Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 października 2018, Juliana, Łukasza, Bogumila

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Pierwszy inwestor w KSSE ruszył z produkcją

Oparta na najnowocześniejszych technologiach hala produkcyjno – magazynowa, w której produkowane są panele do bram segmentowych i ogrodzeń została dzisiaj, /11 października/ oficjalne otwarta przez firmę EPCO Polska Sp. z o.o.

Walka z mafią śmieciową nabiera tempa

Bytom kontynuuję walkę z mafią śmieciową. Dziś /9 października/ prezydent Damian Bartyla złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o zorganizowanej grupie przestępczej, która od co najmniej 10 lat działa na terenie naszego miasta.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2014-08-29 Ogłoszenie z zakresu działań Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), organ zawiadamia strony, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6220.44.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekająca realizację przedsięwzięcia i stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Bernardyńskiej 1 w Bytomiu i zabudowa w niej ściany malarskiej przeznaczonej do malowania wyrobów farbami głównie poliuretanowymi i epoksydowymi”, z wniosku Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego „SURSYS” Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Styczyńskiego 6, z dnia 12 maja 2014 r.

Pouczenie: Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu (tel: 32 2 836 340), tj.: w poniedziałek 730 - 1730, wtorek - piątek 730 - 1500. Termin publicznego ogłoszenia: od 29 sierpnia 2014 r. do 12 września 2014 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-08-29 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 28.08.2014r. została wydana
 
decyzja nr 23/2014

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

(AAP.6733.18.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Musioła, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 4, działki nr: 863/15, 1231/3, 843/3, 921/3, 650/3.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w której imieniu występuje pełnomocnik Pani Zuzanna Maleska, ul. Wierzbowa 11, 42-690 Tworóg.
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Urząd Miejski w Bytomiu
informuje, że:

Miejski Ośrodek Opiekuńczy w Bytomiu przy Placu Szpitalnym 1

oferuje do sprzedaży:

Samochód w wersji osobowej ilość miejsc 9, marki Mercedes – Benz Sprinter 211 CDI, o numerze rejestracyjnym SY 45130, rok produkcji 2005.

Data ważności badania technicznego: 25.11.2014 r., wskazanie drogomierza 77042 km, pojemność/moc silnika 2148cm/80 kW, liczba/układ cylindrów 4/rzędowy, kolor nadwozia –biały 1-warstwowy akrylowy, rodzaj nadwozia – wydłużone kombi 4 drzwiowe 3+6 osobowe, samochód został przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Samochód posiada opinię stanu technicznego, sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę Motoryzacyjnego i Maszynowego.

Samochód można obejrzeć w Bytomiu-Miechowicach przy Placu Szpitalnym 1 tj. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Opiekuńczego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Cena wywoławcza: 28 800 zł brutto.

2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej UM
Urząd Miejski  w Bytomiu
informuje, że

 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu przy ul. Dworcowej 7; 41-902 Bytom oferuje do sprzedaży w trybie przetargowym:

 samochód marki: MERCEDES-BENZ 211 Sprinter CDI 2,8t;


Zobacz treść ogłoszenia
Pobierz formularz

Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
 

2014-08-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

DECYZJA NR 144a/2013
z dnia 22.08.2014 r.

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy SHELL SELF SERVICE Sp. z o. o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, 02-366 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Anna Grabowska, adres do korespondencji: TERRABUD Sp. z o. o., ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice, wydano decyzję nr 144a/2013 z dnia 22.08.2014 r., zmieniającą decyzję nr 144/2013 z dnia 07.11.2013 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji: „Budowa pawilonu obsługi, rozbudowa wiaty paliwowej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie istniejącej stacji paliw”.

W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta Miasta
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 20.08.2014r. została wydana

decyzja nr 20/2014
ustalająca lokalizacjię inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami kablowymi SN i nN”.
 (AAP.6733.15.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Armii Krajowej, na terenie działki nr:

obręb Łagiewniki,    k. m.: 1,        działka nr:    3681/377.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Piotr Raczyński, adres do korespondencji: PR PROJEKT Piotr Raczyński, ul. Ptasia 19, 41-800 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.08.2014r. została wydana

decyzja nr 22/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu
przy ul. Koksowej 6”.

 (AAP.6733.25.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej 6, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1316/105, 1685/48.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji:
BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Górnicza.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.08.2014r. została wydana

decyzja nr 21/2014
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego

„Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego w Bytomiu
przy ul. Koksowej, dz. nr 1686/103”.


( AAP.6733.24.2014 )

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1316/105, 1686/103.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, Rozdzielnia Gazu w Bytomiu, ul. Korfantego 30, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Monika Wypych-Przybylska, adres do korespondencji: BWP Sp. z o. o., ul. Strzemieszycka 248, 42-530 Dąbrowa Górnicza.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-08-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA   MIASTA   BYTOMIA

DECYZJA  NR  459/2014
z dnia 14 sierpnia 2014 roku


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek spółki PETRALANA S.A., 40-732 Katowice ul. Mazowiecka 11, zmieniono decyzję Nr 661/2013 z dnia 4 listopada 2013 roku, zatwierdzającą projekt  budowlany i udzielającą spółce PETRALANA S.A., 40-732 Katowice ul. Mazowiecka 11 pozwolenia na budowę hali zakładu produkcji wełny skalnej mineralnej wraz z obiektami towarzyszącymi na działkach nr ew. 2365/4, 2364/4, 2363/4, 2352/4, 2353/4, 2354/19, 2355/19 przy ulicy Konstytucji w Bytomiu, w związku z wprowadzeniem istotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego oraz zatwierdzono zamienny projekt budowlany.

