Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 kwietnia 2015, Apoloniusz, Boguslawa, Boguslaw

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Bytom otwiera się na Wschód

W Bytomiu uruchomiono Punkt Informacji Partnerstwa Wschodniego i Współpracy z Regionem Bałkanów. Mam nadzieję, że współpraca między naszymi regionami przyniesie wymierne korzyści na gruncie biznesowym, kulturalnym i edukacyjnym - mówił podczas otwarcia Damian Bartyla, prezydent Bytomia.

Biegiem uczczą pamięć kolegi

Trwają przygotowania do I Wojewódzkich Mistrzostw Policji w Biegu Przełajowym im. Sierż. Marka Sienickiego. 13 maja na terenie Dolomitów Sportowej Doliny pobiegną mundurowi - nie tylko policjanci. Do 3 maja br. potrwają zapisy.

Robo Bytom Dog

W Bytomiu powstał Robo Bytom Dog. To robot z klocków lego, zainspirowany japońskim wynalazkiem Aibo. Dzięki wbudowanym czujnikom pies – robot reaguje na głaskanie, pokarm i warczy, gdy jest głodny. Obecnie Robo Dog mieszka w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Szukasz pracy? Przyjdź na targi

Ponad 80 wystawców przedstawi swoje oferty zatrudnienia podczas Targów Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Zaplanowane na 22 kwietnia wydarzenie rozpocznie się o 10.00 w CH Agora.

Głosujemy na podwórka dla Bytomia!

Bytomscy internauci już nie raz pokazali, że w wirtualnych głosowaniach nie mają sobie równych. 1 kwietnia rusza konkurs na budowę placu zabaw organizowany przez znaną firmę kosmetyczną.

Bytomski Budżet Obywatelski


Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej

Bytomska Strefa Aktywności Gospodarczej obejmuje 4 obszary o łącznej powierzchni 92.965 m2.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2015-04-17 Ogłoszenie Miejskiego Zarządu Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Rozstrzygnięcie konkursu na organizację imprez w 2015 r. na płycie Rynku i muszli koncertowej w Parku Miejskim im.F.Kachla.

Treść ogłoszenia
2015-04-16 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że

zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Tempo” Stolarzowice realizacji zadania pn. „OBÓZ DOCHODZENIOWY WAKACJE Z ŁUKAMI 2015”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl.

Zobacz treść oferty
2015-04-16 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 15.04.2015r. została wydana decyzja nr 7/2015

ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci elektroenergetycznej SN dla budynku handlowo-usługowego
McDonald’s Polska Sp. z o. o. w Bytomiu”.

 (AAP.6733.4.2015)
 
Inwestycja zlokalizowana jest przy pl. Żeromskiego i ul. Strzelców Bytomskich w Bytomiu, na terenie dzielnicy: Stroszek – Dąbrowa Miejska, na terenie działek nr:
 
obręb Dąbrowa,    k. m. 2,    działki nr:  683/40, 705/56, 359/73, 676/70, 560/66, 434/57, 715/56, 675/70, 679/67, 712/56, 699/56, 677/68, 689/40, 329/54, 703/56, 894/98, 678/68, 709/55, 331/56, 606/40, 692/40, 711/56, 353/70, 684/40, 685/40, 843/53, 670/73, 691/40,

obręb Radzionków,    k. m. 20,    działka nr:     3011/5.

Wnioskodawcą jest:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Stanisław Kubala, adres do korespondencji: ENERGOTEST Sp. z o. o., ul. Chorzowska 44b, 44-100 Gliwice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-04-15 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Fundacji DOM NADZIEI realizacji zadania pn. „Koncert Marcina Wyrostka w trakcie balu 20-lecia”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl.

Zobacz treść oferty
2015-04-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia strony, że w dniu 13.04.2015 r. została wydana
decyzja nr 6/2015
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci wodociągowej wraz z 2 przyłączami do budynków mieszkalnych”.
(AAP.6733.6.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Koksowej, na terenie działek nr:

obręb Górniki,        k. m. 6,        działki nr:    1687/103, 1686/103, 1316/105.

Wnioskodawcami są:

Państwo Joanna i Piotr Susek oraz Państwo Monika i Jacek Adametz, w imieniu których występuje pełnomocnik Pani Zofia Kurkowska, ul. Strzelców Bytomskich 273/2, 41-933 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-04-14 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 10.04.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Budowa sieci gazowej”.
(AAP.6733.9.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Adamka, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki,    k. m. 1,    działki nr:    4263/293, 3987/293, 3201/291, 3203/291, 3801/291.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Alicja Pawełczyk, adres do korespondencji: BUWAMAT – PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o., ul. Narutowicza 2, 41-800 Zabrze.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-04-10 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje:

zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia „Miechowicka Grupa Biegowa” realizacji zadania pn.:

" Bieg DWUkilowatoGODZINNY 5/10/15+km” Inauguracja akcji charytatywnej Honorowy Dawca Energii Fortum na rzecz Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej”,

która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub adnowak@um.bytom.pl

Treść oferty
2015-04-10 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu miasta Bytomia, zadań publicznych w zakresie:

1) prowadzenia rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek;

2) organizowania i prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

Pełna treść ogłoszenia

Pobierz wzór oferty

2015-04-01 Ogłoszenie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
INFORMACJA

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały Nr VI/53/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem „Dąbrowa Miejska”, przyjętego uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr VI/53/15 z dnia 23 lutego 2015 r. przyjęła dokument pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem „Dąbrowa Miejska”, przyjętego uchwałą nr XVII/218/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 września 2011 r. dla terenu położonego w rejonie ulic: Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska w Bytomiu.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia.


Prezydent Miasta
Damian Bartyla
 

2015-03-31 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, że, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznając zasadność realizacji przedsięwzięcia zamieszcza na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego "Szombierki" realizacji zadania pn. „Obchody 20-lecia TSK”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Treść ogłoszenia

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.