Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
02 sierpinia 2015, Karina, Gustaw, Stefan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Polonia Bytom - skład drużyny

Znamy nazwiska zawodników piłkarskiej Polonii, którzy walczyć będą w najbliższym sezonie o dobre miejsce w tabeli II ligi. Podczas wielkiej fety w CH Agor kibice poznali najnowszy skład drużyny na rundę jesienną sezonu 2015/2016.

Sobotnia gimnastyka w Parku Miejskim

To propozycja dla wszystkich, którzy sobotnie przedpołudnie chcieliby spędzić aktywnie w doborowym towarzystwie. W każdą sobotę sierpnia i września na polanie przed amfiteatrem na wszystkich chętnych czekać będą instruktorzy i zachęcać do ćwiczeń.

Nowe boisko piłkarskie w Szombierkach

Ponad 1,8 mln złotych będzie kosztowała budowa nowego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą na obiekcie sportowym przy ul. Frycza-Modrzewskiego 3 w Bytomiu – Szombierkach. To ważna wiadomość przede wszystkich dla piłkarzy Szombierek, którzy będą mogli korzystać z nowego obiektu przez cały rok.

Bytom głosuje na modernizacje!

Trzy bytomskie inwestycje znalazły się w finale Ogólnopolskiego Konkursu "Modernizacja Roku 2014". 
Zwycięży projekt, który uzyska największą liczbę głosów w internetowym głosowaniu.

Bytom - rewitalizacja

Ustawa rewitalizacyjna ma służyć powrotowi ludzi do centrów miast, które teraz są opuszczane – mówił w Bytomiu Wojciech Sieradzon z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Capoeira w Parku Miejskim dla każdego

To propozycja dla wszystkich, którzy chcą poruszać się w wakacje. Od poniedziałku do piątku na wszystkich chętnych w Parku Miejskim czeka Michał Cieślak (znany w świecie Capoeira jako Aritana), członek bytomskiej sekcji Klubu Sportowego Capoeira Camangula.

Zalesie czeka

Budowa pierwszego z trzech budynków nowego Osiedla Zalesie w Miechowicach dobiegła końca. Dziś przeszedł on pozytywnie odbiór techniczny. Trwa nabór chętnych na lokale.

Do stawu południowego wraca życie

Prace nad przebudową stawu z mostkiem w Parku Miejskim wkroczyły już w końcową fazę. Oczyszczona i uszczelniona misa zbiornika od kilku dni wypełniana jest wodą. Na ten moment z niecierpliwością czekali nie tylko bytomianie, ale też zamieszkujące staw ptactwo.

Ogłoszenia

2015-07-31 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że


w dniu 27.07.2015 r. została wydana decyzja nr 28a/2004 stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 28/2004 z dnia 08.06.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Sieci wod.–kan.: Podłączenie osiedla przy ul. Polnej i kompleksu „Dolomity-Sportowa Dolina” – zad. 6”. (AAP.7331-22/P/2004).

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Polnej, na terenie obejmującym następujące działki:

obręb Bobrowniki, k.m. 3d9, dz. nr: 219, 220, 873/42, 874/42, 876/42 (w wyniku podziału której powstały działki nr 1085/42 i 1086/42), 877/42, 878/42, 879/42, 880/42, 881/42, 882/42, 932/42 (w wyniku podziału której powstały działki nr 1010/42, 1011/42, 1039/42, 1040/42, 1041/42, 1042/42, 1043/42, 1044/42, 1045/42, 1046/42, 1047/42, 1061/42, 1062/42), 933/42, 980/42, 981/42, 982/42, 992/42, 902/99, 506/223, 507/223, 604/223 (w wyniku podziału której powstały działki nr 1091/223 i 1092/223), 884/223, 885/223, 887/223, 889/223, 891/223, 892/223, 893/223, 894/223, 895/223, 897/223, 898/223, 899/223, 955/223, 956/223, 957/223.

Wnioskodawcą jest: Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w imieniu której działał na podstawie pełnomocnictwa Pan Jerzy Sikorski (adres do korespondencji: 41-902 Bytom, ul. Parkowa 2).

