Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
29 sierpinia 2015, Sabina, Beata, Jan

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

W Bytomiu znowu zagrają najlepsi tenisiści

Już w niedzielę, 30 sierpnia na kortach Górnika Bytom rozpoczną się Międzynarodowe Mistrzostwa Ziemi Śląskiej. Po raz kolejny w naszym mieście zagrają najlepsi polscy tenisiści, w tym m.in.: Grzegorz Panfil oraz Andrzej Kapas, a także zagraniczni zawodnicy z: Czech, Brazylii, Szwecji, Niemiec, Rosji oraz Stanów Zjednoczonych

XI Dni Organizacji Pozarządowych

Czym zajmuje się trzeci sektor? Czy warto założyć stowarzyszenie? Komu pomagają wolontariusze? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać podczas XI Dni Organizacji Pozarządowych, które 11 i 12 września odbędą się w CH Agora.

Blues Bana 2015

Najbardziej muzykalny tramwaj na Śląsku znowu rusza w trasę. Tym razem bawić będzie pasażerów nie tylko w Bytomiu, ale przejedzie też ulicami Katowic i Chorzowa. Już 5 września rusza trzecia edycja Blues Bany. Udział w niej zapowiedziało ok. 50 muzyków.

Bytomianie chętnie odkrywali tajemnice swojego miasta

Ponad 600 uczestników wzięło udział we wszystkich wycieczkach z cyklu „Poznaj Bytom z Przewodnikiem”. Miłośnicy historii Bytomia odkrywali najpiękniejsze i najbardziej tajemnicze miejsca w mieście. Dzisiaj /22 sierpnia/, podczas ostatniej wycieczki, pasjonaci historii poznali dzieje kościoła mariackiego

Trwają zapisy do 7. edycji Bytomskiego Półmaratonu

Bytomski Półmaraton to jedna z największych imprez biegowych na Śląsku. Już od kilku lat przyciąga rzesze zawodników z Polski i zagranicy. Jeśli chcesz spróbować swoich sił pokonując 21-kilometrowy odcinek oraz wygrać samochód zapisz się do Bytomskiego Półmaratonu.

Poznaj projekty w ramach budżetu obywatelskiego

Znamy już projekty, na które mieszkańcy będą oddawać głosy w ramach budżetu obywatelskiego. Z 71 nadesłanych propozycji do kolejnego etapu przeszły 33. Już wiadomo, że cztery z nich na pewno będą realizowane bez głosowania, bo jako jedyne w dzielnicy przeszły pozytywną weryfikację. O losie pozostałych 29 zadecyduje głosowanie.

Wakacyjne remonty w szkołach

Rozpoczęte w wakacje remonty w bytomskich szkołach i przedszkolach zakończyły się lub dobiegają końca. W niektórych prace remontowe zaplanowane są do jesieni, jak np. w Szkole Podstawowej nr 43, gdzie trwa budowa nowej sali gimnastycznej.

Zaprojektuj wnętrze gmachu Muzeum Górnośląskiego

Ma być nowocześnie, funkcjonalnie i wygodniej dla zwiedzających. Muzeum Górnośląskie ogłosiło konkurs na projekt Centrum Obsługi Zwiedzającego w gmachu przy pl. Sobieskiego. Prace można nadsyłać do 21 października.

Ogłoszenia

2015-08-27 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE 
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 11.08.2015r. zostało wszczęte
postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Przebudowa wodociągu w ul. Musioła i ul. Dunikowskiego w Bytomiu”.

 (AAP.6733.15.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu, w dzielnicy Stolarzowice, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice,        k. m. 2,    działka nr:     348/11,
obręb Stolarzowice,      k. m. 4,    działki nr:     1145/15, 423/15, 749/15, 421/15, 746/15, 107/10, 120/15, 737/15, 1210/12, 1100/15, 119/15, 547/15, 97/10, 118/15, 750/15, 103/10, 115/15, 106/10, 121/15, 751/15, 745/15, 105/10, 738/15, 99/10, 100/10, 735/15, 195/9, 747/15, 748/15, 116/15, 104/10, 112/15, 1211/12, 546/15, 127/15.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-08-25 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 24.08.2015r. została wydana

decyzja nr 14/2015
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Budowa obiektu wielofunkcyjnego w ramach rozbudowy kompleksu
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnikach”.
(AAP.6733.11.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Żołnierskiej w Bytomiu, na terenie działek nr: 1637/182, 724/182, 725/182 (zabudowa kubaturowa), 1630/182, 1230/182, 778/218 (skomunikowanie).

