Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 stycznia 2018, Anastazy, Wincenty, Wiktor

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Odtworzą tragiczne wydarzenia w Miechowicach sprzed 73 lat!

17 grup rekonstrukcyjnych z Polski, Czech i Słowacji, ponad 120 osób, które wcielą się w rolę żołnierzy i mieszkańców Miechowic odtwarzając wydarzenia z 1945 roku, pokazy eksponatów i prelekcja na temat wkroczenia Sowietów do Miechowic. Tak zapowiada się 27 stycznia II edycja Rekonstrukcji Walk o Miechowice.

Metropolia - od 1 stycznia wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania

Wspólne bilety jednorazowe oraz darmowe przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 lat. To dwie najważniejsze zmiany, integrujące taryfy KZK GOP, MZK Tychy i MZKP Tarnowskie Góry, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Zaplanuj ferie w mieście

Jak dotąd zima w tym roku upodobała sobie inne zakątki świata. Nawet jeśli na ferie nie zrobi się biało, zimowa laba, na którą z niecierpliwością czekają uczniowie, nie musi oznaczać nudy. Warto zapoznać się już teraz z ofertą kulturalną i sportową przygotowaną przez miasto.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2014-06-12 Ogłoszenie Referatu Ochrony Środowiska
ZA W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 8 kwietnia 2014 r., przedłożony przez spółkę P.W. Bamarko Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Strzelców Bytomskich 51, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

– wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych (zbiornika bezodpływowego) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie P.W. Bamarko Sp. z o.o. w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 51.

Z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-06-10 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE

stron postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”.

zobacz treść ogłoszenia
2014-06-10 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE

stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”, na działce nr 7118/605 przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu, z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul.Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014r.

zobacz treść ogłoszenia
2014-06-06 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Zawiadomienie stron postępowania o wystąpieniu w toku postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu przy ul. Moniuszki 25 oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do ustalenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-06-06 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych”, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu, z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia
2014-06-06 Ogłoszenie z zakresu Wydziały Architektury UM
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 05.06.2014r. została wydana

decyzja nr 10/2014
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
 
„Budowa stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla potrzeb zasilania budynków mieszkalnych”.

(AAP.6733.7.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. ks. Popiełuszki, na terenie działek nr:

obręb Bobrek, k. m.: 1, działki nr: 560/7, 1268/7.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Arkadiusz Szatka, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2014-06-05 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Geodezji UM
2014-06-03 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Architektury UM w Bytomiu
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 02.06.2014r. została wydana
 
decyzja nr 9/2014
 
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Przebudowa ul. Konstytucji w rejonie skrzyżowania z ulicami: Wrocławską – Miechowicką w Bytomiu wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej”.
 
(AAP.6733.6.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Karb, w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Karb, k. m. 1, działki nr: 839/89, 1177/94, 1474/90, 621/91, 622/91, 1306/94, 1180/93, 1998/89, 1396/89, 1390/51, 1307/94, 1524/32.

Wnioskodawcą jest:

Pan Marek Spyra, ul. Lędzińska 218, 43-140 Lędziny, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Patschek, adres do korespondencji: Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Projektowe A. Dumnicki i s-ka Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-06-02 Ogłoszenie
Prezydent Bytomia
ogłasza
sprzedaż samochodu służbowego
w dniu 17 czerwca 2014 r.
w drodze aukcji.