W związku z powyższym informuje się, że można się zapoznać z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 302, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek  7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                                                                                               z up. PREZYDENTA MIASTA
                                                                                               Ewa Kowalik
                                                                                               Naczelnik Wydziału Architektury
2014-08-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 33, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), Prezydent Miasta Bytomia podaje do publicznej wiadomości informację o:
 
1.    Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i  wszczęciu postępowania w  przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Ośrodek Wdrażania Technologii Innowacyjnych, zlokalizowanego na części działek nr 2473/97 i 1468/97 przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji w Bytomiu;
 
2.    Postępowanie zostało wszczęte z wniosku spółki EKOPROD Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Konstytucji 6A w Bytomiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. (sprawa nr ZEC.6220.36.2014);

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie Ośrodka Wdrażania Technologii Innowacyjnych, w ramach  którego planuje się wykonać niezbędną infrastrukturę oraz wdrożyć – jak wynika z wniosku inwestora – firmy EKOPROD Sp. z o.o. - pierwszą technologię innowacyjną w instalacji odzysku odpadów gumowych, planowaną do lokalizacji w Bytomiu przy ul. Pasteura i ul. Konstytucji, na części działek nr 1468/97 i 2473/97 (działka powstała w wyniku podziału działki ew. nr 1512/97). Działki pod inwestycję będą wykorzystane tylko częściowo, będzie to ok. 16796 m2, a zabudowy (dachu) wynosić będzie ok. 2810 m2, tereny utwardzone to ok. 7144 m2, natomiast tereny biologicznie czynne ok. 6812 m2. W skład przedsięwzięcia wchodzić będą takie elementy jak: hala produkcyjno – magazynowa, pomieszczenie garażowo-magazynowe, budynek socjalno-biurowy, wiaty, zbiornik/zbiorniki oleju surowego, zbiornik/zbiorniki gazu płynnego LPG, zbiornik/zbiorniki peletów/brykietów sadzy, magazyn surowca (odpadów gumowych), drogi i place manewrowe, parkingi, waga samochodowa, zbiornik ppoż., podziemny zbiornik awaryjny oleju surowego.
 
Innowacyjna technologia odzysku odpadów gumowych przewiduje wykorzystywanie procesów technologicznych mających na celu otrzymywanie pełnowartościowych produktów i półproduktów na sprzedaż. Procesy technologiczne w planowanej instalacji, w odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) inwestor zakwalifikować do termicznego przekształcania odpadów gumowych, wykorzystując proces pirolizy niskotemperaturowej, z którego powstałe produkty i półprodukty zostaną w ok. 90% sprzedane (olej surowy, sadza i złom stalowy), zaś w ok. 10% (gaz procesowy) użyte do własnych potrzeb grzewczych, ograniczając do minimum potrzebę stosowania innych paliw (gazu płynnego LPG). Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali produkcyjno-magazynowej, w której będą zamontowane trzy reaktory wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak: nowoczesny węzeł chłodzenia i oczyszczania spalin, węzeł chłodzenia i skraplania gazu olejowego, węzeł oczyszczania gazu procesowego, miejsce na przygotowanie substratu oraz linia peletowania/brykietowania, którym towarzyszyć będą: zbiorniki magazynujące powstające produkty i półprodukty, zbiornik /zbiorniki/ na gaz płynny LPG, podziemny zbiornik awaryjny oleju surowego, magazyn surowca , waga samochodowa, pomieszczenie garażowo - magazynowe, budynek socjalno-biurowy, wiaty, drogi dojazdowe, place manewrowe i waga samochodowa.

Maksymalna wydajność instalacji planowana jest na 45 Mg/dobę. Założono pracę instalacji na poziomie ok. 8000h rocznie, wyłączając niezbędne serwisy, konserwacje lub ewentualne awarie.
W wyniku prowadzonego procesu z 1 Mg odpadów gumowych planowane jest odzyskanie: ok. 45-50% oleju surowego, ok. 30-35% sadzy, ok. 7-10% kordu (złomu) stalowego, ok. 5-15% gazu procesowego (do własnych potrzeb technologicznych) i śladowe ilości wody.

3.    Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Bytomia. Organami właściwymi do zajmowania stanowiska przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach są:
-    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22 do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia,
-    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytomiu, ul. Moniuszki 25, do wydania opinii w zakresie realizacji przedsięwzięcia.

4.    Niniejszym informuje się o:
a)   możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która obejmuje:       
-    Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, pn.: jw.,
-    stanowiska właściwych organów opiniujących, jeżeli stanowiska te będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków,
b)   możliwości składania uwag i wniosków.

Z dokumentami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu w Wydziale Ekologii przy ul. Parkowej 2 (pok. 339, II piętro) w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 7.30 – 17.30, wtorek - piątek 7.30 – 15.00.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1)    w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Wydział Ekologii, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom (tel: 32 2 836 340),
2)    ustnie do protokołu w Wydziale Ekologii (pokój 339), ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom,
3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: ze@um.bytom.pl, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości, tj. do dnia 10 września 2014 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Bytomia. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone przez społeczeństwo po upływie 21-dniowego terminu, określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
(-)  Marek Przepióra

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.