Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 czerwca 2018, Paulina, Jan, Tomasz

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Wakacje w Bytomiu

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Co roku możemy się o tym przekonać w Bytomiu, w którym kilkanaście instytucji zapewnia dzieciom wakacyjną naukę i rozrywkę na najwyższym poziomie.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Gwiazdy zjadą do Bytomia!

Na te kilka dni wypełnionych muzyką z niecierpliwością czekają miłośnicy dobrej zabawy z Bytomia i okolic. Znamy już nazwiska gwiazd, które wystąpią 21-24 czerwca podczas tegorocznych Dni Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 144a/2013
z dnia 22.08.2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy SHELL SELF SERVICE Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Anna Grabowska, adres do korespondencji: TERRABUD Sp. z o. o., ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice, wydano decyzję nr 144a/2013 z dnia 22.08.2014 r., zmieniającą decyzję nr 144/2013 z dnia 07.11.2013 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji: „Budowa pawilonu obsługi, rozbudowa wiaty paliwowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw”.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 20.08.2014r. została wydana

decyzja nr 20/2014
ustalająca lokalizacjię inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN i nN”.
 (AAP.6733.15.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,    k. m.: 1,        działka nr:    3681/377.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Piotr Raczyński, adres do korespondencji: PR PROJEKT Piotr Raczyński, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.08.2014r. została wydana

decyzja nr 22/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu
przy ul. Koksowej 6”.

 (AAP.6733.25.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej 6, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1316/105, 1685/48.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji:
BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Górnicza.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.08.2014r. została wydana

decyzja nr 21/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu
przy ul. Koksowej, dz. nr 1686/103”.


( AAP.6733.24.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1316/105, 1686/103.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji: BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

DECYZJA  NR  459/2014
z dnia 14 sierpnia 2014 roku


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek spółki PETRALANA S.A., 40-732 Katowice ul. Mazowiecka 11, zmieniono decyzję Nr 661/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku, zatwierdzającą projekt  budowlany i udzielającą spółce PETRALANA S.A., 40-732 Katowice ul. Mazowiecka 11 pozwolenia na budowę hali zakładu produkcji wełny skalnej mineralnej wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr ew. 2365/4, 2364/4, 2363/4, 2352/4, 2353/4, 2354/19, 2355/19 przy ulicy Konstytucji w Bytomiu, w związku z wprowadzeniem istotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zatwierdzono zamienny projekt budowlany.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek  7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                               z up. PREZYDENTA MIASTA
                                                                                               Ewa Kowalik
                                                                                               Naczelnik Wydziału Architektury
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:
 
1.    Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i  wszczęciu postępowania w  przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu;
 
2.    Postępowanie zostało wszczęte z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. (sprawa nr ZEC.6220.36.2014);

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie Ośrodka Wdrażania Technologii Innowacyjnych, w ramach  którego planuje się wykonać niezbędną infrastrukturę oraz wdrożyć – jak wynika z wniosku inwestora – firmy EKOPROD Sp. z o.o. - pierwszą technologię innowacyjną w instalacji odzysku odpadów gumowych, planowaną do lokalizacji w Bytomiu przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji, na części działek nr 1468/97 i 2473/97 (działka powstała w wyniku podziału działki ew. nr 1512/97). Działki pod inwestycję będą wykorzystane tylko częściowo, będzie to ok. 16796 m2, a zabudowy (dachu) wynosić będzie ok. 2810 m2, tereny utwardzone to ok. 7144 m2, natomiast tereny biologicznie czynne ok. 6812 m2. W skład przedsięwzięcia wchodzić będą takie elementy jak: hala produkcyjno – magazynowa, pomieszczenie garażowo-magazynowe, budynek socjalno-biurowy, wiaty, zbiornik/zbiorniki oleju surowego, zbiornik/zbiorniki gazu płynnego LPG, zbiornik/zbiorniki peletów/brykietów sadzy, magazyn surowca (odpadów gumowych), drogi i place manewrowe, parkingi, waga samochodowa, zbiornik ppoż., podziemny zbiornik awaryjny oleju surowego.
 