1. Nazwa i siedziba organizatora aukcji
Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom.

2. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy PEUGEOT, stanowiący własność Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
Marka i model: PEUGEOT 407 2.0 16V ST KOMFORT
Nr rejestracyjny: SY 39699
Rok produkcji: 2005
Nr nadwozia: VF36DRFNB21205039
Przebieg: 333423 km
Termin ważności badania technicznego pojazdu: 12 maj 2015 r. Kolor: czarny 2-warstwowy typu perła
Rodzaj nadwozia: sedan 4 drzwiowy
Pojemność/moc silnika: 1997 ccm
Moc silnika: 100 kW (136 KM)
Skrzynia biegów: manualna
Rodzaj paliwa: benzyna
Stan techniczny: opinia biegłego rzeczoznawcy oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym (do wglądu po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu 32 77 98 704 lub 32 78 68 421 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7.30 do 17.30, wtorek do piątek 7.30 do 15.00).
Samochód będący przedmiotem sprzedaży nie posiada wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

3. Miejsce i termin, w którym można oglądać pojazd

Samochód można oglądać po uprzednim umówieniu się pod nr telefonu 32 77 98 704 lub 32 78 68 421 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 7.30 do 17.30, wtorek do piątek 7.30 do 15.00. 4.

4. Cena wywoławcza

Cena pojazdu została określona przez licencjonowanego rzeczoznawcę, jest zarazem ceną wywoławczą i wynosi 8.000,00 zł Nie dopuszcza się rozłożenia płatności na raty. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł. 

5. Wadium

Wadium w wysokości 800 zł należy wnosić w walucie polskiej w kasie tut. urzędu w pokoju nr 213 (pn. 800–1600; wt. - pt. 800–1330) lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Bytomiu: GETIN BANK S.A. Bytom nr 49 1560 1049 0000 9030 0005 1567, w terminie do dnia 16 czerwca 2014 r. włącznie. Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na rachunek organizatora aukcji. Wadium wpłacone przez oferenta, który aukcję wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium złożone przez licytantów, których oferty nie zostaną wybrane, będzie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zakończenia aukcji.
Wadium ulega przepadkowi na korzyść organizatora aukcji w razie uchylenia się uczestnika, który aukcję wygrał, od zawarcia umowy. W przypadku uchylenia się od podpisania umowy Sprzedający unieważnia procedurę sprzedaży.

6. Warunki uczestnictwa w aukcji

W aukcji mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie oraz przedłożą komisji w dniu aukcji:
- dowód tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 3 m-ce),
- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz postanowieniami umownymi kupna-sprzedaży samochodu osobowego,
- pełnomocnicy osób fizycznych oraz osoby fizyczne umocowane do działania w imieniu osób prawnych winne przedstawić pełnomocnictwo, o ile ich uprawnienia do działania w imieniu osób prawnych nie wynikają z innych dokumentów.

7. Miejsce i termin przeprowadzenia aukcji

Aukcja odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w budynku przy ul. Smolenia 35, w pokoju nr 132 I piętro (w budynku brak windy).

8. Zawarcie umowy

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia licytacji po wpłaceniu na konto Sprzedającego wylicytowanej kwoty, podpisania umowy kupna-sprzedaży oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

9. Postanowienia końcowe

Nabywca przyjmuje ruchomość w stanie istniejącym.

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo dokonania zmian w ogłoszeniu lub w zakresie warunków zawartych w ogłoszeniu.

Organizatorowi aukcji przysługuje prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 
Dodatkowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać:
w Wydziale Administracyjnym w pok. 403 przy ul. Parkowej 2, tel. 32 78 68 421 i w pok. 126
przy ul. Smolenia 35, tel. 32 77 98 704
Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej: www.bytom.pl /miasto,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Bytomiu.

2014-06-02 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) z a w i a d a m i a się  strony postępowania, że w dniu 2 czerwca 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.29.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

pn.: Budowa sieci ciepłowniczej zasilającej pawilony przy ul. Falistej na odcinku od komory Linodrut do komory przy ul. Pocztowej wraz z przebudową odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN150 od komory Linodrut do przejścia pod ul. Popiełuszki w Bytomiu.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie do czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro (tel: 32 2836340), w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia: od 2 czerwca do 16 czerwca 2014 r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o ooś i art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji nastąpiło poprzez:

1) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu (www.bip.um.bytom.pl) oraz w internetowym serwisie informacyjnym tut. Urzędu (www.bytom.pl),
2) ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, 3) ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.