Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
26 lipca 2016, Anna, Grazyna, Miroslawa

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Zwiedzaj Bytom z przewodnikiem

Na kolejną wycieczkę organizowaną przez Wydział Promocji Bytomia i Kontaktów z Mediami wraz z przewodnikami z PTTK w Bytomiu zapraszamy w sobotę, 30 lipca. Tym razem bytomianie odkryją tajemnice Miechowic, między innymi podziemny schron z czasów II wojny światowej.

Rewitalizacja miasta. Trwa weryfikacja przedsięwzięć

Bytomianie mają pomysł na Bytom. Na apel o zgłaszanie pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne odpowiedzieli bardzo licznie. Wpłynęło ponad 200 kart. Teraz są one weryfikowane.

Źródełko na Górze Miłości i porządki w Fazańcu

Góra Miłości w Parku Miejskim im. F. Kachla to jedno z ulubionych miejsc spacerowiczów. Urokliwy zakątek, który upodobali sobie nie tylko zakochani już wkrótce wypięknieje.

Prawie 6 mln na inwestycje w przedszkola

Więcej miejsc w przedszkolach miejskich od września 2017 r., wprowadzenie dodatkowych zajęć oraz poprawa infrastruktury przedszkolnej. Dzięki dofinansowaniu unijnemu dla pięciu bytomskich placówek w Bytomiu m.in. przybędzie ok. 120 dodatkowych miejsc dla dzieci trzy i cztero letnich.

Uwaga rodzice poszukujący miejsca dla dzieci w przedszkolach miejskich

Zobacz szczegóły w załączonym komunikacie

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Ogłoszenia

2016-07-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organ zawiadamia strony, że w dniu 22 lipca 2016 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6124.12.2016 określająca kierunek rekultywacji, termin jej zakończenia oraz podmiot obowiązany do rekultywacji gruntów zdegradowanych stanowiących teren bezodpływowej niecki w rejonie zalewisk: „Dworska ogródki, Staw 32, Staw 39, Staw 29, Staw 102b, Rod Łan” na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą  w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207.

2016-07-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organ zawiadamia strony, że w dniu 22 lipca 2016 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6124.11.2016 określająca kierunek rekultywacji, termin jej zakończenia oraz podmiot obowiązany do rekultywacji gruntów zdegradowanych stanowiących teren bezodpływowej niecki „Zachodnia” na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207.
 
Wnioskowany teren obejmuje działki o numerach: 2453/126, 2454/126, 2513/155, 2627/155, 2473/126, 2613/155, 2549/155, 2476/155, 2524/155, 2544/155, 2548/155, 2506/155, 1408/63, 2608/155, 1016/152, 1404/32, 2563/155, 2628/155, 2512/155, 2517/155, 2617/155, 2496/155, 2591/155, 2559/155, 2452/126, 2618/155, 2615/155, 1417/155, 1406/63, 2749/155, 2776/126, 2580/155, 2585/155, 1304/126, 2464/126, 1346/153, 2479/155, 2775/126, 2466/126, 1342/126, 2587/155, 2522/155, 2537/155, 2564/155, 2589/155, 2565/155, 2576/155, 2593/155, 2455/126, 2491/155, 2508/155, 2781/155, 2463/126, 2480/155, 2598/155, 2582/155, 2609/155, 2605/155, 2567/155, 2485/155, 2458/126, 2553/155, 2623/155, 2750/155, 2534/155, 2532/155, 2489/155, 2558/155, 2895/126, 2616/155, 2612/155, 2570/155, 2620/155, 2462/126, 2487/155, 2624/155, 2561/155, 2530/155, 2523/155, 2547/155, 2525/155, 2579/155, 2600/155, 1410/126, 2502/155, 2573/155, 2597/155, 2482/155, 2539/155, 2481/155, 2510/155, 2469/126, 2515/155, 2536/155, 2483/155, 2490/155, 2471/126, 1409/126, 2602/155, 2621/155, 2475/155, 1372/126, 2468/126, 2535/155, 2773/155, 2588/155, 2500/155, 1103/126, 2599/155, 2521/155, 2622/155, 2472/126, 2571/155, 2529/155, 2604/155, 2465/126, 1333/126, 2590/155, 1495/126, 2516/155, 2459/126, 2552/155, 2507/155, 2772/155, 2478/155, 2780/155, 2592/155, 2518/155, 2467/126, 2526/155, 2572/155, 2501/155, 2538/155, 2511/155, 2554/155, 2566/155, 2492/155, 2541/155, 2569/155, 2578/155, 2555/155, 2494/155, 2583/155, 2498/155, 2493/155, 2528/155, 2897/126, 2527/155, 2484/155, 2611/155, 2470/126, 2504/155, 2545/155, 2505/155, 2477/155, 2551/155, 1407/126, 1493/126, 1302/155, 2584/155, 1330/155, 2606/155, 2474/155, 2603/155, 2562/155, 2560/155, 2520/155, 2556/155, 2514/155, 2486/155, 2546/155, 2550/155, 2607/155, 2519/155, 2531/155, 2625/155, 2488/155, 2586/155, 2610/155, 2633/126, 2568/155, 2557/155, 2779/155, 2456/126, 2533/155, 2581/155, 2497/155, 2499/155, 2457/126, 2574/155, 2542/155, 1310/155, 2626/155, 2632/126, 2595/155, 2575/155, 2601/155, 1345/153, 2461/126, 2460/126, 2594/155, 1403/32, 2774/126, 2509/155, 2540/155, 2619/155, 1318/32, 1332/126, 2503/155, 2543/155, 2614/155, 2495/155, 2577/155, 2596/155.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339), w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.


