Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 października 2018, Halki, Filipa, Przybyslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Plusy i minusy Bytomia, czyli co myślą o mieście jego mieszkańcy

Plusy i minusy Bytomia, czyli co myślą o mieście jego mieszkańcy Data publikacji: 15 listopada 2017Bytom – miasto kontrastów, gdzie jego poprzemysłowa historia przenika się zabytkową, unikatową architekturą. O tych i wielu innych elementach określających Bytom, rozmawiano podczas debaty publicznej zorganizowanej w ramach badań jakości życia na obszarze rewitalizacji.

Zarówno część pierwszą spotkania - debatę, jak i drugą- metaplan, prowadził dr Tomasz Słupik – koordynator projektu jakości życia, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu, miejskich jednostek organizacyjnych, mieszkańcy Bytomia oraz inwestorzy.

Rozmawiano m. in. o kryteriach konstytuujących gospodarkę i konkurencyjność miasta, o dostępności terenów inwestycyjnych czy warunkach prowadzenia działalności gospodarczej. Analizie poddano też warunki życia mieszkańców i ich zadowolenia, dostępności do szkół czy usług medycznych.

Tematem, który w debacie nad jakością życia w Bytomiu pojawiał się nader często, było bezpieczeństwo publiczne. Wskazano też podstawy teoretyczne w zakresie kapitału społecznego i współpracy lokalnej. Omówiono relacje społeczne, aktywność obywatelską, wskazując mocne i słabe strony poszczególnych elementów.

Ciekawe wydają się wnioski z metaplanu (jest to metoda aktywizująca uczestników dyskusji, której efektem jest stworzenie zapisu graficznego dyskusji). Jego uczestnicy otrzymali zadanie zanotowania na kartkach zagadnień społecznych dotyczących Bytomia, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Na pierwszy plan, w opinii mieszkańców, wysuwa się negatywny, stereotypowy wizerunek miasta. Po stronie plusów, zdecydowanie przeważała architektura.

Innymi ważnymi zjawiskami, które wymieniano jako negatywne były m.in. niskie poczucie bezpieczeństwa, bariery architektoniczne, stan infrastruktury mieszkaniowej oraz nagromadzenie  problemów społecznych.

Wśród najwyżej ocenionych atutów miasta obok architektury i zabytków znalazły się: dobra lokalizacja i skomunikowanie miasta, mieszanka kulturowa i kapitał społeczny,  tereny zielone, działania kulturalne i atrakcyjne ceny mieszkań i lokali.

log123.jpg

 


Autor: Biuro Prasowe UM w Bytomiu
Zdjęcia: arch.UM Bytom

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.