Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
22 października 2018, Halki, Filipa, Przybyslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom odNowa

Przedstawiamy Państwu działania podejmowane w ramach rewitalizacji miasta Bytom.

Rekreacja nad Bytomką? Już wkrótce będzie to możliwe!

To jedna z największych inwestycji sportowo – rekreacyjnych w naszym mieście w ostatnich latach. Za ponad 24 mln zł zrekultywowany zostanie blisko 30 ha obszar terenów poprzemysłowych w pobliżu rzeki Bytomki, na granicy Szombierek i Łagiewnik. Prace wchodzą już w decydującą fazę, a ich planowane zakończenie to maj 2019 roku.

Pierwszy inwestor w KSSE ruszył z produkcją

Oparta na najnowocześniejszych technologiach hala produkcyjno – magazynowa, w której produkowane są panele do bram segmentowych i ogrodzeń została dzisiaj, /11 października/ oficjalne otwarta przez firmę EPCO Polska Sp. z o.o.

Walka z mafią śmieciową nabiera tempa

Bytom kontynuuję walkę z mafią śmieciową. Dziś /9 października/ prezydent Damian Bartyla złożył zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o zorganizowanej grupie przestępczej, która od co najmniej 10 lat działa na terenie naszego miasta.

Bytom zmienia się na lepsze. To widać!

Spadek bezrobocia, nowi inwestorzy tworzący miejsca pracy, wielomilionowe inwestycje miejskie z rewitalizacją miasta na czele, a także programy dla seniorów, poprawa bezpieczeństwa oraz walka o czysty Bytom. To tylko niektóre działania, jakie w ostatnich latach realizowane są w naszym mieście.

Dlaczego Bytom? Bo tak!

Dlaczego warto inwestować w Bytomiu? To pytanie pada w nowym spocie promującym rozwój gospodarczy w naszym mieście. Nakręcony dla Urzędu Miejskiego w Bytomiu film właśnie został udostępniony w sieci.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Chcesz wiedzieć co się dzieje w mieście? Zajrzyj do kalendarza imprez miejskich

Szczegółowy kalendarz imprez i wydarzeń miejskich, jakie odbywają się w Bytomiu dostępny jest już w zakładce „Kultura” i „Sport” na miejskiej stronie internetowej. W kalendarzu znajdziecie nie tylko gdzie i kiedy odbywa się interesująca Was impreza, ale również jej organizatora.

Ogłoszenia

2014-10-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 13.10.2014r. została wydana

decyzja nr 6c/2011
 
wygaszająca decyzję nr 6/2011 z dnia 02.03.2011r.,
wygaszonej w części decyzją nr 6a/2011 z dnia 12.12.2011r.
oraz wygaszonej w części decyzją nr 6b/2011 z dnia 29.04.2013r.,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa rurociągu teletechnicznego relacji: Bytom-Bobrek-Radzionków” – w granicach administracyjnych miasta Bytomia,
 (AAP.73310-08/10)
w części dotyczącej następujących działek:

obręb Bytom, k. m. 63, działki nr: 102/4, 6, 25/7, 216/4, 206/3, 207/3, 213/4.

Wnioskodawcą jest:

Polska Telefonia Cyfrowej Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Józefa Gdula FP – Harald Koch, ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 13.10.2014r. została wydana

decyzja nr 23a/2013

wygaszająca decyzję nr 23/2013 z dnia 28.11.2013r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:


„Budowa sieci kablowych SN wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich według załącznika graficznego
i wykazu działek dla części nie objętej mpzp”.

(AAP.6733.19.2014)

w części dotyczącej następujących działek:

obręb Bytom,            k. m. 64,    działki nr:     96/28, 54, 104/37, 56, 100/29, 114/52, 106/46,108/47, 98/26, 112/51, 110/48, 102/36, 94/24,
76/1, 75/1,

obręb Radzionków,  k. m. 20,        działki nr:     3010/5, 1537/5, 3007/5, 3095/5, 1536/5,614/58, 1539/5, 960/20, 935/5, 1448/5,
3094/5.


Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Stanisław Kubala, ul. Ks. Strzody 3/6, 44-100 Gliwice.


z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-14 Ogłoszenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu przy ul. Dworcowej 7; 41-902 Bytom oferuje do sprzedaży w trybie przetargowym:
 
samochód marki: MERCEDES-BENZ 211 Sprinter CDI 2,8t;
rok produkcji: 2005;
pojemność i moc silnika: 2148 ccm / 80kW (109KM);
przebieg: 77000 km;
samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
cena minimalna pojazdu: 22.400,00 zł
2014-10-10 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE STRON
O ZEBRANYCH DOWODACH
I MATERIAŁACH
W SPRAWIE PRZED WYDANIEM DECYZJI

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), zgodnie z art. 10 § 1 tejże ustawy, zawiadamia się strony, iż zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- budowę i przebudowę urządzeń wodnych w rejonie zalewisk bezodpływowych: Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, ROD Łan.


