Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 lutego 2017, Bogumil, Aleksandra, Miroslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Gala Sportu i Biznesu za nami

Dzisiejszs Gala jest świętem ludzi sukcesu, zarówno tych, którzy zdobywają punkty i medale, jak i tych którzy tworząc miejsca pracy, wytwarzając uznane i poszukiwane produkty, stają się wizytówką naszego miasta - mówił Damian Bartyla, Prezydent Bytomia podczas Gali Sportu i Biznesu /24 lutego/ .

Utrudnienia drogowe w związku z wyburzeniem budynku przy ul.Chorzowskiej 9

W związku z wyburzeniem budynku przy ul. Chorzowskiej 9, w dniach od 28 lutego do 6 marca 2017 r. zostanie całkowicie zamknięta jezdnia z kierunku od Katowic do centrum Bytomia. Pojazdy jadące z Katowic do Bytomia będą mogły korzystać z jednego pasa na jezdni przeciwnej, zaś piesi będą mogli korzystać z przejścia po drugiej stronie ulicy.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Uwaga hodowcy drobiu i ptactwa domowego!

Informacja dla hodowców drobiu i ptactwa domowego w związku z pojawiającymi się, na obszarze naszego kraju, ognisk występowania wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.

Pamięć o nich nigdy nie zginie

Przez wiele lat komunistyczny reżim ukrywał o nich prawdę. Mimo że dzisiaj są dla nas bohaterami i wzorem do naśladowania, w komunistycznej Polsce nie wolno było o nich nawet wspominać. Mowa o Żołnierzach Wyklętych. 1 marca w całym kraju uczcimy ich pamięć. Hołd oddadzą również bytomianie.

Karnawałowa uczta w Operze Śląskiej

W lutym szykuje się prawdziwa, karnawałowa uczta dla miłośników operetki i musicali. Opera Śląska w Bytomiu zaplanowała aż trzy spektakle oraz Wielką Galę Karnawałową. Na scenie zobaczymy operetkę – Wesoła Wdówka oraz Barona Cygańskiego, a także musical wszech czasów – My Fair Lady.

Pobiegną, aby uczcić pamięć Żołnierzy Niezłomnych

Już po raz drugi ulicami naszego miasta pobiegną bytomianie, którzy uczczą pamięć Żołnierzy Niezłomnych, w tym między innymi Piotra Woźniaka „Wira” – bytomskiego działacza niepodległościowego. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w biegu, który odbędzie się 26 lutego o 16.00.

Wymień się ciepłem

W twojej szafie zalegają zimowe kurtki, ciepłe swetry i szaliki, w których już nie chodzisz? Możesz je zostawić na specjalnym wieszaku i pomóc w ten sposób potrzebującym. Bytom to kolejne miasto, które dołącza do akcji Wymiana ciepła. 

Ogłoszenia

2017-02-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego dnia 20.02.2017 r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa drogi gminnej z chodnikami oraz parkingiem dla samochodów osobowych, siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”.
(AAP.6733.9.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Orzegowskiej w Bytomiu, na terenie działek nr:
-    obręb Bobrek,     k.m. 3,     dz. nr:    102/30, 105/31, 106/35, 290/30, 214/31, 357/35, 356/35, 355/33, 390/26, 296/26, 415/26, 474/26, 441/26,
-    obręb Szombierki,     k.m. 3,     dz. nr:    2367, 2366, 2357, 2356, 2372, 1757/113.

Wnioskodawcą jest:
firma OSIEDLE FAZANIEC GTB INVEST Sp. z o.o. S.K., z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 141A.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-02-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego dnia 20.02.2017 r. zostało wszczęte

p o s t ę p o w a n i e


w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa drogi gminnej z chodnikami oraz parkingiem dla samochodów osobowych, siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym”.

(AAP.6733.9.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ul. Orzegowskiej w Bytomiu, na terenie działek nr:
-    obręb Bobrek,     k.m. 3,     dz. nr:    102/30, 105/31, 106/35, 290/30, 214/31, 357/35, 356/35, 355/33, 390/26, 296/26, 415/26, 474/26, 441/26,
-    obręb Szombierki,     k.m. 3,     dz. nr:    2367, 2366, 2357, 2356, 2372, 1757/113.

