Choose language:

Witamy na stronach internetowych miasta Bytom
18 lutego 2018, Konstancja, Maksym, Bernadeta

Mapa miasta Kontakt Dla mediów Druki Związek Subregionu Centralnego

10 mln na przebudowy bytomskich dróg

Projekty inwestycyjne z Metropolitalnego Funduszu Solidarności otrzymają dofinansowanie. Wśród miast, które skorzystają ze wsparcia jest także Bytom. Decyzję w sprawie przyznania dotacji podjęto 16 lutego podczas Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

Utrudnienia drogowe na ul. Katowickiej

Od 1 lutego w związku z przebudową wodociągu w ul. Katowickiej wprowadzona została tymczasowa zmiana organizacji ruchu.

Szukamy policjanta z powołania

Jeśli spotkałeś policjanta, którego zaangażowanie i profesjonalizm pomogły ci w trudnej sytuacji, zgłoś go do konkursu „Policjant z powołania”. Ruszyła właśnie kolejna edycja konkursu nad którym patronat objęli: Komendant Miejski Policji w Bytomiu inspektor Karol Fajer i prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Aktualizacja powiadomień o stanie jakości powietrza w województwie śląskim


Odnowę rozpoczynamy od Rozbarku i Żabich Dołów

Trzy projekty na prawie 28 mln zł. Bytom startuje m.in. z realizacją projektów w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Rewitalizacji Żabich Dołów i odnowie Rozbarku poświęcona została dzisiejsza /26 stycznia/ konferencja prasowa w Biurze Promocji Bytomia.

Internetowy Serwis Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

BIIP w szerokim znaczeniu obejmuje elementy oprogramowania, sprzęt, zasoby ludzkie i finansowe oraz procedury postępowania dotyczące wykorzystywania gromadzonych w urzędzie danych opisujących przestrzeń Bytomia.

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

O zbiorowych interesach konsumentów

Praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest każde działanie przedsiębiorcy, które jest niezgodne z przepisami obowiązującego prawa oraz godzi w interes pewnej nieokreślonej bliżej grupy konsumentów. Jest nią w szczególności:

  • naruszenie obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji,
  • nieuczciwa lub wprowadzająca w błąd reklama,
  • stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach, wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może zgłosić Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów każdy. Musi to zrobić w formie pisemnej.

Postępowanie w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów powinno zakończyć się nie później niż w ciągu 2 miesięcy, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Decyzję w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który może m.in. uznać określoną praktykę stosowaną przez przedsiębiorcę za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazać jej zaniechania. Może również zobowiązać przedsiębiorcę do złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o treści i formie wskazanej w decyzji, nakazać przedsiębiorcy na jego koszt publikację decyzji w całości lub w części.

Od decyzji Prezesa UOKiK służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów.

Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie sprawy w tym trybie nie załatwia indywidualnych roszczeń konsumentów, których będą mogli dochodzić w drodze postępowania przed sądami powszechnymi.


Nasz serwis używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej na stronie polityka prywatności.