Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
20 lipca 2018, Czeslaw, Hieronim, Fryderyk

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

3,2 mln zł na termomodernizację dwóch hal sportowych

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace termomodernizacyjne w dwóch halach sportowych w Bytomiu. Remont przejdzie hala przy ul. Kosynierów 15 w Szombierkach oraz przy ul. Strzelców Bytomskich na Stroszku. Realizacja kolejnych inwestycji sportowych możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto środków z Unii Europejskiej.

Muzyczne lato w Parku Miejskim

Przez kolejne dwa miesiące w każdą niedzielę bytomski Park Miejski będzie rozbrzmiewać muzyką: klezmerską, rosyjską, grecką czy włoską.

Wakacje w Bytomiu

Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne! Co roku możemy się o tym przekonać w Bytomiu, w którym kilkanaście instytucji zapewnia dzieciom wakacyjną naukę i rozrywkę na najwyższym poziomie.

Wakacyjne warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty już od poniedziałku, 25 czerwca! Zapraszamy młodych filmowców, sportowców, muzyków, kuglarzy, malarzy, ekologów i konstruktorów latawców do Becekobusa, który znów wyruszy na ulice Bytomia. Sprawdzajcie rozkład jazdy i zapisujcie się na zajęcia. Dobra zabawa gwarantowana!

Miłośnicy militariów zjechali do Bytomia

Ziemia drżąca pod kołami wojskowych pojazdów. Ryk silników i huk wystrzałów. Już po raz czternasty miłośnicy militariów z całego kraju przyjechali do naszego miasta, by zaprezentować bytomskiej publiczności swoją kolekcję uzbrojenia.

Walczymy z mafią śmieciową

Nasze postulaty to nie tylko puste słowa na papierze. To konkretne propozycje, których wprowadzenie w krótkim czasie pozwoli rozwiązać problem nielegalnego składowania odpadów – mówił prezydent Damian Bartyla podczas dzisiejszej /12 czerwca/ konferencji prasowej.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Weź udział w jubileuszowym 10. Półmaratonie Bytomskim

Bieganie to jedna z najpopularniejszych dyscyplin sportowych w naszym kraju. W Polsce co roku organizuje się setki imprez, gdzie miłośnicy biegania mogą sprawdzić możliwości swojego organizmu. Jedną z nich jest Bytomski Półmaraton, którego jubileuszowa dziesiąta edycja odbędzie się wyjątkowo w sobotę, 15 września.

Ogłoszenia

2014-12-30 Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku
Prezydent Bytomia działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Pobierz załącznik do zarządzenia
Pobierz oświadczenie
Pobierz ofertę realizacji zadania publicznego
Pobierz harmonogrami i kosztorys realizacji zadania publicznego
Pobierz wzór sprawozdania
Pobierz wzór umowy
2014-12-30 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu świadczenia dziennej opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego w 2015 r.

Do postępowania konkursowego wpłynęło sześć ofert w terminie wyznaczonym, tj.: do dnia 19 grudnia 2014 r. do godz. 15.00. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbyły się dniach 22 i 23 grudnia 2014 r.

W I etapie postępowania sprawdzono spełnienie przez oferentów wymogów formalnych. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne.

W II etapie postępowania dokonano oceny ww. ofert pod względem możliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot, przedstawionej kalkulacji realizacji zadania publicznego, proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie, planowanego udziału środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania, planowanego wkładu rzeczowego, osobowego oraz analiz i oceny realizacji zleconego w latach poprzednich zadania publicznego. Następnie przystąpiono do oceny punktowej, która odbywała się w oparciu o kryteria punktowe, w tym: 

- merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych – w tym zakresie Komisja Konkursowa mogła przyznać od 0 do 10 punktów);
- finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy – w tym zakresie Komisja Konkursowa mogła przyznać od 0 do 10 punktów);
- organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie – w tym zakresie Komisja Konkursowa mogła przyznać od 0 do 5 punktów);
- społeczne (beneficjenci – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu – w tym zakresie Komisja Konkursowa mogła przyznać od 0 do 10 punktów).2014-12-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu na organizację w 2015 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 11 grudnia 2014 r., wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu, z siedzibą przy ul. Świętochłowickiej 3 a. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 r.

W I etapie postępowania sprawdzono spełnienie przez oferenta wymogów formalnych. Oferta spełniała wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania konkursowego - do oceny indywidualnej. Ocena oferty, oprócz wymogów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywała się w oparciu o kryteria punktowe, w tym:

- kryterium merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów – propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium merytorycznego przyznano 10 pkt,

- kryterium finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium finansowego przyznano 8 pkt,

- kryterium organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów - propozycja członków Komisji 5 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 5 pkt,

- kryterium społeczne (beneficjenci – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 10 pkt. Ww. oferta zyskała ogólną ocenę na poziomie 33 pkt na 35 pkt możliwych. W oparciu o ocenę punktową oferty i opinię Komisji Konkursowej przyznaję dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Utrzymania Żłobka w Bytomiu, przy ul. Świętochłowickiej 3a, w wysokości 378.000 zł.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla

2014-12-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, realizowanej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w 2015 r.