W związku z powyższym, informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu – Wydział Ekologii, p.339 w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-10-07 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
Informacja Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Pobierz treść ogłoszenia
2014-10-07 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, sygn. NO/021-W-138B/14/16288 z dnia 16 września 2014 r., wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot W6 (zlewnia części ul. Wilczej w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Halemba) do wód rzeki Kłodnicy w km 36 + 870,

zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu: 18 września 2014 r.) przedłożonego przez Pana Witolda Sikorę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowo – Handlowe „EUROPROJEKT” Witold Sikora, ul. Żurawia 1, 41-811 Zabrze – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2014-10-07 Ogłoszenie Wydziału Ekologii UM
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) oraz postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, sygn. NO/021-W-138B/14/16288 z dnia 16 września 2014 r., wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
 
- szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący wylot W3 (zlewnia części ul. Kochłowickiej, Kaczmarka, Żytniej w Rudzie Śląskiej - dzielnicy Halemba) do rowu otwartego w km 0+070 – prawostronnego dopływu rzeki Kłodnicy,

zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu: 18 września 2014 r.) przedłożonego przez Pana Witolda Sikorę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektowo – Handlowe „EUROPROJEKT” Witold Sikora, ul. Żurawia 1, 41-811 Zabrze – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ruda Śląska, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2014-10-07 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
ZAWIADOMIENIE  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 03.10.2014r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa gazociągu wraz z przyłączem do budynku zlokalizowanego w Bytomiu
przy ul. Arki Bożka”.


(AAP.6733.30.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Arki Bożka, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,    k. m. 9,    działki nr:    1547/170, 1088/170, 1092/170, 1501/179,
1098/179.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Łukasz Kłak, ul. Gdańska 17/2, 44-100 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).
z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2014-10-06 Ogłoszenie Wydziału Architektury UM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszą zmianą ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami ) zawiadamia się, że w dniu 2 października 2014 roku wydana została decyzja Nr 553/2014 Prezydenta Miasta Bytomia, pełniącego funkcję Starosty, udzielająca zarządcy drogi zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:

„Przebudowa fragmentu ul. Gen. W. Sikorskiego z włączeniem do ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od wjazdu do byłej KWK Powstańców Śląskich do ul. Długiej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od ul. Wrocławskiej poprzez rondo autostradowe (A1) przy ul. Dąbrowa Miejska do ul. Długiej w Bytomiu”.

2014-10-06 Ogłoszenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
Urząd Miejski w Bytomiu informuje, że Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu przy ul. Stolarzowickiej 33 ogłasza drugi przetarg pisemny na sprzedaż samochodu w wersji osobowej,  ilość  miejsc 9,  marki Mercedes – Benz Sprinter 211 CDI, o numerze rejestracyjnym SY 45128, rok produkcji 2005,

Data ważności badania technicznego: 11.12.2014 r., wskazanie drogomierza: 11 2584 km (na dzień 23.09.2014), pojemność/moc silnika: 2148ccm/80kW, liczba/układ cylindrów 4/rzędowy, kolor nadwozia – biały 1-warstwowy akrylowy, rodzaj nadwozia – wydłużone kombi 4 drzwiowe 2+7 osobowe, samochód został przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Samochód posiada opinię stanu technicznego, sporządzoną przez biegłego rzeczoznawcę Motoryzacyjnego i Maszynowego. Samochód można obejrzeć w Bytomiu Miechowicach przy ul. Stolarzowickiej 33 tj. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Kombatant od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00.
 
Cena wywoławcza: 25 584 zł brutto.

Sprzedający nie jest płatnikiem VAT, wystawi fakturę bez VAT.
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego.
Wysokość wadium: 1300 zł; które należy wpłacić  przelewem na konto Domu Pomocy Społecznej Kombatant  nr 64 1560 1049 0000 9030 0005 3431 do dnia 13.10.2014 r. do godz. 9.00.

Do przetargu zostaną dopuszczone oferty zawierające:
1. Potwierdzenie uiszczenia wadium
2. Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży
3. Oferta dot. kupna samochodu za niższą cenę niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu zostanie uznana za nieważną – jako niespełniającą warunków ogłoszenia.

Oferty należy składać, w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta dot. sprzedaży samochodu marki Mercedes – Benz Sprinter w drodze przetargu pisemnego. Nie otwierać do dnia 13.10.2014 do godz. 10.00”, w sekretariacie (pok. 5a) Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu – Miechowicach przy ul. Stolarzowickiej 33 do dnia 13.10.2014 r. do godz. 9.30.

Wszelkich wyjaśnień udzielają: Jolanta Lesiczka, Monika Romańczyk w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Bytomiu u. Stolarzowicka 33, tel. 32/286 37 16; 32/280 01 10.Nabywca zobowiązany jest do wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC w terminie do 30 dni od dnia nabycia pojazdu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.