Innowacyjna technologia odzysku odpadów gumowych przewiduje wykorzystywanie procesów technologicznych mających na celu otrzymywanie pełnowartościowych produktów i półproduktów na sprzedaż. Procesy technologiczne w planowanej instalacji, w odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) inwestor zakwalifikować do termicznego przekształcania odpadów gumowych, wykorzystując proces pirolizy niskotemperaturowej, z którego powstałe produkty i półprodukty zostaną w ok. 90% sprzedane (olej surowy, sadza i złom stalowy), zaś w ok. 10% (gaz procesowy) użyte do własnych potrzeb grzewczych, ograniczając do minimum potrzebę stosowania innych paliw (gazu płynnego LPG). Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjno-magazynowej, w której będą zamontowane trzy reaktory wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak: nowoczesny węzeł chłodzenia i oczyszczania spalin, węzeł chłodzenia i skraplania gazu olejowego, węzeł oczyszczania gazu procesowego, miejsce na przygotowanie substratu oraz linia peletowania/brykietowania, którym towarzyszyć będą: zbiorniki magazynujące powstające produkty i półprodukty, zbiornik /zbiorniki/ na gaz płynny LPG, podziemny zbiornik awaryjny oleju surowego, magazyn surowca , waga samochodowa, pomieszczenie garażowo - magazynowe, budynek socjalno-biurowy, wiaty, drogi dojazdowe, place manewrowe i waga samochodowa.

Maksymalna wydajność instalacji planowana jest na 45 Mg/dobę. Założono pracę instalacji na poziomie ok. 8000h rocznie, wyłączając niezbędne serwisy, konserwacje lub ewentualne awarie.
W wyniku prowadzonego procesu z 1 Mg odpadów gumowych planowane jest odzyskanie: ok. 45-50% oleju surowego, ok. 30-35% sadzy, ok. 7-10% kordu (złomu) stalowego, ok. 5-15% gazu procesowego (do własnych potrzeb technologicznych) i śladowe ilości wody.

3.    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Bytomia. Organami właściwymi do zajmowania stanowiska przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach są:
-    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
-    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, ul. Moniuszki 25, do wydania opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia.

4.    Niniejszym informuje się o:
a)   możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje:       
-    Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, pn.: jw.,
-    stanowiska właściwych organów opiniujących, jeżeli stanowiska te będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków,
b)   możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w Wydziale Ekologii przy ul. Parkowej 2 (pok. 339, II piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek - piątek 7.30 – 15.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Wydział Ekologii, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom (tel: 32 2 836 340),
2)    ustnie do protokołu w Wydziale Ekologii (pokój 339), ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: ze@um.bytom.pl, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 10 września 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Bytomia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 21-dniowego terminu, określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-)  Marek Przepióra
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że postanawia podjąć postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu, z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data wpłynięcia: 28 kwietnia 2014 r.). Na postanowienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje zażalenie.

Termin publicznego ogłoszenia: - od dnia 20 sierpnia 2014 r. do dnia 3 września 2014 r.
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamia się strony, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu wydania opinii dla realizacji przedsięwzięcia, dla którego stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu.

Termin publicznego ogłoszenia: - od dnia 20 sierpnia 2014 r. do dnia 3 września 2014 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-) Marek Przepióra
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Z A W I A D O M I E N I E  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 12.08.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Modernizacja (przebudowa) lodowiska krytego przy ul. Pułaskiego 71 w Bytomiu”.
 (AAP.6733.27.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Pułaskiego 71, na terenie działki nr:

obręb Bytom,        k. m. 4,    działka nr:    2421/60.

Wnioskodawcą jest:

Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-19 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
 ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 lipca 2014 r. przedłożony przez spółkę AGOS – GEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy al. Korfantego 191 – Pełnomocnika Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 oraz uzupełniony w dniu 13 sierpnia br., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach modernizacji systemu odwadniania terenu niecki bezodpływowej „Kościuszko” przez pompownię „Kościuszko”, zlokalizowaną przy ulicy Piłkarskiej w Bytomiu.


Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.