Do postępowania konkursowego w terminie wyznaczonym, tj.: do 11 grudnia 2014 r., wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemowita 2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbyło się w dniu 12 grudnia 2014 r.

W I etapie postępowania sprawdzono spełnienie przez oferenta wymogów formalnych. Oferta spełniała wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania konkursowego - do oceny indywidualnej. Ocena oferty, oprócz wymogów art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odbywała się w oparciu o kryteria punktowe, w tym:

- kryterium merytoryczne (nowatorstwo projektu, społeczne uzasadnienie, zasięg działania, mierzalny cel działania, miejsce wykonania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zgodność projektu z realizacją ogólnych celów rozwoju Bytomia określonych w dokumentach strategicznych oraz programach operacyjnych). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów – propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium merytorycznego przyznano 10 pkt,

- kryterium finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania, udziału środków własnych oraz innych źródeł finansowania – zakładani partnerzy). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium finansowego przyznano 8 pkt, - kryterium organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów - propozycja członków Komisji 5 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 5 pkt,

- kryterium społeczne (beneficjenci – dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba odbiorców, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu). W tym zakresie Komisja może przyznać od 0 do 10 punktów - propozycja członków Komisji 10 pkt. W głosowaniu jawnym jednogłośnie dla kryterium organizacyjnego przyznano 10 pkt. Ww. oferta zyskała ogólną ocenę na poziomie 33 pkt na 35 pkt możliwych. W oparciu o ocenę punktową oferty i opinię Komisji Konkursowej przyznaję dotację Caritas Diecezji Gliwickiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ziemowita 2, w wysokości 220.000 zł.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
2014-12-19 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
Prezydent Bytomia
    
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w latach 2015 – 2019 na terenie miasta Bytomia domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, w którym nie więcej niż 65 miejsc będzie przeznaczonych do umieszczania osób na podstawie decyzji Prezydenta Bytomia. 
 
Do postępowania konkursowego wpłynęła 1 oferta, złożona przez Parafię Ewangelicko –Augsburską w Bytomiu, ul. Matki Ewy 1, prowadzącą Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki „Ostoja Pokoju”, adres jw.

Oferta spełniła wymogi formalne i została przyjęta do dalszego etapu postępowania.Przy ocenie oferty brano pod uwagę lokalizację placówki, dysponowanie kadrą o odpowiednich  kwalifikacjach, posiadanie stosownego zaplecza lokalowego i sprzętowego do realizacji zadania, posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz zapewnienie odpowiedniego standardu świadczonych usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i poziomu opieki szczegółowo określonego rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 964).W wyniku postępowania konkursowego zostanie zawarta umowa z ww. Parafią na realizację przedmiotowego zadania od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Na 2015 r. zaplanowano dotację płatną ze środków budżetu państwa, przeznaczoną dla osób umieszczonych w ww. Domu przed dniem 1 stycznia 2004 r. do wysokości 200.000 zł. 

Prezydent Miasta
Damian Bartyla


2014-12-16 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuje się o:
 
1) wydaniu przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZEC.6220.96.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach, orzekającej realizację przedsięwzięcia i stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Instalacja do przetwarzania odpadów poliuretanowych”

planowanego do realizacji w Bytomiu - Łagiewnikach przy ul. Szyby Rycerskie 4, na działce gruntu nr ew. 167/20, przez Spółkę KUMIBEX Sp. z o.o. z siedzibą   w Orzechu, ul. Szkolna 8;
 
2) możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią regionalnego dyrektora ochrony środowiska i stanowiskiem państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, II piętro (tel: 32 283 63 40), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałek:  7.30 - 17.30,  wtorek – piątek: 7.30 - 15.00.
                 
Termin publicznego ogłoszenia: od 16 do 30 grudnia  2014 r.

z up. Prezydenta Miasta
-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-12-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 15.12.2014r. została wydana

decyzja nr 35/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej f 90 PE”.
 (AAP.6733.33.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,    działki nr:    778/218, 1315/105, 1331/106, 1316/105.

Wnioskodawcami są:

Państwo Monika i Jacek Adametz, Państwo Anna i Piotr Susek, Państwo Anna i Jarosław Pamięta, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-12-15 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM w Bytomiu
OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), zawiadamia się strony, że wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Bytomiu w rejonie ulic Elektrownia i Racjonalizatorów.

 
Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Termin publikacji od 15.12.2014 r. do 29.12.2014 r.
2014-12-10 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

uznając celowość i zasadność realizacji zadania określonego w ofercie złożonej przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach na „Realizację zadania publicznego miasta Bytomia w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych najbardziej potrzebującym mieszkańcom miasta Bytomia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2014”

postanowił, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

Zadanie będzie realizowane w okresie od 10 grudnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r.
2014-12-09 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu do Urzędu: 26.11.2014 r.), przedłożony przez Pana Ryszarda Kwosek działającego pod firmą „VARICOM Ryszard Kwosek” z siedzibą w Katowicach przy ulicy Północnej 10 – Pełnomocnika spółki TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, oraz uzupełniony w zakresie braków formalnych w dniu 8 grudnia 2014 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne:

w sprawie udzielenia spółce TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej 11, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych przy ulicy Fabrycznej 29 w Bytomiu (działka ewidencyjna nr 1416/117).

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.