Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 grudnia 2018, Laura, Boguslaw, Gracjan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wigilia ze świątecznym barszczem

Pieką się już pierniki, powstają świąteczne ozdoby, które będzie można zakupić na bożonarodzeniowym stoisku, a młodzi wykonawcy biorą udział w próbach do jasełek. To przygotowania Bytomskiej Wigilii, która odbędzie się w czwartek, 20 grudnia przy ul. Dworcowej 7.

Prezydent Mariusz Wołosz upublicznia wystąpienia pokontrolne NIK

W trosce o przejrzystość administracji, upubliczniamy wystąpienia pokontrolne, jakie sporządziła NIK po kontroli „Wybranych aspektów funkcjonowania Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.”.  – powiedział podczas dzisiejszej /6 grudnia/ konferencji prasowej, prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Uwaga mieszkańcy! W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu będzie nieczynny

W wigilię, 24 grudnia Urząd Miejski w Bytomiu /ul. Parkowa 2 i ul. Smolenia 35/ oraz Urząd Stanu Cywilnego /ul. Olejniczaka 22/ będą nieczynne.

Bytomskie projekty rekomendowane do ZIT

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – które ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków – zostały wybrane do rekomendacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Rozbark - budowa promenady wchodzi w decydujący etap

Widać już pierwsze efekty prac, jakie realizowane są na Rozbarku. To właśnie tam w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji MZZiGK w Bytomiu realizuje inwestycję wartą około 12 mln zł. Jednym z jej elementów jest budowa promenady po dawnej kolei wąskotorowej, która ma połączyć ul. Pszczyńską z ul. Alojzjanów.

JAKOŚĆ POWIETRZA

 

Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2015-03-04 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 2 marca 2015r. została wydana
decyzja nr 4a/09

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

“budowa elektroenergetycznej linii kablowej sN”,

(AAP.73310–  64/08)    

Inwestycja zlokalizowana jest przy: ul. Stolarzowickiej w Bytomiu, na terenie działek nr: 165/11, 226/11, 225/11, 147/11, 148/11, 227/11, 315/11 (obręb Miechowice, km. 1 d. 2 ).

Wnioskodawcą jest:

Arkadiusz Strzodka i Agnieszka Klabisz - P.P.U. „Budomont – 7” Sp. z o.o., 41-704 Ruda Śląska, ul. Kard. A. Hlonda 50 - pełnomocnicy występujący w im. Vattenfall Distribution Poland S.A., 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-02-26 Ogłoszenie Wydziału Architektury
O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 24 lutego 2015r. została wydana decyzja nr 10a/07 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

“Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania podcienia szkoły na pomieszczenie do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego”, (AAP.73310– 63/06 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Reptowskiej nr 86, na terenie działek nr: 970/5, 971/5 oraz 952/5, (obręb Miechowice, km. 2 d. 1 ), Wnioskodawcą jest: Szkoła Podstawowa nr 54 z siedzibą w Bytomiu przy ul. Reptowskiej 86.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-02-24 KOMUNIKAT NR 1/2015 w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2015/2016
2015-02-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
stron o zebranych dowodach i materiałach
                
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) organ
zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu.
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00 -  w terminie 7 dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Termin publicznego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na Tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu: od  24 lutego do 10 marca 2015 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-02-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
                        
Zgodnie z art. 61 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145
z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek spółki AGOS – GEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy al. Korfantego 191 – Pełnomocnika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

„budowę, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych wchodzących w skład modernizacji istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Karb II, Ws-47, Staw 24, przez pompownię „Karb II” zlokalizowaną pomiędzy ul. Konstytucji i ul. Celną w Bytomiu”,

Wnioskodawca: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom.

Zakres przedsięwzięcia:

-    Budowa urządzeń wodnych w postaci wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do urządzeń wodnych, rowów, budowli regulacyjnej, zbiornika retencyjnego , przepustów,
-    Przebudowa urządzeń wodnych w postaci wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do urządzeń wodnych, rowów, przepustów
i zbiornika Staw 24,
-    Likwidacja urządzeń wodnych w postaci odcinka Rowu Karbowskiego, zbiorników – zalewisko Karb oraz zalewisko Ws-47 (Staw 47).

Zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych:


5163/313; 4054/325; 5161/313; 3867/268; 4462/329; 4465/329; 4585/396; 4466/329; 4464/329; 5158/308; 5155/308; 5152/305; 5149/302; 5144//299; 3439/298; 1090/295; 1091/295; 5132/294; 1022/286; 1021/286; 1059/276; 5120/275; 5118/274; 3229/273; 3876/271; 3874/270; 986/269; 2798/397; 4498/376; 4392/313; 1179/397; 2936/397; 4581/397; 4583/397; 4585/397; 2321/279; 4579/313; 4503/313; 4502/313; 4468/329; 4059/375; 4506/374; 4580/313; 4584/397; 4582/397; 5046/213; 5045/213; 5044//213; 5043/213; 5047/238; 3707/213; 3171/228; 3172/228; 905/228; 229; 1035/27; 1089/27; 1088/27; 1090/27; 1091/27; 115/27; 1087/29; 1085/29; 55/29; 1086/29; 3963/238; 3903/238; 3904/238; 2454/238; 5048/238; 4993/213; 3864/267; 3863/367; 3758/248; 3869/269; 3870/269; 4413/271; 5188/274; 4236/275; 1058/276; 5124/276; 287; 1304/285; 1305/285; 1138/295; 1092/295; 5166/313; 5177/313;
 
W związku z powyższym, informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Bytomiu – Wydział Ekologii, p.339, w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii2015-02-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 20.02.2015r. została wydana
decyzja nr 2/2015

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania budynków mieszkalnych
i oświetlenia ulic”.
 (AAP.6733.36.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Tomasza i Św. Marka w Bytomiu, na terenie dzielnicy Karb.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Antoni Szatka, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-02-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) 
z a w i a d a m i a 

się strony postępowania, że w dniu 20 lutego 2015 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.108.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów.
 

Pouczenie:
Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie do czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 20 marca 2015 r.
           
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro (tel: 32  2836340), w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia: od 20 lutego do 6 marca 2015 r.               

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o ooś i art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji nastąpiło poprzez:
1) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (www.bip.um.bytom.pl) oraz w internetowym serwisie informacyjnym tut. Urzędu (www.bytom.pl),
2)  ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2,
3)  ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.
           
 
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-02-19 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 06.02.2015r. i uzupełnionego dnia 18.02.2015r. zostało wszczęte

postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa ziemnej sieci elektroenergetycznej nN ramach „Przebudowy sieci nN””.

 (AAP.6733.3.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Zakątek, na terenie działek nr:

obręb Szombierki,        k. m. 3,    działki nr:    1249/23,
obręb Szombierki,        k. m. 1,    działki nr:    1066/11, 1464/9, 1465/9, 1760/9, 1648.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Anna Bajerkiewicz, adres do korespondencji: PPUH Budomont – 7 Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-02-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 11.02.2015r. zostało wszczęte
postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej SN dla budynku handlowo-usługowego McDonald’s Polska Sp. z o. o. w Bytomiu”.
 (AAP.6733.4.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest przy pl. Żeromskiego i ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu, na terenie dzielnicy: Stroszek – Dąbrowa Miejska, na terenie działek nr:

obręb Dąbrowa,    k. m. 2,    działki nr:   683/40, 705/56, 359/73, 676/70, 560/66, 434/57, 715/56, 675/70, 679/67, 712/56, 699/56, 677/68, 689/40, 329/54, 703/56, 894/98, 678/68, 709/55, 331/56, 606/40, 692/40, 711/56, 353/70, 684/40, 685/40, 843/53, 670/73, 691/40,

obręb Radzionków,    k. m. 20, działka nr: 3011/5.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Stanisław Kubala, adres do korespondencji: ENERGOTEST Sp. z o. o., ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-02-09 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu  postępowania

 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 30.01.2015r. zostało wszczęte

postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami”.


 (AAP.6733.2.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul.Podleśnej, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 2,    działki nr: 935/80, 681/80, 439/79, 437/77.

Wnioskodawcami są:

Pan Jerzy Białous, Pani Judyta Siuda, Pani Mariola Piszczela Pan Antoni Puff.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Ewa Kowalik

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.