Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
23 stycznia 2018, Maria, Ildefons, Rajmund

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Metropolia - od 1 stycznia wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania

Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat. To dwie najważniejsze zmiany, integrujące taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Pierwsze projekty złożone w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji

Pierwsze projekty złożone w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Data publikacji: 29 sierpnia 2017Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku, czy rewitalizacja Żabich Dołów, to tylko część złożonych już w Urzędzie Marszałkowskim projektów, które będą realizowane w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

Złożone projekty, których realizacja możliwa jest najwcześniej to:
  • Uporządkowanie ruchu turystycznego na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Żabie Doły celem ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz przystosowanie obszaru na cele edukacyjne i rekreacyjno – wypoczynkowe;
  • Program Terapii dla Młodzieży;
  • Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla Dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom;
  • Przebudowa i adaptacja budynku przy ulicy Karola Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej;
  • Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku.
Projekty w ramach naborów złożyły też dwie parafie: Św. Jacka - projekt „Rewitalizacja społeczna poprzez kulturę kościoła Św. Jacka w Bytomiu” oraz Św. Małgorzaty – projekt „Konserwacja i zachowanie  zabytkowego kościoła św. Małgorzaty w  Bytomiu”.

Przypomnijmy, że Bytom uznany został w perspektywie finansowanej 2014-2020 przez Komisję Europejską za Obszar Strategicznej Interwencji, wymagający szczególnego wsparcia. Przyznane miastu 100 mln euro przeznaczone zostanie na przedsięwzięcia obejmujące kompleksową rewitalizację miasta.

Środki te stanowią część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i wydatkowane mogą być jedynie w ramach wskazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego osi priorytetowych, przy założeniu, że rewitalizacja fizyczna dotycząca przestrzeni miejskiej, powinna jedynie wspierać procesy przemian społecznych na obszarach, gdzie koncentracja problemów jest najwyższa.
 
Dlatego też aż 45% środków przeznaczone musi być na działania skierowane do społeczności lokalnej (tzw. projekty miękkie). Pozostała część środków przeznaczona będzie na działania inwestycyjne, pod warunkiem, że wynikać one będą z potrzeb społecznych.
 
Obszary, które będą wspierane w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji zgodnie z wymogiem regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zostały uwzględnione w Gminnym Programie Rewitalizacji Bytom 2020+ (GPR).
 
Umożliwiło to uruchomienie przez Urząd Marszałkowski naborów na projekty w ramach OSI. Kolejne nabory na projekty inwestycyjne potrwają do grudnia 2017 r. Nabory na projekty nieinwestycyjne rozpoczną się we wrześniu.

Autor: AK
Zdjęcia: M.Galas

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.