Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 listopada 2017, Cecylia, Jonatan, Stefan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

12. Międzynarodowy Festiwal im. G.G. Gorczyckiego

 

Premiery w Teatrze Rozbark

„Poskromienie złośnicy” Poles Apart - spektakl w oparciu o dzieło Williama Szekspira oraz „Or Id” w choreografii Anny Piotrowskiej, to listopadowe propozycje sceny przy ul. Kilara 29.

V Międzynarodowa Konferencja Kresowa

Prawdziwą skarbnicą wiedzy dla zainteresowanych tematyką kształtowania się społeczności żydowskiej na Kresach Wschodnich, powojennych losów ocalałych i wreszcie tych przybyłych do Bytomia, będzie tegoroczna V Międzynarodowa Konferencja  Kresowa Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku”.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Ponad stuletnia historia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, jak również jego okazałe zbiory to najlepsza wizytówka dla instytucji, która od lat gromadzi i udostępnia zwiedzającym eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz wysokiej rangi dzieła sztuki.

Ogłoszenia

2013-12-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2013r. i uzupełnionego w dniu 17.12.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia węzłów cieplnych zlokalizowane w budynkach w rejonie ulic: Tuwima, Schenka, Głowackiego, Chorzowskiej, Prokopa w Bytomiu - zgodnie z załącznikiem nr 2".
(AAP.6733.25.2013)

2013-12-19 Ogłoszenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 18.12.2013r. została wydana

decyzja nr 24/2013
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego„Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu".
(AAP.6733.20.2013)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 64,  działki nr: 373/19, 377/19, 379/19, 378/19, 181/20, 344/1, 330/1, 421/1.

Wnioskodawcą jest:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Łuszczek, zamieszkały przy
ul. Dambonia 145/9, 45-861 Opole,
adres do korespondencji: ul. Róż 11, 46-060 Winów.
 

 

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


2013-12-16 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie ich bezdomności
Prezydent Bytomia ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Bytomia z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2014 roku.

Zobacz treść ogłoszenia
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania
Oświadczenia
Oferta realizacji zadania
2013-12-16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267), art. 127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, ul. Kościuszki 9, 43-253 Czeladź, uzupełniony z dniem 5 grudnia 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzanie wód kopalnianych do rzeki Szarlejki w km 6+350, pochodzących
z odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanej kopalni przez Pompownię „Powstańców Śląskich- Bytom I, przy dopuszczalnej rzędnej piętrzenia -437,5, w ilości:


Qmaxh ≈ 480 m3/h, Qśrd ≈ 5400 m3/d, Qmaxa ≈ 1 970 000 m3/a.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2013-12-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 04.12.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Rozbudowa sieci gazowej f 50 PE śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego".
(AAP.6733.23.2013)

2013-12-05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 29.11.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu śr/c do budynku mieszkalnego".
(AAP.6733.22.2013)

2013-12-05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 29.11.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego".
(AAP.6733.21.2013)

2013-12-03 Prezydent Bytomia
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego     w zakresie osiągania standardów dla placówek wsparcia dziennego z terenu miasta Bytomia, którym przyznano dotację w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz treść ogłoszenia

2013-12-02 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego w sprawie wydania decyzji nr 14/2013 dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

Termin publikacji od 2  do 16 grudnia 2013 r.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3


2013-12-02 O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E  
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 28.11.2013r. została wydana

decyzja nr 23/2013

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kablowych SN wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich według załącznika graficznego i wykazu działek dla części nie objętej mpzp".
(AAP.6733.19.2013)
Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.