Termin publicznego ogłoszenia: od 22 lipca do 5 sierpnia 2016 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-07-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organ zawiadamia strony, że w dniu 22 lipca 2016 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6124.10.2016 określająca kierunek rekultywacji, termin jej zakończenia oraz podmiot obowiązany do rekultywacji gruntów zdegradowanych stanowiących teren bezodpływowej niecki w rejonie zalewiska „Karb II” na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą  w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207

2016-07-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organ zawiadamia strony, że w dniu 22 lipca 2016 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6124.9.2016 określająca kierunek rekultywacji, termin jej zakończenia oraz podmiot obowiązany do rekultywacji gruntów zdegradowanych stanowiących teren bezodpływowej niecki „Północna - Zielona” na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207.

Wnioskowany teren obejmuje działki o numerach: 31, 151, 244/54, 102, 124, 143, 141, 109, 75, 40, 137, 225/38, 135, 176, 27, 67, 3375/37, 277/133, 34, 152, 150, 8, 3378/37, 261/134, 269/83, 101, 147, 148, 11, 73, 49, 275/133, 25, 94, 400/11, 84, 140, 164, 142, 283/26, 96, 373/26, 65, 127, 153, 82, 207/2, 378/26, 114, 222/38, 3376/37, 6, 12, 254/103, 257/156, 139, 100, 208/175, 116, 79, 158, 87, 259/169, 3374/37, 64, 95, 72, 380/26, 231/26, 58, 35, 162, 160, 258/169, 3382/37, 379/26, 136, 180, 146, 224/39, 371/26, 57, 165, 85, 44, 282/26, 240/37, 170, 271/134, 238/36, 177, 13, 91, 97, 237/36, 106, 3377/37, 3373/37, 192/134, 167, 163, 98, 59, 223/39, 332/26, 45, 329/26, 32, 107, 263/161, 117, 262/161, 414/26, 252/144, 159, 74, 123, 157, 51, 3370/37, 189/9, 253/144, 3392/38, 149, 3380/37, 81, 171, 235/134, 119, 105, 125, 41, 168, 3342/37, 88, 50, 120, 52, 372/26, 264/110, 138, 374/26, 186, 118, 145, 78, 205/2, 56, 69, 113, 3381/37, 413/26, 12, 28, 129, 144/49, 2976/38, 278/133, 190/10, 382/26 89, 416/26, 50, 155, 3384/37, 185, 274/133, 3385/38, 90, 154, 104, 255/103, 172, 43, 221/38, 3379/37, 26, 7, 47, 234/2, 3387/38, 182, 227/38, 30, 191/10, 241/179, 29, 415/26, 3372/37, 220/178, 260/134, 126, 55, 76, 122, 381/26, 272/128, 66, 86, 99, 279/133, 334/26, 247/179, 93, 268/83, 53, 68, 256/156, 80, 70, 48, 92, 42, 266/46, 121, 71, 181, 399/11, 265/110, 246/179, 229/103, 245/54, 3386/38, 219/178, 299/26, 3371/37, 108, 243/54, 210/38, 115, 24, 77, 209/175, 258/7, 63, 239/37, 166, 267/46, 276/133, 273/128, 4, 270/134, 188/48, 188/9, 33, 130.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.
 
