Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
21 listopada 2017, Albert, Janusz, Konrad

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O zbiorowych interesach konsumentów

Praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest każde działanie przedsiębiorcy, które jest niezgodne z przepisami obowiązującego prawa oraz godzi w interes pewnej nieokreślonej bliżej grupy konsumentów. Jest nią w szczególności:

  • naruszenie obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji,
  • nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd reklama,
  • stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów każdy. Musi to zrobić w formie pisemnej.

Postępowanie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 2 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Decyzję w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który może m.in. uznać określoną praktykę stosowaną przez przedsiębiorcę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazać jej zaniechania. Może również zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i formie wskazanej w decyzji, nakazać przedsiębiorcy na jego koszt publikację decyzji w całości lub w części.

Od decyzji Prezesa UOKiK służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie sprawy w tym trybie nie załatwia indywidualnych roszczeń konsumentów, których będą mogli dochodzić w drodze postępowania przed sądami powszechnymi.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.