Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
24 lutego 2018, Maciej, Bogusz, Modest

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Od 1 marca nowe zasady segregacji śmieci

Od 1 marca zacznie funkcjonować nowy system segregacji śmieci. Najważniejszą zmianą jest to, że mieszkańcy Bytomia będą segregować odpady na 5 frakcji.

Dodatkowy punkt poboru opłat czynny w poniedziałki

Z uwagi na zbliżające się terminy płatności należności budżetowych informujemy, że poza stale funkcjonującymi w Urzędzie Miejskim przy ul. Parkowej 2 kasami w pokoju 110A i pokoju 120, uruchomiono w kasie w pokoju 213 dodatkowy punkt poboru opłat.

W Bytomiu przebudują drogi za prawie 14 mln

Jeszcze w tym roku przebudowane zostaną ul. Katowicka, Frenzla, skrzyżowanie ul. Wrocławskiej i Reja oraz Aleja Jana Pawła II. W sumie na realizację tych inwestycji miasto wyda prawie 14 mln zł, z czego aż 10 mln pochodzi z Metropolitalnego Funduszu Solidarności. Pierwsze przetargi ruszą już w marcu.

Pamiętajmy o Żołnierzach Wyklętych

Przez lata władze komunistyczne próbowały zatrzeć o nich pamięć. Choć byli bohaterami i walczyli o wolną i niepodległą Polskę w czasach reżimu komunistycznego, nie wolno było o nich nawet wspominać. Mowa o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca w całym kraju uczcimy ich pamięć. Hołd oddadzą także bytomianie.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Rusza kolejna edycja Nagrody Gospodarczej Prezydenta Bytomia

Prezydent Bytomia i Bytomska Rada Biznesu zapraszają bytomskich przedsiębiorców do udziału w konkursie na Firmę Roku i Mikrofirmę Roku.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019 w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że rekrutacja do przedszkoli miejskich/oddziałów przedszkolnych w szkołach, organizacyjnie podległych przedszkolom rozpocznie się od 5 marca 2018 roku.

Ogłoszenia

2013-12-20 Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego
Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (zwany dalej „Związkiem") ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobacz treść ogłoszenia
Zobacz treść regulaminu
2013-12-20 Opieka nad dziećmi do lat 3
Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację w 2014 r. opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego na terenie miasta Bytomia przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zobacz treść ogloszenia
2013-12-20 Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 267) zawiadamiam że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na szczególnie skomplikowany charakter sprawy.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do 28 lutego 2014 r

z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
Marek Przepióra


2013-12-20 Opieka hospicyjno-paliatywna

Prezydent Bytomia

ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego, realizowanej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w 2014 r.

Zobacz treść ogłoszenia
2013-12-20 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 05.12.2013r. i uzupełnionego w dniu 17.12.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia węzłów cieplnych zlokalizowane w budynkach w rejonie ulic: Tuwima, Schenka, Głowackiego, Chorzowskiej, Prokopa w Bytomiu - zgodnie z załącznikiem nr 2".
(AAP.6733.25.2013)

2013-12-19 Ogłoszenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 18.12.2013r. została wydana

decyzja nr 24/2013
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego„Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu".
(AAP.6733.20.2013)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m.: 64,  działki nr: 373/19, 377/19, 379/19, 378/19, 181/20, 344/1, 330/1, 421/1.

Wnioskodawcą jest:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom,
w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Tadeusz Łuszczek, zamieszkały przy
ul. Dambonia 145/9, 45-861 Opole,
adres do korespondencji: ul. Róż 11, 46-060 Winów.
 

 

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk


2013-12-16 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganie ich bezdomności
Prezydent Bytomia ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Bytomia z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bytom w 2014 roku.

Zobacz treść ogłoszenia
Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania
Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania
Oświadczenia
Oferta realizacji zadania
2013-12-16 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 61 § 4 - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267), art. 127 ust. 6 ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń, ul. Kościuszki 9, 43-253 Czeladź, uzupełniony z dniem 5 grudnia 2013 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

odprowadzanie wód kopalnianych do rzeki Szarlejki w km 6+350, pochodzących
z odwadniania wyrobisk górniczych zlikwidowanej kopalni przez Pompownię „Powstańców Śląskich- Bytom I, przy dopuszczalnej rzędnej piętrzenia -437,5, w ilości:


Qmaxh ≈ 480 m3/h, Qśrd ≈ 5400 m3/d, Qmaxa ≈ 1 970 000 m3/a.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2013-12-09 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 04.12.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Rozbudowa sieci gazowej f 50 PE śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego".
(AAP.6733.23.2013)

2013-12-05 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 29.11.2013r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu śr/c do budynku mieszkalnego".
(AAP.6733.22.2013)


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.