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339), w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia: od  22  lipca do 5 sierpnia 2016 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-07-22 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) organ zawiadamia strony, że w dniu 22 lipca 2016 r. została wydana przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzja nr ZEC.6124.8.2016 określająca kierunek rekultywacji, termin jej zakończenia oraz podmiot obowiązany do rekultywacji gruntów zdegradowanych stanowiących teren bezodpływowej niecki „Kościuszko” na wniosek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207.

 
Wnioskowany teren obejmuje działki o numerach: 1781/187, 2741/253, 1700/274, 2310/130, 2881/203, 1792/173, 2739/253, 1456/152, 1702/274, 1908/203, 1551/206, 1802/155, 1425/277, 2754/253, 1886/166, 2790/130, 2043/203, 1593/311, 2743/89, 1715/203, 2309/130, 1463/158, 2290/89, 1797/162, 1464/158, 2406/332, 2441/203, 2561/155, 2007/274, 1910/203, 1459/157, 1870/120, 2752/253, 1916/174, 1499/311, 2442/203, 2807/238, 2315/274, 2738/253, 1623/311, 1871/141, 2162/203, 1956/253, 2306/130, 2207/89, 2745/253, 1588/311, 1889/166, 2392/249, 2809/166, 1131/155, 2744/253, 1881/159, 2389/203, 2760/253, 2829/189, 2756/253, 1809/145, 2312/130, 2050/164, 1585/189, 1580/274, 2307/130, 2830/189, 2737/253, 1812/118, 2025/189, 2755/253, 2028/203, 2759/253, 1784/186, 1705/274, 1613/188, 2753/253, 1779/187, 2388/203, 2292/89, 1906/187, 2303/130, 1904/180, 2800/274, 1699/274, 2446/203, 841/180, 2791/253, 1003/87, 1385/130, 1457/152, 1716/203, 2447/203, 1458/157, 1884/163, 1785/186, 2293/89, 2788/130, 2792/253, 2052/164, 1467/164, 1887/185, 1701/274, 1897/209, 1348/156, 1987/156, 1878/153, 1376/89, 1450/89, 2772/203, 2334/274, 2440/203, 1806/147, 2297/89, 2277/187, 2359/188, 2288/89, 2832/238, 2295/89, 1788/187, 2742/253, 1915/174, 1458/114, 2444/203, 1883/163, 1386/130, 2301/130, 1882/159, 1471/189, 1873/144, 2757/253, 2330/253, 1586/184, 1891/188, 2445/203, 2023/184, 1589/311, 2205/89, 2758/253, 1366/209, 2552/203, 1460/114, 2209/203, 2042/203, 2304/130, 1621/311, 2210/89, 1587/184, 1807/145, 2027/203, 1049/136, 1461/158, 2553/203, 2206/89, 1625/149, 2299/130, 1914/173, 1800/162, 2208/89, 1382/89, 2799/203, 2044/203, 1872/141, 1583/203, 1465/158, 2801/274, 1796/162, 1406/89, 2335/274, 1592/311, 2810/166, 2608/188, 1783/187, 2047/189, 1612/200, 1874/144, 2300/130, 1877/153, 1876/148, 2211/89, 1584/189, 2426/253, 2882/203, 1808/145, 1497/311, 2609/188, 942/151, 2302/130, 2763/253, 1787/180, 1804/154, 2316/274, 2750/253, 2762/253, 2163/203, 1350/159, 1007/87, 2048/184, 2276/187, 2761/253, 1617/163, 1875/148, 2803/274, 2789/130, 1380/89, 2610/188, 1277/77, 2308/130, 2743/253, 1810/145, 2286/89, 2291/89, 1616/166, 1799/162, 2773/203, 2313/203, 2289/89, 2287/89, 1888/166, 2755/89, 2298/130, 1790/174, 2312/203, 2211/203, 2811/166, 2314/203, 2224/253, 2410/332, 1454/150, 2391/249, 1798/162, 1460/158, 2751/253, 1470/184, 1794/167, 1582/203, 2798/203, 1624/149, 2212/89, 1901/187, 2443/203, 1306/130, 1896/209, 1869/120, 1814/116, 2393/311, 1610/253, 2045/189, 2294/89, 2285/89, 828/162, 1988/156, 1455/150, 2209/89, 2831/238, 1462/158, 2825/167, 2305/130, 1880/156, 1405/89, 2357/188, 1795/162, 2296/89, 1723/203, 2802/274, 2049/184, 1893/253, 2311/130, 1352/159.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji przysługuje zainteresowanym stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszej decyzji.
W związku z powyższym informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji, wnieść odwołanie od decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339 (tel.: 32 28 36 339), w godzinach pracy Urzędu, tj.: w poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia: od 22 lipca do 5 sierpnia 2016 r.
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