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-07-31 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że

na podstawie wniosku złożonego w dniu 28.07.2015r. zostało wszczęte p o s t ę p o w a n i e w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci gazowej”. ( AAP.6733.13.2015 ).

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Gombrowicza, na terenie działek nr: obręb Górniki, k. m. 6, działki nr: 566/227, 1683/227, 1681/227, obręb Stolarzowice, k. m. 4, działka nr: 569/4.

Wnioskodawcą jest: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Alicja Pawełczyk, adres do korespondencji: BUWAMAT – PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o., ul. Narutowicza 2, 41-800 Zabrze.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-07-28 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.)

zawiadamia strony, że

w dniu 27.07.2015r. została wydana decyzja nr 31a/2009 stwierdzająca wygaśnięcie decyzji nr 31/2009 z dnia 25.05.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu”. (AAP.73310-09/09)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Popiełuszki, na terenie działek nr: obręb Karb, k. m. 1, działki nr: 1957/51, 1369/56, 1378/59, 1062/61, 1988/61, 1884/56, 1965/59, 1964/59, 1967/59, 1063/61, 1152/60, 1060/59, 990/54, 1061/59, 1148/56, 1151/60, 1961/59, 1960/59, 1001/51, 2023/51 (wydzielona z działki nr: 1959/51).

Wnioskodawcą jest: Górnośląska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Michał Bronkowski – „INSTALGEO” Usługi Projektowe i Geodezyjne, ul. Hermisza 8a/19, 41-819 Zabrze.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-07-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 23.06.2015r. i uzupełnionego dnia 21.07.2015r. zostało wszczęte
postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa obiektu wielofunkcyjnego w ramach rozbudowy kompleksu
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach”.
(AAP.6733.11.2015)
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Żołnierskiej w Bytomiu, na terenie działek nr: 1637/182, 724/182, 725/182 (zabudowa kubaturowa), 1630/182, 1230/182, 778/218 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Towarzystwo Rozwoju Stolarzowic i Górnik, ul. Czecha 33, 41-936 Bytom,
adres do korespondencji: Marek Szypułka, ul. Dunikowskiego 25, 41-936 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-07-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA


DECYZJA NR 11a/2014
z dnia 16.07.2015r.


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bytomia, pełniąc funkcję Starosty podaje do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 16.07.2015r. decyzji nr 11a/2014 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice, wygaszającej w części decyzję nr 11/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23.06.2014r. dla inwestycji pn.: „Przebudowa (modernizacja) istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych: Karb II, Ws-47, Staw 24”, dotyczącej działek, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjęty uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27.05.2015 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z dnia 08.06.2015 r., pod poz. 3046, tj. obszaru ograniczonego torami kolejowymi relacji Bytom – Tarnowskie Góry i torami kolejowymi relacji Bytom – Gliwice oraz aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

 
W związku z powyższym informuje się, że można zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w Wydziale Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pok. 402, w godzinach 7.30 – 15.00 (w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.30), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
z up. Prezydenta Miasta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-07-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 16.07.2015r. została wydana

decyzja nr 11a/2014
wygaszająca decyzję nr 11/2014 z dnia 23.06.2014r.,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa (modernizacja) istniejącego systemu odwadniania zalewisk bezodpływowych:
Karb II, Ws-47, Staw 24”,

 (AAP.6733.8.2014)
 
w części dotyczącej działek, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu, przyjęty uchwałą nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27.05.2015 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego z dnia 08.06.2015 r., pod poz. 3046, tj. obszaru ograniczonego torami kolejowymi relacji Bytom – Tarnowskie Góry i torami kolejowymi relacji Bytom – Gliwice oraz aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, Oddział w Dąbrowie Górniczej, ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Roman Goszcz, zamieszkały przy ul. Dąbrowskiego 7/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza, adres do korespondencji: „AGOS-GEMES” Sp. z o. o., al. Korfantego 191, 40-153 Katowice.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-07-23 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 22.07.2015r. została wydana

decyzja nr 11a/2009

stwierdzająca wygaśnięcie

decyzji nr 11/2009 z dnia 04.02.2009r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej sN”.

