Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 października 2018, Juliana, Łukasza, Bogumila

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

BYTOM odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Szkody górnicze - wnioski o dokonanie napraw

Przekazujemy informacje pomocne przy ubieganiu się o naprawę szkód górniczych.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

OSI zmienia Bytom. Remont Beceku za ponad 7 mln zł

Data publikacji: 16 maja 2018logo_kolor.jpg
Prawie 7,8 mln zł  będzie kosztował remont Bytomskiego Centrum Kultury (wartość projektu). Prace rozpoczęły się kilka dni temu, a ich efekty będzie można zobaczyć z początkiem 2019r. To kolejny budynek w mieście remontowany w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji ze środków unijnych.

Prace zakrojone są na bardzo szeroką skalę. Przewidziano roboty instalacyjne, remont stropodachu baszty, dachu, schodów przeciwpożarowych i części pomieszczeń. Poniżej poziomu gruntu wykonana zostanie termoizolacja. Budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, odnowiona zostanie także jego elewacja.

Na tym nie koniec. Lifting czeka również scena sali To-Tu.  Odnowione będzie jej całe zaplecze - mechanika, nagłośnienie i oświetlenie. Pomyślano też o miłośnikach kina, w tym kina studyjnego. Wiadomo, ze przyciąga ono określoną liczbę widzów, dlatego na pierwszym piętrze powstanie nowa sala kinowa dla 100 osób, ale powstaje i po to, żeby nie blokować głównej sali na inne przedsięwzięcia - tłumaczy Daniel Ryciak, rzecznik prasowy Beceku. W niej będą się odbywały również m.in. warsztaty w ramach projektu Kinoszkoła. Na drugim piętrze powstaną dwie wielofunkcyjne sale.

Byt_BCK-2017_PW_AB_14.jpg 
Bytomskie Centrum Kultury znajduje się w podobszarze 13. rewitalizacji (Śródmieście Północ). Trzeba pamiętać, że w ramach rewitalizacji projekty "twarde" (inwestycyjne) mają łączyć się z projektami "miękkimi", służącymi społeczności lokalnej. Tak będzie również w naszym przypadku - zapewnia Krystyna Jankowiak, dyrektor Beceku. Nasze sale wielofunkcyjne udostępnimy m.in. przedstawicielom trzeciego sektora na cele społeczne. Będą  służyć mieszkańcom i będzie można  prowadzić w nich na przykład warsztaty i zajęcia terapeutyczne. Już dziś z pomieszczeń Beceku korzysta na przykład Stowarzyszenie Bytomska Radość Życia, opiekujące się m.in. osobami chorymi psychicznie, prowadzące także działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie.

Chcemy zwiększyć potencjał tego miejsca, dlatego niebawem rozpoczniemy konsultacje społeczne - dodaje Krystyna Jankowiak. Spytamy mieszkańców, co ich interesuje, czy i w jaki sposób chcieliby korzystać z naszych pomieszczeń. To miejsce ma być otwarte i przyjazne dla osób nie tylko szukających oferty kulturalnej, ale także z różnymi dysfunkcjami, problemami, potrzebujących zainteresowania i wsparcia.

becek stary.jpg
„Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI.  Wartość dofinansowania wynosi 95% wartości kosztów kwalifikowalnych, z czego 5 344 230,30 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej (85% kosztów kwalifikowalnych), a 628 732,98 zł ze środków budżetu państwa (10% kosztów kwalifikowalnych). Pozostałe środki to wkład własny.


Autor: Iwona Wronka

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.