2016-07-22 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków I LO w Bytomiu „Smoleniacy” na realizację zadania publicznego pn. ,,Rodzice w akcji”, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 4.200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 25 września 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r..
2016-07-22 Ogłoszenie Wydziału Polityki Społecznej
Prezydent Bytomia, uznając celowość i zasadność realizacji zadania, określonego w ofercie złożonej przez Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach na realizację zadania publicznego pn. ,,XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej – ZAMCZYSKO 2016”, postanowił w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) zlecić realizację powyższego zadania i podpisać umowę o wsparcie go dotacją w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych, 00/100). Zadanie będzie realizowane w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 29 października 2016 r.
2016-07-20 Ogłoszenie Wydziału Kultury i Sportu
Prezydent Bytomia informuje, zgodnie z artykułem 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na miejskiej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu ofertę Stowarzyszenia Kopalnia Aktywności przy Gimnazjum Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Ks. Józefa Szafranka w Bytomiu realizacji zadania pn.: „Bytomska edycja III Ogólnopolskiego Przeglądu Filmów Animowanych Tworzonych Przez Dzieci Oko Kolejdoskopu”, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Ewentualne uwagi dot. oferty można składać na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom lub na pocztą elektroniczną: kk@um.bytom.pl lub pkowalski@um.bytom.pl

Treść oferty
2016-07-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w związku z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że pismem z dnia 19 lipca 2015 r. zostało przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 23, odwołanie Pani Dagmary Strach działającej pod firmą DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach przy ulicy Ligockiej 14a, złożone w dniu 12 lipca 2016 r., od decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 20 lipca do 3 sierpnia 2016 r. (14 dni).
z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii
2016-07-20 Ogłoszenie Wydziału Ekologii
OBWIESZCZENIE
zawiadomienie o wniesieniu odwołania

Zgodnie z art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że od decyzji Prezydenta Miasta Bytomia nr ZEC.6220.34.2015 z dnia 27 czerwca 2016 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów na działce nr 387/12 zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Siemianowickiej, pismem z dnia 12 lipca 2016 r. zostało wniesione odwołanie, przez Panią Dagmarę Strach działającą pod firmą DMS Dagmara Strach z siedzibą w Katowicach, będącą stroną w niniejszym postępowaniu. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie przesłane do właściwego w sprawie, Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, ul. Henryka Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem oraz wypowiedzieć się co do jego treści, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 w Wydziale Ekologii, pokój nr 339, II piętro, w godzinach pracy Urzędu  (tel.: 32  2 836 340), tj.: w poniedziałek  7.30 - 17.30,  wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 20 lipca do 3 sierpnia 2016 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
Wydziału Ekologii

Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.