Wnioskodawcą jest:
firma OSIEDLE FAZANIEC GTB INVEST Sp. z o.o. S.K., z siedzibą w Katowicach przy Al. Korfantego 141A.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2017-02-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś - w związku postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r. znak: SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN o wyznaczeniu Prezydenta Miasta Bytomia do prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

z a w i a d a m i a m

że w wyniku weryfikacji danych, po ustaleniu przez tut. Organ zasięgu przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, uprawnienia do udziału w postępowaniu na prawach strony - w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, stosownie do art. 74 ust. 1 pkt 3, pkt 3a i pkt 6 ustawy ooś, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”

z wniosku spółki: Zakład Energo Mechaniczny Łabędy Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach z dnia 13 lipca 2016 r., przysługują właścicielom i władającym nieruchomościami znajdującymi się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, których dane ewidencyjne ustalono odpowiednio, na podstawie przedłożonej mapy ewidencyjnej, wypisu z wykazu działek ewidencyjnych oraz wypisu z wykazu podmiotów ewidencyjnych.
 
Podmiotami ewidencyjnymi, którzy uzyskali przymiot strony w niniejszym postępowaniu, stały się osoby fizyczne (w tym dzierżawcy nieruchomości Skarbu Państwa), posiadające tytuł prawny do następujących nieruchomości:

Działki nr:  11,  13,  42/17,  46/17,  51/25,  52/17,  56/17,  57/17,  59/16,  71/17, 73/16, 98/17,  99/17,  100/16,  102/17,  103/17, 147/17,  150/16,  152/16, 154/16,  156/16, 158/16,  162/16,  164/16,  166/16,  169/16,  204/16, 205/16,  206/17, 225/17. 

Jednostka ewidencyjna: Pyskowice,
Obręb: Dzierżno, A.m. 7.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski, zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii - Referat Ochrony Środowiska, pokój nr 339, II piętro (tel: 32  2 836 340), w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  godz.: 7.30 - 17.30, wtorek – piątek godz.: 7.30 - 15.00.
          
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922), dane i wykaz osób fizycznych (właścicieli i władających nieruchomościami), będących stronami postępowania znajdują się w aktach sprawy.

          
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 24 lutego  do 10 marca 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2017-02-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”, z wniosku spółki: Zakład Energo Mechaniczny Łabędy Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach (Inwestor), z dnia 13 lipca 2016 r. stosownie do postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 21 listopada 2016 r. znak: SKO-OŚW- 428/618/17182/16/RN o wyznaczeniu tut. Organu do prowadzenia postępowania w ww. sprawie - w związku z przedłożeniem przez pełnomocnika inwestora uzupełnienia do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (pismo znak: PKUMSA/P4/BP/PW/306/17 z dnia 8 lutego 2017 r.) z uwagi na zmiany wprowadzone w ustawie ooś, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., oraz zmianą zasięgu przewidywanego obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, dokonaną przez tut. Organ w wyniku weryfikacji danych, na podstawie analizy mapy ewidencyjnej dla obrębu: Kuźnica i Łabędzkie Pola w Gliwicach, załączonej do wniosku z dnia 13 lipca 2016 r. oraz obrębu Dzierżno w Pyskowicach, przedłożonej w ramach uzupełnienia przy piśmie z dnia 8 lutego 2017 r., stosownie do wymogów art. 74 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a ustawy ooś  - Prezydent Miasta Bytomia, pismem nr ZEC.6220.29.2016 z dnia 23 lutego 2017 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Gliwicach z wnioskiem o powtórne wydanie opinii w trybie art. 64 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy, w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Opinie wyrażone przez organy opiniujące, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4240.668.2016.RK1 z dnia 30 września 2016 r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach z dnia 30 września 2016 r. znak: Nr NS/ZNS-G-523-46(1)/16 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia zostały wydane na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.09.2016 r. znak:  SR.6220.1.22.2016.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 24 lutego  do 10 marca 2017 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii
2017-02-24 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś - w związku z prowadzonym przez Prezydenta Miasta Bytomia postępowaniem w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa składu miału węgla kamiennego mogącego pomieścić 300 000 ton, zlokalizowanego na terenie Huty Łabędy”, z wniosku Inwestora, spółki: Zakład Energo Mechaniczny Łabędy Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach - zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach znak: SKO-OŚW-428/618/17182/16/RN z dnia 21 listopada 2016 r. o wyznaczeniu tut. Organu do prowadzenia postępowania w ww. sprawie, z a w i a d a m i a m