 (AAP.73310-69/08)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Braci Śniadeckich i ul. Konstytucji, na terenie obejmującym następujące działki:

obręb Karb,  k. m. 1,    działki nr:    1307/94, 1381/94, 1395/94, 1268/94, 1269/94, 1788/94, 1380/94, 1306/94, 1789/94, 1534/94,  

obręb Bobrek, k. m. 1,    działki nr:    1296/6, 1295/6, 1220/6, 930/6, 1563/4, 725/6, 821/6, 820/6, 1400/5, 2295/4, 2302/4, 1560/4, 1221/8, 1268/7, 560/7,  

Wnioskodawcą jest:

Vattenfall Distribution Poland S.A., ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Arkadiusz Strzodka, adres do korespondencji: P.P.U. „Budomont – 7”, ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-07-20 Ogłoszenie PCK Oddział Rejonowy w Bytomiu
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020

Treść ogłoszenia

Informacja Oddziału Rejonowego PCK w Bytomiu
2015-07-20 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 17.07.2015r. została wydana

decyzja nr 16b/2014
uchylająca decyzję nr 16a/2014 z dnia 14.07.2015r.,
wygaszającą decyzję nr 16/2014 z dnia 29.07.2014r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa drenażu kompleksu boisk sportowych”.

 (AAP.6733.14.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Racławickiej 17, na terenie działek nr:

obręb Karb,        k. m. 1,    działki nr:     1840/21, 1837/19, 1807/19, 1841/21.

Wnioskodawcą jest:

Kompania Węglowa S.A., KWK „Bobrek-Centrum”, ul. Konstytucji 76, 41-905 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Olga Zalewska, adres do korespondencji: „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o. o., ul. Wierzbowa 14, 40-169 Katowice.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-07-17 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 16.07.2015r. została wydana

decyzja nr 44a/2010
stwierdzająca wygaśnięcie
decyzji nr 44/2010 z dnia 26.10.2011r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa gazociągów wraz z przyłączami do budynków”.

 (AAP.73310-29/10)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. ks. Popiełuszki, ul. Konstytucji i ul. Braci Śniadeckich, na terenie działek nr:

obręb Karb,    k. m. 1,    działki nr:    1266/112, 1269/94, 1391/51, 2008/97, 621/91, 1307/94, 1642/52, 1118/94, 1381/94, 1787/52, 1643/52, 1526/51, 1395/94, 1393/112, 1512/94, 1179/93, 1177/94, 1640/52, 1475/90, 1790/94, 1792/94, 1788/94, 1127/92, 483/93, 1180/93, 1178/94, 1535/94, 1819/54, 1380/94, 622/91, 1641/52, 1511/112, 1887/51, 1242/118, 1243/118, 1306/94, 1534/94, 1474/90, 1824/54, 1822/110, 1821/110, 1826/54, 1818/54, 1827/54, 1817/54, 1789/94, 1791/94, 1786/52, 1783/52, 1784/52, 1785/52, 2007/54, 1528/118, 1390/51, 2009/97, 2006/54, 1980/118, 1267/112, 1268/94, 1823/110, 1979/118, 174/81, 1309/77, 1145/83, 1524/32, 725/6, 1294/6, 1538/6, 820/6, 1537/6,  

obręb Bobrek,    k. m. 1,    działki nr:    1298/7, 1257/7, 1221/8, 1268/7, 1526/7, 559/7, 561/7, 1653/7, 560/7, 1265/7, 1258/7, 725/6, 1294/6, 1538/6, 820/6, 1537/6, 1296/6, 1295/6, 1539/6, 821/6, 1400/5.

Wnioskodawcą jest:
Górnośląska Spółka Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze,  w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Maria Sakłak, ul. Głowackiego 3a/20, 41-910 Bytom.

z up. Prezydenta
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.