Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 października 2018, Halki, Filipa, Przybyslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Pierwszy inwestor w KSSE ruszył z produkcją

Oparta na najnowocześniejszych technologiach hala produkcyjno – magazynowa, w której produkowane są panele do bram segmentowych i ogrodzeń została dzisiaj, /11 października/ oficjalne otwarta przez firmę EPCO Polska Sp. z o.o.

Walka z mafią śmieciową nabiera tempa

Bytom kontynuuję walkę z mafią śmieciową. Dziś /9 października/ prezydent Damian Bartyla złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o zorganizowanej grupie przestępczej, która od co najmniej 10 lat działa na terenie naszego miasta.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2018-09-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że

w dniu 5 września 2018 r. została wydana decyzja nr 34/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 200 – 150 od budynku przy ul. Plac Pokoju 4 do ul. Narutowicza w Bytomiu”. (AAP.6733.30.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Wojciechowskiego, na terenie działek nr: obręb Radzionków, k. m. 21, działki nr: 1200/15, 1045/15, 1199/15, 1213/15, 1212/15, 1211/15, 1210/15, 1209/15, 1208/15, 1241/15, 1308/15, 1324/15, 666/15.

Wnioskodawcą jest: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury
 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że

w dniu 5 września 2018 r. została wydana decyzja nr 33/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa sieci gazowej ś/c Dz 63PE do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich”. (AAP.6733.28.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr: obręb Sucha Góra, k. m. 1, działki nr: 2412/284, 2423/284, 2557/284, 2608/284, 2610/284, 2569/284.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Walewski, adres do korespondencji: INWEST-EKO-GAZ Krzysztof Rysiowski, ul. Pawliczka 25B, 41-800 Zabrze.


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 07.08.2018 r. i uzupełnionego dnia 23.08.2018 r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa budynku kancelarii dla leśnictw Stolarzowice i Górniki”. (AAP.6733.42.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bytomskiej, na terenie działek nr: obręb Stolarzowice, k. m. 2, działka nr: 880/112 (zabudowa kubaturowa), 418/114 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek, ul. Grabowa 3, 42-690 Tworóg-Brynek.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.08.2018 r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej wraz z 7 przyłączami w ramach opracowania: Budowa 7 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Św. Cyryla i Metodego w Bytomiu”. (AAP.6733.41.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Św. Cyryla i Metodego, na terenie działek nr: obręb Łagiewniki, k. m. 2, działki nr: 1581/41, 1582/41, 1583/41, 1584/41, 1585/41, 1586/41, 1587/41, 1588/41, 546/41, 821/8.

Wnioskodawcą jest: M&J INVESTMENT Sp. z o. o., ul. Sobieskiego 11 lok. E6, 40-082 Katowice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Radosław Pacześny, ul. Grunwaldzka 2/40, 99-200 Poddębice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-09-05 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.)

zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 06.08.2018 r. i uzupełnionego dnia 31.08.2018 r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej „56423” oraz budowa linii zasilającej energią elektryczną”. (AAP.6733.33.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bytomskiej, na terenie działek nr: obręb Stolarzowice, k. m. 2, działki nr: 867/87, 868/87, 418/114, 416/114. Wnioskodawcą jest: T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Bogusław Machwitz, adres do korespondencji: PPUH Elektromont, ul. Kopalniana 7, 42-605 Tarnowskie Góry.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-08-30 Ogłoszenie Wydziału Inżynierii Środowiska
1. Obwieszczenie o przedłużeniu terminu w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa zakładu o halę produkcyjną wraz z infrastrukturą techniczną oraz z zapleczem biurowo – socjalnym na działkach o nr ewidencyjnych: 164/14, 165/14, 180/41 obręb Łagiewniki, ul. Kolonia Zygmunt 31B i 31C w Bytomiu”.

2. Zawiadomienie - zobacz treść

z up. Prezydenta Miasta
Marek Przepióra
Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska
2018-08-29 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicium” realizacji zadania pn. Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztę elektroniczną: kk@um.bytom.pl oraz  jpiela@um.bytom.pl

Zobacz treść ogłoszenia
Naczelnik
Wydziału Kultury i Sportu
Anna Panas
2018-08-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 23a/2017

stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 23/2017 z dnia 12 września 2017 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania
ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”,

(AAP.6733.22.2017)

w części dotyczącej terenu

zlokalizowanego w Bytomiu i obejmującego następujące działki:
obręb Radzionków,        k. m. 1,        działka nr:     5340/23,
obręb Radzionków,         k. m. 20,    działki nr:     3088/9, 3089/5 (część), 3090/5  (część),
obręb Radzionków,        k. m. 21,    działki nr:     165/16, 168/16, 173/15 (część),
175/15, 178/12, 1100/12, 1102/15, 1104/15, 1105/15, 1107/15, 1109/15, 1111/16, 1113/16,

wydanej na rzecz:

firmy Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Kłosek, adres do korespondencji: NJN Kłosek Damian, ul. 1-go Maja 51, 44-194 Knurów.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2018-08-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 28 sierpnia 2018 r. została wydana
decyzja nr 9a/2016

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 9/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa osiedlowej ciepłowniczej sieci rozdzielczej oraz przyłączy wraz z zabudową węzłów cieplnych”,

(AAP.6733.5.2016)

dotyczącej terenu

zlokalizowanego przy ul. Hlonda w Bytomiu i obejmującego następujące działki:
obręb Radzionków,        k. m. 1,    działka nr:     2042/7, 2476/7, 2207/7, 2052/7, 2035/7, 2034/7, 2036/7, 2489/7, 2486/7, 2481/7, 2478/7, 2484/7, 2477/7, 2479/7, 5294/7, 5295/7, 5297/7, 5338/11,

wydanej na rzecz:

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
, ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Krzysztof Gruszka, ul. Zubrzyckiego 7/55, 44-100 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2018-08-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. została wydana

decyzja nr 32/2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznych linii kablowych nn oraz złączy kablowych nn w Bytomiu przy ul. Narutowicza”.


 (AAP.6733.25.2018)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Narutowicza, na terenie działek nr:

obręb Radzionków,        k. m. 21,        działki nr:    1328/16, 1247/16.

Wnioskodawcą jest:

Terawat Dystrybucja Sp. z o. o., ul. Wrocławska 94, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Daniel Mazurek, ul. Raciborska 17, 44-295 Bogunice, adres do korespondencji: BOZIGÓRSKI Sp. z o. o., ul. Boczna 12, 47-460 Chałupki.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
główny specjalista
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Tomasz Wróbel

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.