że w wyniku ustaleń organu dokonanych na podstawie:
-    wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 lipca 2016 r. wraz z załącznikami, przekazanego przez Prezydenta Miasta Gliwice pismem nr SR.6220.1.22.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.,

-    uzupełnienia do wniosku, pismem nr PKUMSA/P4/BP/PW/306/17 z dnia 8 lutego 2017 r., przesłanego przez pełnomocnika Inwestora, dotyczącego Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, w związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie ooś, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. oraz mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów dla terenów położonych w granicach administracyjnych Gminy Pyskowice, obręb Dzierżno,

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obejmuje działki: 
Jednostka ewidencyjna:  m. Gliwice       
Obręb: Kuźnica [nr 0029] 
            działka nr  1,  13;
Obręb: Łabędzkie Pola [nr 0033]
            działka nr  70;
Jednostka ewidencyjna: Pyskowice
Obręb Dzierżno [nr 0002]
A.m. 7  działka nr  235/16.

przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie obejmuje działki:
Jednostka ewidencyjna:  m. Gliwice 
Obręb: Kuźnica [nr 0029]
            działka nr  1,  8,  9,  11,  12,  13,  14/4;
Obręb: Łabędzkie Pola [nr 0033]
            działka nr  68,  69,  70;

Jednostka ewidencyjna: Pyskowice 
Obręb Dzierżno [nr 0002]
A.m. 7 działka nr:  11,  13,  42/17,  46/17,  51/25,  52/17,  56/17,  57/17,  59/16,  71/17,
                               73/16,  98/17,  99/17,  100/16,  102/17,  103/ 17,  147/17,  150/16,  152/16,
                               154/16,  156/16,  158/16,  162/16,  164/16,  166/16,  169/16,  204/16,
                               205/16,  206/17,  225/17,  235/16. 
                              


2017-02-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 09.02.2017r. i uzupełnionego dnia 20.02.2017r. zostało wszczęte
p o s t ę p o w a n i e

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa stacji transformatorowej z włączeniem do sieci SN i nN dla zasilania osiedla mieszkaniowego”.

 (AAP.6733.6.2017)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,        k. m. 1,    działki nr:    2607/284, 2608/284, 2609/284, 2610/284, 2585/284, 2586/284.

Wnioskodawcą jest:

Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jarosław Holik, ul. Planetarna 5/4, 44-133 Gliwice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2017-02-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) zawiadamia się strony, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”, przeznaczonego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 1017/130, 1021/54, 1025/51, 1029/49, 1033/48, 1037/47, 1040/45, 1043/44, 1046/43, 1050/42, 1054/40, 1058/39, 1062/38, 1066/37, 1070/35, 1073/33, 1078/25, 1082/24, 1086/23, 1090/14, 1094/12, 1098/12, 1415/46, 2635/2734, 2638/2736, 2668/26, 2669/26, 2891/27, 2901/27, 1455/150, 1456/152, 1459/157, 1460/158, 1463/158, 1464/158, 1467/164, 1481/278, 1483/281, 1488/300, 1489/309, 1493/311, 1576/300, 1577/311, 1578/311, 1579/274, 1580/274, 1581/203, 1582/203, 1583/203, 1585/189, 1587/184, 1589/311, 1592/311, 1593/311, 1621/311, 1623/311, 1624/149, 1626/143, 1628/142, 1630/128, 1639/340, 1642/309, 1640/340, 1643/309, 2394/311, 2764, 3483/226, 14, 17/10, 18/10, 20/11, 46/10, 47/10, 96/65, 54, 73/53, 75/1, 76/1, 87/5, 177/6, 179/15, 185/58, 336/1, 380/19, 505/1, 507/1, 509/5, 511/7, 513/7, 515/14, 517/16, 518/23, 519/23, 24/16, 35/7, 37/15, 39/4, 41/14, 43/2, 45/1, 37, 40, 144/79, 157/32, 160/26, 360/32 – obręb 0002 Bytom, 519/38, 524/38, 579/49, 582/48, 586/33, 598/32, 617/39, 622/31, 624/38, 626/38, 628/36, 758/45, 844/34, 845/34, 876/31, 877/31 – obręb 0007 Dąbrowa, 5340/23, 614/58, 935/5, 937/5, 939/5, 3088/9, 3089/5, 3090/5, 3092/5, 3094/5, 165/16, 168/16, 173/15, 175/15, 178/12, 1100/12, 1102/15, 1104/15, 1105/15, 1107/15, 1109/15, 1111/16, 1113/16, 1242/15, 1243/15, 1250/1000, 1251/1000 – obręb 0012 Radzionków, 510/264, 1324/263, 1614/263, 1616/263, 2408/263, 2491/263, 2492/263 – obręb 0014 Sucha Góra, na wniosek Pana Damiana Kłosek, reprezentującego firmę „NJN” Damian Kłosek z siedzibą przy ul. 1 Maja 51, 44-194 Knurów – pełnomocnika inwestora: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, Prezydent Miasta Bytomia, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie  nr ZEC.6220.27.2016 z dnia 22 lutego 2017 r., w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko skutkuje brakiem obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pouczenie:
Postanowienie, o którym mowa powyżej jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.
Postanowienie, na które nie przysługuje zażalenie strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 k.p.a.).
 
Z treścią ww. postanowienia oraz opiniami organów, o których mowa powyżej, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w Wydziale Ekologii, pok. 339, (tel: 32 28 36 339), w godzinach pracy tut. Urzędu: poniedziałek  7.30 - 17.30, wtorek -  piątek  7.30 - 15.00 . 
 
Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 22 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 Wydziału Ekologii

2017-02-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamia się  strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”, przeznaczonego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 1017/130, 1021/54, 1025/51, 1029/49, 1033/48, 1037/47, 1040/45, 1043/44, 1046/43, 1050/42, 1054/40, 1058/39, 1062/38, 1066/37, 1070/35, 1073/33, 1078/25, 1082/24, 1086/23, 1090/14, 1094/12, 1098/12, 1415/46, 2635/2734, 2638/2736, 2668/26, 2669/26, 2891/27, 2901/27, 1455/150, 1456/152, 1459/157, 1460/158, 1463/158, 1464/158, 1467/164, 1481/278, 1483/281, 1488/300, 1489/309, 1493/311, 1576/300, 1577/311, 1578/311, 1579/274, 1580/274, 1581/203, 1582/203, 1583/203, 1585/189, 1587/184, 1589/311, 1592/311, 1593/311, 1621/311, 1623/311, 1624/149, 1626/143, 1628/142, 1630/128, 1639/340, 1642/309, 1640/340, 1643/309, 2394/311, 2764, 3483/226, 14, 17/10, 18/10, 20/11, 46/10, 47/10, 96/65, 54, 73/53, 75/1, 76/1, 87/5, 177/6, 179/15, 185/58, 336/1, 380/19, 505/1, 507/1, 509/5, 511/7, 513/7, 515/14, 517/16, 518/23, 519/23, 24/16, 35/7, 37/15, 39/4, 41/14, 43/2, 45/1, 37, 40, 144/79, 157/32, 160/26, 360/32 – obręb 0002 Bytom, 519/38, 524/38, 579/49, 582/48, 586/33, 598/32, 617/39, 622/31, 624/38, 626/38, 628/36, 758/45, 844/34, 845/34, 876/31, 877/31 – obręb 0007 Dąbrowa, 5340/23, 614/58, 935/5, 937/5, 939/5, 3088/9, 3089/5, 3090/5, 3092/5, 3094/5, 165/16, 168/16, 173/15, 175/15, 178/12, 1100/12, 1102/15, 1104/15, 1105/15, 1107/15, 1109/15, 1111/16, 1113/16, 1242/15, 1243/15, 1250/1000, 1251/1000 – obręb 0012 Radzionków, 510/264, 1324/263, 1614/263, 1616/263, 2408/263, 2491/263, 2492/263 – obręb 0014 Sucha Góra, którego inwestorem jest spółka Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność umożliwienia stronom postępowania wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku.