Wnioskodawcą jest:

Towarzystwo Rozwoju Stolarzowic i Górnik, ul. Czecha 33, 41-936 Bytom, adres do korespondencji: Marek Szypułka, ul. Dunikowskiego 25, 41-936 Bytom.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-08-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.08.2015r. została wydana
decyzja nr 9a/2014

stwierdzająca wygaśnięcie

decyzji nr 9/2014 z dnia 02.06.2014r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Przebudowa ul. Konstytucji w rejonie skrzyżowania z ulicami: Wrocławską – Miechowicką
w Bytomiu wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej”.
 (AAP.6733.6.2014)

Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Karb, w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Karb,        k. m. 1,    działki nr:    839/89, 1177/94, 1474/90, 621/91,622/91, 1306/94, 1180/93, 1998/89, 1396/89, 1390/51, 1307/94, 1524/32.
   
Wnioskodawcą jest:

Pan Marek Spyra, ul. Lędzińska 218, 43-140 Lędziny, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Grzegorz Patschek, adres do korespondencji: Zakład Inżynierii Ruchu Systemy Projektowe A. Dumnicki i s-ka Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 7, 41-902 Bytom.

Z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-08-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.08.2015r. została wydana
decyzja nr 57c/2005

wygaszająca decyzję nr 57/2005 z dnia 20.09.2005r.,
wygaszonej w części decyzją nr 57b/2005 z dnia 18.10.2011r.,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przedłużenie linii tramwajowej do osiedla Miechowice”.

 (AAP.73310-40/05)

w części dotyczącej następujących działek:

obręb Karb,        k. m. 1,         działki nr: 1452/115, 1474/90, 1454/116, 1603/101, 755/90, 1462/100, 1823/110, 1300/55 (po podziale działki nr: 1943/55, 1944/55), 1450/61, 1456/109, 1448/61, 1301/98, 1926/100, 1927/100, 1407/63, 1405/32, 1397/89 (po podziale działki nr: 1997/89, 1998/89), 1418/62 (po podziale działki nr: 1993/62, 1994/62), 1313/60 (po podziale działki nr: 1995/60, 1996/60), 1036/62 (po podziale działki nr: 1989/62, 1990/62), 1606/59, 1378/59, 1396/89, 1425/61 (po podziale działki nr: 1983/61, 1984/61), 1421/61 (po podziale działki nr: 1987/61, 1988/61), 1430/68 (po podziale działki nr: 2001/68, 2002/68), 1431/68 (po podziale działki nr: 2003/68, 2004/68, 2005/68), 1432/68, 1373/59, 1375/61, 1374/61 (po podziale działki nr: 1960/59, 1961/59, 1962/59, 1963/59, 1964/59, 1965/59, 1966/59, 1967/59), 751/58, 1623/62, 1314/32, 1427/58 (po podziale działki nr: 1981/58, 1982/58), 1429/89 (po podziale działki nr: 1999/89, 2000/89), 1428/89, 1372/59, 1423/61 (po podziale działki nr: 1985/61, 1986/61), 1379/61, 1419/62 (po podziale działki nr: 1991/62, 1992/62), 1524/32,
 
obręb Miechowice,     k. m. 4,        działki nr: 901/45 (po podziale działka nr: 1021/45), 491/55 (po podziale działka nr: 994/55),  626/59 (po podziale działka nr: 992/59), 753/59, 471/59, 470/59 (po podziale działki nr: 1043/59, 1044/59, 517/59, 752/59,

Wnioskodawcą są:

Tramwaje Śląskie S.A., ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Adam Jezierski – Katowickie Przedsiębiorstwo Inżynierskie „System” Sp. z o. o., ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-08-24 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 21.08.2015r. została wydana

decyzja nr 44a/2005
]stwierdza się wygaśnięcie w części
decyzji nr 44/2005 z dnia 22.08.2005r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
„Przebudowa sieci energetycznej napowietrznej nN”,
(AAP.73310-38/05)

w części dotyczącej następujących działek:

obręb Bobrowniki,        k. m. 1,    działka nr:     2227/203,
obręb Bobrowniki,        k. m. 3,    działki nr:    804/188, 1113/196, 1114/196, 856/196, 857/189, 976/189, 977/189.

Wnioskodawcą jest:

GZE S.A., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Arkadiusz Strzodka  - P.P.U. „Budomont – 7” Sp. z o. o., ul. Hlonda 50, 41-704 Ruda Śląska.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

2015-08-21 Ogłoszenie Wydziału Architektury
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 20.08.2015r. została wydana

decyzja nr 13/2015
ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
„Budowa sieci gazowej”.
 (AAP.6733.12.2015)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Bema, na terenie działek nr:

obręb Bytom,   k. m. 9,    działki nr:    2162/153, 1150/44, 2101/44, 2024/44, 1144/44, 1131/44, 1132/44.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Zabrzu, ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Jarosław Sakławski, adres do korespondencji: BUWAMAT – PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o., ul. Narutowicza 2, 41-800 Zabrze.
z up. Prezydenta Miasta Bytomia
p. o. Naczelnik Wydziału Architektury
(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
2015-08-14 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.)

z a w i a d a m i a s i ę strony, iż Prezydent Miasta Bytomia, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, realizowanego przez DMS Dagmara Strach, ul. Ligocka 14a, 40-570 Katowice,

dopuścił Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS z/s w Iławie (nr ewid. 10 w rej. Starosty Iławskiego), adres do korespondencji: skrytka pocztowa 37, 87-101 Toruń 3, do uczestnictwa w ww. postępowaniu na prawach strony.

Termin publicznego ogłoszenia niniejszej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 14 do 27 sierpnia 2015r.


z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2015-08-12 Ogłoszenie Wydziału Architektury
ZAWIADOMIENIE  
o  wszczęciu  postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 06.08.2015r. zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:
„Rozbudowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych szeregowych”.
(AAP.6733.14.2015)
 
Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, na terenie działek nr:

obręb Sucha Góra,        k. m. 2,    działki nr:    1395/74, 1394/74, 1393/74, 1392/74, 1391/74, 1390/74, 1389/74, 1388/74, 1387/74, 1386/74, 1385/74, 1384/74.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Edward Michalik, adres do korespondencji: Zakład Projektowania Doradztwa Nadzoru Budowlanego Powiernictwa Inwestycyjnego i Wykonawstwa DOMPROJEKT Edward Michalik, ul. Przewieźlika 4a, 42-674 Zbrosławice.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).


z up. Prezydenta Miasta Bytomia
Zastępca Prezydenta
(-) Robert Dederko

2015-08-06 Ogłoszenie Prezydenta Bytomia
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

dotyczące możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu

Na podstawie art. 44c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560)
ponownie informuję
 
o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu, zwanej dalej „Radą".

1. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym.
2. Do zakresu działania Rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miejską w Bytomiu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Bytom.
 
Zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu należy składać, w formie pisemnej, w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z uwzględnieniem następujących danych: nazwa podmiotu zgłaszającego, imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, miejsce pracy oraz krótkie uzasadnienie wyboru.

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Bytomiu następuje w formie pisemnej w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Prezydent Bytomia
Damian Bartyla
 

2015-08-06 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie
                       
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia  się  strony, iż Prezydent Miasta Bytomia podjął z urzędu, zawieszone w dniu 15 lipca 2015r., postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, realizowanego przez DMS Dagmara Strach, ul. Ligocka 14a, 40-570 Katowice.

Na postanowienie, o którym mowa powyżej nie przysługuje zażalenie.

Termin publicznego ogłoszenia niniejszej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 6 do 19 sierpnia 2015r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.