, modernizację Rowu Miechowickiego oraz montaż separatorów, które podnoszą czystość wód deszczowych odprowadzanych do odbiorników.

Okres realizacji inwestycji: 2004-2010

Więcej o projekcie "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bytom"Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.