W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 20 marca 2017 r.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 22 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2017-02-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
 OBWIESZCZENIE
o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji

Zgodnie z art. 10 §1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353),  zawiadamia się strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Centrum Bytomia od skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich z ul. Sądową do Zajezdni Stroszek”, przeznaczonego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr: 1017/130, 1021/54, 1025/51, 1029/49, 1033/48, 1037/47, 1040/45, 1043/44, 1046/43, 1050/42, 1054/40, 1058/39, 1062/38, 1066/37, 1070/35, 1073/33, 1078/25, 1082/24, 1086/23, 1090/14, 1094/12, 1098/12, 1415/46, 2635/2734, 2638/2736, 2668/26, 2669/26, 2891/27, 2901/27, 1455/150, 1456/152, 1459/157, 1460/158, 1463/158, 1464/158, 1467/164, 1481/278, 1483/281, 1488/300, 1489/309, 1493/311, 1576/300, 1577/311, 1578/311, 1579/274, 1580/274, 1581/203, 1582/203, 1583/203, 1585/189, 1587/184, 1589/311, 1592/311, 1593/311, 1621/311, 1623/311, 1624/149, 1626/143, 1628/142, 1630/128, 1639/340, 1642/309, 1640/340, 1643/309, 2394/311, 2764, 3483/226, 14, 17/10, 18/10, 20/11, 46/10, 47/10, 96/65, 54, 73/53, 75/1, 76/1, 87/5, 177/6, 179/15, 185/58, 336/1, 380/19, 505/1, 507/1, 509/5, 511/7, 513/7, 515/14, 517/16, 518/23, 519/23, 24/16, 35/7, 37/15, 39/4, 41/14, 43/2, 45/1, 37, 40, 144/79, 157/32, 160/26, 360/32 – obręb 0002 Bytom, 519/38, 524/38, 579/49, 582/48, 586/33, 598/32, 617/39, 622/31, 624/38, 626/38, 628/36, 758/45, 844/34, 845/34, 876/31, 877/31 – obręb 0007 Dąbrowa, 5340/23, 614/58, 935/5, 937/5, 939/5, 3088/9, 3089/5, 3090/5, 3092/5, 3094/5, 165/16, 168/16, 173/15, 175/15, 178/12, 1100/12, 1102/15, 1104/15, 1105/15, 1107/15, 1109/15, 1111/16, 1113/16, 1242/15, 1243/15, 1250/1000, 1251/1000 – obręb 0012 Radzionków, 510/264, 1324/263, 1614/263, 1616/263, 2408/263, 2491/263, 2492/263 – obręb 0014 Sucha Góra, na wniosek z dnia 14 października 2017 r., przedłożony przez Pana Damiana Kłosek, reprezentującego firmę „NJN” Damian Kłosek z siedzibą przy ul. 1 Maja 51, 44-194 Knurów – pełnomocnika inwestora: Tramwaje Śląskie S.A., ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, uzupełniony w dniach 3 listopada 2016 r., 10 listopada 2016 r. oraz
31 stycznia 2017 r.

W związku z powyższym, z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339) w godzinach pracy urzędu, tj.: w poniedziałek  730 - 1730,  wtorek - piątek 730 - 1500, z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań wniosku - w terminie 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 22 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydział Ekologii
2017-02-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) – zwanej dalej k.p.a., zawiadamia się strony, że rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowy dróg rowerowych dla wybranych dróg publicznych na terenie Gminy Bytom”, przeznaczonego do realizacji na terenie miasta Bytom oraz miasta Radzionków, którego inwestorem jest Miejski Zarząd Dróg i Mostów z siedzibą w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, nie będzie możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na konieczność uzyskania opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu w zakresie rozstrzygnięcia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 14 kwietnia 2017 r.

Treść ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.